(10.30 hodin)

(pokračuje Koudelka)

Domnívám se, že pokud kraje zatím nemáme zřízené a pokud jsou tady pochybnosti, jestli počet je správný, že zde je správná doba najít případnou změnu. Až je zavedeme, zřídíme a vybudujeme a pak se rozhodneme ke změně, pak se domnívám, že tato změna by již byla nákladná, drahá a neefektní. Teď je ještě pravý čas pro změnu. Teď změna nejenže nezbrzdí reformu veřejné správy, ale ještě ušetří i finanční prostředky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím pana zpravodaje, aby se popřípadě vyjádřil k rozpravě a předložil k hlasování návrhy, které padly.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych v rámci závěrečného slova uvedl jen několik poznámek. Doufám, že to bude přijato jako snaha zkrátit dobu projednání, proto jsem se do obecné rozpravy nehlásil.

Moje poznámka je jediná. Trvám na tom, že počet krajů 14 je číslo, které je jedním z možných, ze široké plejády možných čísel. Velmi úspěšně si dovoluji pochybovat o kvalitě odborníků, kteří se dokázali vyjadřovat k budoucímu počtu krajů, aniž by znali jejich obsah. Myslím si, že vyjadřovat se k designu obalu a k obalu nějaké věci, aniž znám, co do nich budu balit, v čem bude smysl a podstata funkce krajů, není možné. Proto se domnívám, že znovuotevření problému, tak jak je tady naznačeno, v žádném případě při propuštění této materie do dalšího čtení neskončí na debatě o tom, zda je možné navrhované snížení variantní mezi osmi až devíti, což je také velmi zvláštní, že u toho debata neskončí a že se budeme mít co potýkat s další stejně širokou plejádou návrhů, jako již tady byla.

Dovolte mi, abych stručně shrnul průběh debaty. Ve druhém čtení v průběhu obecné rozpravy vystoupilo deset poslankyň a poslanců. Padl zde návrh na vrácení předložené materie k dopracování. Domnívám se, že jednací řád ve druhém čtení takový postup neumožňuje. Po konzultaci s navrhovatelem, který řekl, že jeho návrh neměl být smyslem toho, co umožňuje § 93 jednacího řádu, tzn. vrácení návrhu k novému projednání výboru, předpokládám, že tento návrh je nehlasovatelný. Ale padly tady opakovaně návrhy na zamítnutí, návrhy na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC, který je obsažen ve sněmovním tisku 174, a to ve druhém čtení.

Domnívám se, paní předsedající, že je možné o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 83 a 84 bylo proti.

 

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Bendl jako první. Prosím o klid.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Paní předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, můj návrh možná znovu vyvolá úsměv v obličeji vás zde přítomných, i když doufám, že se dočká jisté míry pochopení a shovívavosti. Týká se totiž budoucí podoby vyššího územně samosprávného celku střední Čechy, který má ve svém schváleném ústavním zákoně podobu z mého pohledu nepříliš šťastného prstence. Prstence, jehož správa bude přinášet vážné komplikace v komunikaci zastupitelů, v hledání a definici způsobů řešení jednotlivých problémů, neboť například problém kladenského divadla bude cizí Kolíňákům a Kladeňákům nebude vlastní problém kolínské nemocnice, což se o ostatních vyšších územně samosprávných celcích říci nedá, neboť jejich konstrukce zajišťuje přirozenou vazbu a možnost přehledu a povědomí o potřebách regionu či jeho částí.

Také viditelnost kraje bude splývat s pražským vyšším územně samosprávným celkem, neboť pojedu-li jednat s představiteli středních Čech, pojedu do Prahy. Nehledě na skutečnost, že vytypované místo v centru Prahy nejen bude, ale už teď je vážnou dopravní komplikací pro každého, kdo bude muset absolvovat jednání či vyřizování věcí na krajském úřadě.

Také skutečnost, že dnes je vytypovaná budova stále ještě obsazena státními úřady, jejichž přestěhování bude stát peníze i čas, který se může stát - pokud se Poslanecká sněmovna zachová neuváženě a neposune termín voleb na později - vážnou komplikací při zahájení vlastní činnosti vyššího územně samosprávného celku střední Čechy.

Můj návrh je veden především snahou udělat maximum pro využití možnosti diskutovat na různých úrovních na téma sídlo vyššího územně samosprávného celku pro střední Čechy, zda má být skutečně v Praze, či se podaří dostatečně silným hlasem Středočechů požádat Poslaneckou sněmovnu o definici sídla středních Čech mimo Prahu. Protože jsou mi známy aktivity politiků, starostů měst vzešlých z posledních komunálních voleb, vedoucí ke snaze dojít v názoru na sídlo vyššího územně samosprávného celku ke shodě, a protože termín data projednávání druhého čtení ústavního zákona o vyšších územně samosprávných celcích díky provedeným změnám programu schůze je v kolizi s termíny jednání starostů okresních měst, navrhuji deset variant uspořádání sídel Středočeského kraje, kdy každá jednotlivá varianta předpokládá sídlo v jednom z deseti okresních měst středních Čech, přičemž počet vyšších územně samosprávných celků, který navrhuji, je naprosto identický s platným ústavním zákonem, tzn. 14 vyšších územně samosprávných celků, ale liší se - jak jsem již uvedl - definicí sídla kraje.

Kolegyně a kolegové, věřím, že mému návrhu rozumíte, a ačkoliv připouštím, že shodu názorů se Středočechům nakonec možná nepodaří nalézt, a tudíž je možné, že jako předkladatel návrhu doporučím v rámci třetího čtení Poslanecké sněmovně místo stažení devíti mých návrhů - tím mám na mysli, že ponechám k hlasování jeden návrh, na kterém se Středočeši shodnou - navrhnu stažení deseti. Také věřím, že případnou shodu Středočechů v názoru, kde chtějí mít sídlo, podpoříte, neboť mám za to, že by měla existovat jakási vůle vyslyšet ten který kraj, kde chce, aby sídlo orgánu bylo.

Nevím, ptám se paní předsedající - omlouvám se, pana předsedajícího - pane místopředsedo, nevěděl jsem, že jste si v průběhu jednání vyměnili místa s paní místopředsedkyní - nevím, zda je nutné, abych četl kompletně všech deset pozměňovacích návrhů zákona, neboť je to několik stránek a byli bychom tu opravdu hodně dlouho. Ptám se, zdali nestačí, že zkonstatuji, že návrh kopíruje 14 VÚSC z platného ústavního zákona s tím, že v deseti podobách je tam vždy určeno, že sídlo středních Čech je jednou v Benešově, jednou v Nymburce, jednou na Kladně, jednou v Rakovníce, jednou v Kutné Hoře, jednou v Berouně, jednou v Benešově, jednou - (Místopředseda Gross napovídá Mělník.) - v Kolíně. Zkrátka je jich deset.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, že pokud to není pozměňovací návrh, který by byl obsažen v nějakém sněmovním tisku, a evidentně není, tak se bojím, že přednesení bude nezbytné. Souhlasí se mnou i kolegyně Buzková, takže ač je mi to líto, myslím, že pozměňovací návrhy musí zaznít na mikrofon, neobsahuje-li je nějaký sněmovní tisk. A to v tuto chvíli zcela evidentně neobsahuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP