(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, je 11.20 hodin, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu. Zvu každého zájemce o hlasování o zamítnutí návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, pokračujeme tedy v našem jednání a prosím, aby se neprodleně všichni posadili, dám hlasovat o návrhu pana poslance Beneše na zamítnutí vládního návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je tedy pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 190 poslanců 76 hlasovalo pro, 100 hlasovalo proti, návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona, do které se jako první přihlásil pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, v podstatě bych zopakoval návrhy, které jsem předkládal ve druhém čtení při minulé schůzi.

Ten první návrh byl vypustit z vládního návrhu § 9, 10, 11, tedy ono ustanovení o zřízení právnické osoby.

Vzhledem k tomu, že si nejsem jist, že tento návrh projde, dával jsem pozměňovací návrh -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, musím vás přerušit.

Prosím pány poslance Kalouska, Pilipa, Kasala, Sehoře, aby sledovali jednání.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo, začínal jsem se pokoušet je prostřednictvím zesilovací techniky překřičet.

Nebude-li tento návrh úspěšný, dovoluji si dát návrh, aby § 9 odst. 2 vládního návrhu byl doplněn v první větě na konci, a to aby tečka byla nahrazena čárkou a aby text zněl "pokud se vlastníci nedohodnou jinak". Je to v podstatě reakce na to, aby lidé měli možnost se mezi sebou domluvit, nikoli aby museli mít ze zákona něco nařízeno.

Dále jsem navrhoval vypuštění § 33 písm. c) a odůvodňoval jsem to velmi prostě, neboť tam je povinnost okresního úřadu, který ani o celé situaci vědět nemusí.

Další návrh na vypuštění jsem podával k článku II. přechodných ustanovení, kde navrhuji vypustit odst. 2, který v podstatě definuje proces vynětí z družstva, což si myslím, že je nadbytečné.

Nyní dovolte, abych ještě požádal, aby bylo hlasováno zvlášť o návrhu výboru pro veřejnou správu k doplnění § 9 o nový odstavec, jak pan ministr, tak paní zpravodajka a i pan místopředseda vlády hovořili o tom, že bude dán pozměňovací návrh. Vítám, že bude dán pozměňovací návrh, nicméně upozorňuji, že dávat do zákona něco, co je zbytečné, není vhodné, protože jestliže vlastník jednotky s něčím souhlasí, tak není zapotřebí ošetřovat to zákonem. Myslím si, že by bylo čistší, kdybychom tento odstavec ze zákona vypustili, než abychom v podstatě svým způsobem plýtvali papírem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále pan poslanec Křeček. (Poslanec Křeček: Já jsem se nehlásil, pane předsedo.) Dále tedy paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nemám pozměňující návrhy, spíše bych chtěla říci technickou poznámku.

Toto druhé čtení zákona je opakované čtení v Poslanecké sněmovně a v prosincovém druhém čtení padly již návrhy od řady poslanců, které zde byly přečteny a zdůvodněny. Dávám návrh, aby poslanci, kteří předkládali své pozměňovací návrhy ve druhém čtení na prosincové schůzi, pouze vyslovili svůj souhlas s tím, že tyto návrhy platí, aby je zde nemuseli všechny přednášet znovu a zdůvodňovat je. Pokud s tím ovšem bude Poslanecká sněmovna souhlasit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, podejte jasný návrh, konkrétní návrh.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Myslím, že není potřeba kolegy vyvolávat, myslím, že to byl kolega Křeček, Brousek, Hrnčíř a další, takže pokud chtějí uplatnit své návrhy, které uplatnili už ve druhém čtení na prosincové schůzi, a nechtějí je číst znovu a zdůvodňovat je, nechť prohlásí na mikrofon, že tyto návrhy platí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jde o netradiční výzvu, paní poslankyně, já rozumím tomu, že máme podrobnou rozpravu, do níž se někdo hlásí nebo nehlásí, a já toto nestandardní uvažování neumím interpretovat. Já jsem to vaše vybídnutí přeslechl.

Jako další se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, nebudu obtěžovat dlouhým zdůvodňováním, včera jsem nakonec o tom mluvil ve své interpelaci ve sporu s panem ministrem vnitra.

Navrhuji tedy pro absolutní jednoznačnost pozměnit text § 22 odst. 1 věty první. Věta první § 22 odst. 1 by zněla: "Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popřípadě budovy, povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Vlastník domu," - to je nová vložená věta - "který určí k prodeji celý dům s více byty, má povinnost dům nabídnout všem nájemcům." To je konec a pak pokračuje další text: "Nepřijme-li nájemce…" atd. To je tedy jediná změna, kterou navrhuji do § 22. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, hovoří pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, předkládám, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, pozměňovací návrh k usnesení výboru, k bodu 4 usnesení č. 105, kde bod 4 navrhuji nahradit tímto novým zněním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP