(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední část přerušeného jednání 21. schůze Poslanecké sněmovny. Chci vás informovat, že jediná přihláška k  podání ústní interpelace určené předsedovi vlády, byla mnou stažena. Proto budeme dnes projednávat návrhy zákonů v prvním čtení až do 16.55 hodin. Ústní interpelace na ostatní členy vlády budou zahájeny v 17.00 hodin. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě k bodu č. 42. Věřím, že jste všichni potěšeni tímto mým sdělením, neboť získáváme hodinu další práce pléna Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych zrekapitulovat, že předmětem našeho jednání před polední přestávkou byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk č. 383, prvé čtení, pokračování přerušeného jednání. Do rozpravy jsou přihlášeni tito kolegové: pan poslanec Cyril Svoboda, pan poslanec Hojdar, pan místopředseda Rychetský. Žádnou další přihlášku v tuto chvíli nemám - pana poslance Milana Zuny.

V tuto chvíli uděluji slovo panu poslanci Svobodovi a prosím všechny, kteří jsou přítomni zde v sále a pocházejí např. z Karlových Varů nebo blízkého okolí, zda by se mohli zklidnit a umožnit panu poslanci Svobodovi vystoupit v důstojné atmosféře v jednacím sále. Děkuji vám.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Děkuji. Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Tento návrh trestního řádu a trestního zákona byl také předběžně projednáván na schůzi petičního výboru. Při této schůzi došlo k zajímavému jevu. Totiž ukázalo se, že tento návrh zákona je předkládán v jakémsi konfliktu s Nejvyšším soudem, to znamená, že bylo naprosto jasné, že je proti sobě pevné stanovisko výkonné moci, tzn. Ministerstva spravedlnosti, a na straně druhé stanovisko Nejvyššího soudu.

Já z toho nechci vyvozovat závěr, že je to konflikt mezi soudci a Ministerstvem spravedlnosti, mezi soudcovskou veřejností a odborníky v oblasti exekutivy. Na druhé straně ale je to jakýsi signál a tam bude moje poznámka k tomuto návrhu zákona. Totiž tento návrh zákona má učinit řízení před soudem velmi neformálním s cílem, aby řízení před soudem bylo vlastně tím oním řízením, aby vlastně důkazy byly prováděny až před nezávislým soudem, což myslím, že samo o sobě jako myšlenka je správné koncepčně. Je to správný krok. Myslím se, že to je to, co by pomohlo rychlejšímu řízení před soudem.

Na straně druhé nevím, zda česká justice je na tento krok dnes připravena. Zda je připravena na to, že všechna řízení vlastně své těžiště přenesou až před vlastní soud. A s tím souvisí otázka vazeb, protože návrh je předložen v podobě, že řada úkonů bude prováděna neformálně tak, odborně řečeno, ne v procesní podobě, nebudou provedeny všechny výslechy tak, jak předpokládá trestní řád s veškerým poučením v náležité formě. Znamená to po mém soudu, že při přetíženosti české justice to povede k tomu, že se prodlouží pobyt lidí ve vazbě.

Takže moje otázka zní takto - zda česká justice, zda je pan ministr spravedlnosti připraven zde před námi všemi sdělit, že česká justice je na tuto novelu připravena. Zda je možné ji nastartovat okamžitě pro všechny trestné činy. Zda není lepší jít třeba cestou, že by se pro méně závažné trestné činy udělalo toto řízení méně formální, abychom zjistili v naší praxi, jestli to funguje nebo nefunguje, nebo zda stačí navýšit počet soudců - o 30, o 40 soudců - a tím že je celý problém vyřešen. Mám z toho velkou obavu, když vezmu v úvahu profesionalitu soudců, nikoliv z hlediska odborného, ale z hlediska jejich zaměření na civilní a trestní řízení, a nynější přesunutí veškeré odpovědnosti do moci soudní, že toto je velká obava. Myslím si, že tuto jistotu, tento závazek musí slyšet Poslanecká sněmovna, že česká justice je pro tento radikální krok připravena. Připravena tím, že ho akceptuje, že ho vítá, tudíž je připravena všechno pro to udělat a že je i materiálně-technicky a co do počtu lidí připravena toto zvládnout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP