(12.00 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o návrhu A4 zaprvé - ten text radši přečtu: Písmeno a) se vypouští.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stanovisko předkladatele negativní, stanovisko zpravodaje - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 209. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 92, proti 83. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu A6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nesouhlas - oba dva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 210. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 76, proti 98. Nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu A9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 211. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 119, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu A10. Stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 212. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 153, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme nyní hlasovat o celém písmenu A s výjimkou bodu 7. Nehlasujeme o písmenu 7, hlasujeme o všech zbylých bodech písmena A. Stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu B2. Stanoviska předkladatele i zpravodaje souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 214. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 122, proti 50. Bylo přijato.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu B3. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování číslo 215. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 120, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o celém písmenu B, což je usnesení výboru pro evropskou integraci. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 216. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme nyní hlasovat o písmenu J, což je návrh kolegy Sehoře pozměňující usnesení hospodářského výboru uvedené pod písm. C1).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nesouhlasná obě dvě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 217. Kdo je pro? Kdo je proti.

Ze 179 pro návrh 47, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme tedy hlasovat o nezměněném znění písmena C. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná a doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo je pro? Kdo je proti.

Ze 179 pro 107, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bude-li souhlasit pan kolega Brožík, pokládám nyní za nehlasovatelný jeho pozměňující návrh pod písm. f). Rovněž pokládám za nehlasovatelný svůj pozměňující návrh pod písm. g), nejsou-li tedy námitky. Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Výborného uvedeném pod písmenem I. Stanoviska... Promiňte, omlouvám se, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Výborného uvedeném pod písm. I. Stanovisko zpravodaje i předkladatele jsou důrazně doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 219. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 123, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dále budeme hlasovat o písmenu H. Obracím se na pana kolegu Petra - pokládám za vhodné hlasovat o písmenu 1 a 2 odděleně. Souhlasí? Dobře, budeme hlasovat o bodu H1. Stanovisko předkladatele nesouhlas, stanovisko zpravodaje nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 220. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 22, proti 147. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu H2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stanovisko zpravodaje nesouhlas, stanovisko předkladatele neutrální, stanovisko zpravodaje nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 221. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 30, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu G1. Bod G2 je nehlasovaelný. Bod G1 je legislativně technická, která byla vznesena zpravodajem ve druhém čtení. Je to legislativně technická úprava. Stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 222. Kdo je pro? Stanoviska jsou kladná, jak předkladatele, tak zpravodaje. Kdo je proti?

Ze 179 pro 145, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP