(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já chápu, že takovýto výklad by se mohl zdát relevantní, ale já musím upozornit na to, co je také v § 95 odst. 2, to je návětí - která logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. U tohoto zákona tento pozměňovací návrh, ze kterého by to logicky vyplývalo, přednesen nebyl. Já znovu musím upozornit na to, že sněmovna vždycky změnu účinnosti zákona považovala za něco jiného nežli legislativně technickou připomínku nebo návrh. Nicméně myslím, že bude nejrozumnější rozhodnout hlasováním, protože nic jiného v tuto chvíli nezbývá. Domnívají-li se kolegové, kteří přednesli tento návrh v rámci třetího čtení, že je hlasovatelný, zazněla-li od zpravodajky, od předsedajícího interpretace, že to hlasovatelné není, rozumím tomu, že byla vznesena námitka, a o této námitce se rozhodne v hlasování. Já nic jiného v tuto chvíli vymyslet neumím.

Takže budeme rozhodovat o námitce vůči interpretaci, že tento návrh není hlasovatelný. Já budu gongovat. Upozorňuji, že je to do určité míry precedent. Fakticky pan kolega Kučera. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, já bych vás chtěl požádat, abyste naprosto přesně formuloval, o čem budeme v tuto chvíli hlasovat. Já se domnívám, že námitka, kterou vznesl pan poslanec Janeček, je správná a že by bylo možné hlasovat o datu účinnosti. Pokud sněmovna rozhodne jinak a vrátí návrh zákona do druhého čtení, to je druhá věc. Ale aby bylo naprosto přesně a jasně řečeno, o čem hlasujeme, tj. jaká je přesná formulace otázky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se to pokusím vysvětlit naprosto zřetelně. Postup je takovýto: Kolega Janeček zpochybnil mou interpretaci, že tento návrh je nehlasovatelný. Vyslovil námitku. Rozhodneme o této námitce. Jinými slovy - kdo se vysloví kladně pro námitku, souhlasí s tím, že tento návrh je hlasovatelný. Kdo bude proti této námitce, říká, že tento návrh není hlasovatelný. Já si myslím, že to je zcela zřetelné.

 

Rozhodneme o námitce pana kolegy Janečka v hlasování pořadové číslo 737. Hlasování zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s touto námitkou, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 80, proti 59. Námitka pana kolegy Janečka byla schválena.

 

Konstatuji, že sněmovna v tuto chvíli udělala precedent, že kdykoliv ve třetím čtení je možno měnit účinnost zákona. (Hlasy: Kdykoli ne.) Je to tak, kolegové, nezlobte na mě. (Námitky.) Kolegyně a kolegové, je to tak. Jestliže se schválil tento postup, musíme s tím kdykoli do budoucna počítat. To je neoddiskutovatelné. Fakticky - kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, my jsme tady projednávali dva zákony.Oba dva se týkaly novely zákona o živnostenském podnikání 455. V jednom směru celá novela. Ve druhém směru zákon o památkové péči. Pan kolega Talíř na tuto podmínku upozornil již při třetím čtení té velké novely zákona. Já si myslím, že tady byl všeobecný věcný konsenzus k tomu, že pokud tyto novely budou schváleny, budou platit společně. Nejde o to, že kdykoli, ale toto byly dva zákony. V tomto případě bych se přikláněl k tomu, abychom vrátili bývalý zákon o živnostenském podnikání do druhého čtení, a to nikdo nechtěl, takže jsme nechtěli vracet ani tento zákon o památkové péči. Myslím si, že není správný výklad, že kdykoli, ale týkalo se to těchto dvou konkrétních zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, bohužel s vámi souhlasit nemohu, protože se projednávají sněmovní tisky a toto rozhodnutí sněmovny musíme respektovat. Hlásí se pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající, já se nehlásím k vystoupení. Já zpochybňuji hlasování, protože jsem měl hlasování pro a všichni viděli, že jsem pro nehlasoval.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže máme námitku proti hlasování o námitce. O této námitce k hlasování o námitce budeme hlasovat.

 

Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 738 o námitce pana kolegy Filipa.

Kdo je pro tuto námitku, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 139, proti 7. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli rozhodneme opětovně o námitce pana kolegy Janečka. Všichni víme, o čem hlasujeme. Je zde žádost o odhlášení. Já vyhovuji této žádosti a odhlašuji vás.

 

V hlasování pořadové číslo 739 rozhodneme o námitce pana kolegy Janečka. Nemusím opakovat doufám přesně, o čem hlasujeme.

Kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Janečka, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Z přítomných 155 pro 67, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli je stále otevřena rozprava ve třetím čtení. Já se táži, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, v tomto okamžiku znovu říkám totéž, co už jsem tady říkal jednou, tzn. navrhuji vrátit tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám. Pokud se mnou paní zpravodajka bude souhlasit, musíme v tuto chvíli hlasovat o návrhu pana kolegy Martínka na vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Paní zpravodajka souhlasí.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 740, které jsem zahájil a ptám se: Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto návrhu v rámci tohoto třetího čtení a chci jen zopakovat snad široký politický konsenzus, že toto opakované druhé čtení bude zařazeno na začátek 19. schůze Poslanecké sněmovny, aby nebyla ohrožena účinnost tohoto zákona.

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s bodem 157 a v souladu s tím, co jsme si schválili, byť máme přesně dvouhodinové zpoždění, přistoupíme k projednávání bodů místopředsedy vlády pana Pavla Mertlíka.

Nyní bychom měli projednávat bod číslo 167, kterým je

 

167.
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
/sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Místo u stolku zpravodajů už zaujal místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík a prosím i zpravodajku paní kolegyni Němcovou, aby zaujala stejnou pozici a spolu se mnou sledovala průběh rozpravy.

Pozměňovací návrhy k přednesenému návrhu zákona jsou obsaženy ve sněmovním tisku 269/2. Já v tuto chvíli otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se paní zpravodajka kolegyně Němcová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi v tuto chvíli pronést na základě § 95 odst. 2 ještě některé legislativně technické úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP