(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 253 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 150, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Další návrh se týká návrhů kolegy Františka Pejřila. Tady jsme se dohodli, že budeme hlasovat po bodech. To znamená, že hlasujeme o návrhu B1, a tam je stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 254 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s bodem B1, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 156 pro 151, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Další návrh je pod písmenem B2. Stanovisko navrhovatele záporné, stanovisko zpravodaje také záporné. Dostali jsme stanovisko kompatibility jak z Úřadu vlády, tak z parlamentní legislativy, záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 255 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 158 pro 5, proti 144.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nyní máme návrh kolegy Viléma Holáně pod písmenem C. Zde jsme se dohodli, že bychom hlasovali o návrhu jako o celku, tzn. o písmenech 1 až 3. Navrhovatel - stanovisko kladné, zpravodaj - kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 256 rozhodne o pozměňovacích návrzích C1 až 3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ze 159 pro 156, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Další návrhy se týkají kolegyně Hany Orgoníkové, a tady jsem původně navrhoval, aby se hlasovalo po písmenech, takže po jednotlivých bodech, ale protože jsem nevěděl, jestli projde návrh na stažení návrhu kolegy Talíře, tak budeme hlasovat po bodech, takže to snad nebude tak dlouho trvat.

Takže bod D1 - stanovisko kladné, navrhovatele kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 257 rozhodne o bodu D1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 158 pro 156, jeden proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dále je návrh D2. Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 258 rozhodne o bodu D2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 158 pro 154, nikdo proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pak tu je ještě poslední návrh od kolegyně Hany Orgoníkové a to je D4. Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, nezaznamenal jsem D3.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Promiňte, tak nyní D3. V obou případech bude stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, stanoviska kladná. Hlasování 259 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s bodem D3, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 158 pro 155, nikdo proti.

 

Poslanec Cyril Svoboda: D4 - totéž.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 260 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s bodem D4, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 159 pro 147, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nyní jsou pozměňovací návrhy mé. Tady jsme vyhověli panu kolegovi Matulkovi, to znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích E1 a E2 najednou a potom o E3 a E4 zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, neměli bychom hlasovat o bodech E1, 2, 5, 6, 7?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Můžeme. Takže o všech kromě bodů E3 a E4. Můžeme takto hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanoviska?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Kladné, zpravodaj kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 261 bylo zahájeno a rozhodne o bodech E1, 2, 5, 6 a 7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 161 pro 153, 2 proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Potom jsou tu návrhy E3, 4. Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje také záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: A budeme hlasovat o E3, 4 dohromady, nebo zvlášť?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 262 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí s body E3, 4, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Z přítomných 162 pro 8, proti 149.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pak máme návrhy, které přednesl Vladimír Mlynář.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, mám pocit, že jsme ještě zapomněli na 8, 9, 10.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Dobře, takže musíme ještě odhlasovat tyto zbývající body, to je E8, 9 a 10. Ano, je to pravda. Takže stanovisko kladné, navrhovatel kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: A budeme hlasovat o všech třech najednou?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 263 rozhodne o bodech E8, 9, 10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 165 pro 158, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nyní máme návrhy, které přednesl Vladimír Mlynář. Jsou pod písmenem F1, 2, 3 a budeme o nich hlasovat jako o celku. Mé stanovisko je kladné, navrhovatele kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 264 rozhodne o pozměňovacích návrzích pod písmenem F. Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 167 pro 159, proti jeden.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP