(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby v úterý 25. ledna 2000 po 19. hodině byly projednávány smlouvy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 190 poslankyň a poslanců 116 hlasovalo pro, 38 hlasovalo proti. I tento návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o třetím návrhu - oba pátky jednat do 17.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 190 poslankyň a poslanců 110 hlasovalo pro a 41 hlasovalo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Jsem rád, že tato dohoda byla učiněna touto formou. A mohu prozradit, že bychom byli rádi, aby se struktura těchto tří návrhů udržela nejenom na tuto schůzi Poslanecké sněmovny, ale aby byla platná i v budoucnu. Proto prosím, abyste ji pomalu začali zabudovávat do svých programů i na následující týdny. Myslím, že je fér to takto avizovat předem.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se vyjádřili k návrhu. O slovo se písemně přihlásili tři poslanci. Prvním je pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno. Přednesl bych návrh na zařazení nového bodu na pořad této 21. schůze, a to bodu s názvem "Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrního družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru".

Stručné zdůvodnění: Situace ve spořitelním a úvěrním družstevnictví je již několik měsíců velmi napjatá a hrozí přerůst ve velmi vážnou krizi jednoho ze segmentů finančního trhu. Další zhoršení situace by mohlo přivodit kolaps celé řady dalších kampeliček a zvýšit i nedůvěru ke zdravým kampeličkám a následně ohrozit stabilitu i celého systému finančního družstevnictví. To by mělo velmi vážné následky na důvěru občanů, zda stát je schopen prostřednictvím institucí ochránit vklady svých občanů, zejména drobných střadatelů a podnikatelů.

V živé paměti máme určitě ještě krachy a tunelování zejména soukromých bank. U nás na severní Moravě je velice aktuální a živá ještě situace kolem Moravia banky. Přitom stát a Česká národní banka v posledních deseti letech vynakládají značné finanční prostředky na stabilizaci a konsolidaci bankovního sektoru včetně soukromých subjektů. V posledních dnech se objevila v tisku informace z jednání vlády, která hovoří o dalším navýšení pomoci bankovnímu sektoru i v souvislosti s připravovanou privatizací bank se státní účastí, takže by celková suma na sanaci bankovního sektoru překročila hranici 300 mil. Kč a přiblížila se až k 400 mil. Kč. Přitom tyto částky jsou nesrovnatelně větší, jsou větší řádově, než o jaké se v současnosti jedná u kampeliček. Celkový objem vkladů u kampeliček dosahuje přibližně 11 mld. Kč a ohroženo přitom je 85 % všech vkladů. Myslím si, že to je číslo velice hrozivé. Přitom Úřad pro dohled nad družstevními záložnami již ve více než deseti případech zasáhl. Přitom jsou ohroženy kampeličky, které jsou co do objemu vkladů na prvních příčkách pomyslného žebříčku, co do velikosti měřeno objemem celkových vkladů.

Jsem přesvědčen o tom, že by v této situaci měla výraznější roli sehrát vláda, ale rovněž Poslanecká sněmovna. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji. Prosím o klid ve sněmovně. Jestli takhle hlučíme na počátku, nevím, jak budeme hlučet na konci.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedo.

Jsem přesvědčen, že bychom měli na této schůzi obdržet informaci ministra financí o současném stavu na úseku družstevního peněžnictví, vyslechnout záměry vlády nebo alespoň ministra financí, jak do budoucna chce řešit situaci v tomto sektoru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP