(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 158 pro něj vyslovilo 99, 56 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zbývá pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Grosse. Stanovisko navrhovatele je pozitivní, zpravodaje pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 299 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 159 pro něj vyslovilo 72 a 82 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zbývá nám hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A ústavně právního výboru, který byl již vzat za základ jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 300 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 159 pro něj vyslovilo 139 a 19 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pozměňovací návrhy jako takové byly vyčerpány, takže zbývá hlasovat o zákonu a potom o doprovodných usneseních.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 361, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 301 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 135 a 22 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zbývají doprovodná usnesení. Navrhuji hlasovat nejdříve o usnesení výboru pro evropskou integraci. Stanovisko navrhovatele je pozitivní, stanovisko zpravodaje pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Matulka má slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jestli bych mohl požádat sněmovnu, nezkomplikuji to příliš, je to jedno hlasování navíc - u návrhu usnesení výboru pro evropskou integraci bych prosil hlasovat po bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je to možné.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o tomto usnesení - o bodu 1 usnesení výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 302 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 96 a 41 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu 2 usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 303 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 161 pro něj vyslovilo 106 a 36 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o doprovodném usnesení pana poslance Karla Kühnla. Stanovisko navrhovatele je zásadně negativní, zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Poslanec Benda se hlásí s procedurálním návrhem. (Z místa: Hlasovat po bodech.)

Pokud s tím souhlasí navrhovatel. (Není tady.) Potřebovala bych stanovisko navrhovatele. (Ten tady není.) Myslím, že by stačilo stanovisko vedení klubu Unie svobody. Stanovisko je pozitivní. Můžeme hlasovat po bodech.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 304 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 161 pro vyslovilo 48 a 94 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu 2 usnesení pana poslance Karla Kühnla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 305 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 161 pro vyslovilo 83 a 60 bylo proti.

 

Mám zde malý problém a prosím zpravodaje, aby mi jej vyjasnil. Nejsem si jista, zda toto usnesení má smysl.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Paní předsedající, nejsem si jist, jestli úkolem zpravodaje je vysvětlovat smysl usnesení poslanců.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá, přijali jsme usnesení. Budeme hlasovat v tuto chvíli ještě o návrhu usnesení jako o celku. Myslím, že s problémem usnesení č. 2 je možné se vypořádat také tímto způsobem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení jako s celkem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 161 pro něj vyslovilo 90 a 61 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení jako s celkem byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

110.
Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

 

Ještě předtím, než zahájím třetí čtení tohoto návrhu, přednesu procedurální návrh. V tuto chvíli budeme projednávat bod 110, poté bod 111. V tuto chvíli bych chtěla sněmovně navrhnout, aby za bod 111 byl přeřazen bod 122, kterým je návrh pana poslance Němce - silniční daň, v podstatě z důvodu, že je to ještě jeden zákon, který se blízce vztahuje k činnosti ministra financí.

Pan poslanec Karel Vymětal má procedurální připomínku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl jsem se jenom zeptat, proč se přeskakuje bod 109. Možná, že jsem to nezaznamenal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP