(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, já myslím, že spousta věcí, která tady zazněla, byla k věci. Některé věci zazněly spíše z neinformovanosti. Paní poslankyně Dundáčková mnoha věcem nerozuměla. Myslím, že ve druhém a třetím čtení bude možné jim více porozumět, zvláště je-li o ní uváděno, že je stínovou ministryní spravedlnosti za ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, já jsem volal po jisté formě kulturnosti celého projednávání a myslím, by se to mělo týkat i vystoupení jednotlivých řečníků!

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Myslím si, že vycházím pouze z rozpravy, která tu zazněla. Úlohou zpravodaje je rozpravu nějakým způsobem seřadit.

Myslím, že nakonec všichni diskutující potvrdili, že se jedná o velmi závažnou normu a o věc, která bude určitě vyvolávat emoce, protože tak jak tady bylo řečeno v rozpravě, paní poslankyni Páralové stydne krev a paní poslankyni Dundáčkové naskakuje husí kůže, takže já si myslím, že i další rozprava bude velmi zajímavá. Mnohé věci bude možné vyřešit v rámci rozpravy ve výboru.

V rozpravě zazněly dva návrhy. Byl to návrh paní poslankyně Páralové na vrácení návrhu k přepracování a návrh pana poslance Voláka na prodloužení lhůty k projednání na 80 dní. Tam je, pokud vím, nutný souhlas předkladatele. (Protestní námitky ze sálu.) K prodloužení lhůty na 80 dní je nutný souhlas předkladatele!

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych byl rád, kdybychom na sebe nepokřikovali. Pan poslanec Benda se hlásí s faktickou poznámkou, jakkoliv nevedeme rozpravu.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám. Jednací řád říká: Prodloužení lhůty o 20 dní - sněmovna, o více než 20 dní se souhlasem předkladatele. Čili 80 dní není problém sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, kolegové, že jste si to vyjasnili. Znamená to, že pan ministr Špidla se musí k tomuto návrhu vyjádřit. Pan ministr nesouhlasí.

Pane zpravodaji, prosím, předneste návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Zřejmě musíme nejdříve hlasovat o návrhu paní poslankyně Páralové na vrácení návrhu k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím s vámi. Na žádost z pléna jsem vás odhlásil a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Přistupujeme k hlasování. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 92 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl vrácen k přepracování. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 55, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Paní kolegyně.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, navrhuji, aby tento zákon byl přikázán k projednání výboru pro evropskou integraci, neboť harmonizací práva Evropské unie úzce souvisí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má někdo další návrh? Žádný další návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 93. Kdo je pro přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 157, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 94. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro evropskou integraci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 120, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro evropskou integraci. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji i všem, kteří vystoupili v rozpravě k tomuto bodu.

 

Prosil bych všechny členy této ctěné dolní komory Parlamentu, aby věnovali pozornost procedurálnímu návrhu, se kterým vystoupí pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji, pane předsedající. Po konzultaci se všemi kluby a s mnoha poslanci navrhuji, abychom zrušili polední přestávku a pokračovali v jednání schůze do 14.00 hodin a poté přerušili jednání do úterý 14.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Existuje alternativní návrh kvůli neschůdným cestám jednat i v sobotu. (Smích v sále a potlesk.) Raději neříkám, kdo to navrhuje.

Kolegyně a kolegové, slyšeli jste procedurální návrh, o kterém musíme rozhodnout hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 95 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro návrh 117, proti 31.

 

Hlásí se pan poslanec Pleva. Prosím ctěnou sněmovnu o klid! (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, já mám procedurální návrh, aby u dalších dvou tisků, které budou následovat, byla sloučena rozprava, to je 482 a 483.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy hlasováním, které v tuto chvíli zahajuji.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 96. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

56.
Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
/sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, máte slovo. Prosím o klid ve sněmovně! (V sále je velký hluk, někteří poslanci odcházejí.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP