(16.40 hodin)

(pokračuje Motejl)

Je předpokládána účinnost této novely od 1. října 2000. Prodloužení projednávání by mohlo zpochybnit příslušnou lhůtu legisvakanční v otázce publikace a seznámení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane ministře, já mám ale pocit, že v rozpravě zaznělo, že návrh je rozsahem sice malý, ale svým významem velký. Z toho důvodu bylo navrhováno prodloužení lhůty.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 71 a ptám se, kdo je pro návrh na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dní. Kdo je proti?

Z přítomných 89 pro návrh 42, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro evropskou integraci. Děkuji panu ministrovi za jeho dnešní výkon.

 

Kolegyně a kolegové, já v tuto chvíli již nezahájím projednávání dalšího bodu, neboť od 17.00 hodin je čas vyhrazen pro ústní interpelace na členy vlády. Proto vyhlašuji přestávku do 17.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP