(17.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Pane zpravodaji, v tuto chvíli jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy podle vašeho názoru? (Souhlas.) Ano, přesto bych však v tuto chvíli požádal o krátkou, tříminutovou přestávku, abyste se podívali s legislativou, je-li nějaký problém, protože pozměňovacích návrhů bylo opravdu mnoho, a v případě, že by se problém ukázal větší, tak bychom přerušili projednávání tohoto bodu.

V jednání budeme pokračovat v 17.35 hodin.

 

(17.35 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání. Budeme se muset nyní ještě vrátit k jednání o pozměňovacích návrzích. Došlo k jedné jediné chybě, kterou musíme napravit před hlasováním o textu zákona. (Hluk v sále.)

Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Máme před sebou hlasování o zákonu jako o celku, proto prosím, abyste se všichni dostavili do jednacího sálu.

V průběhu hlasování jsme zpochybnili hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. I1, což byl pozměňovací návrh pana poslance Talíře, na základě připomínky a protestu pana kolegy Brožíka, který měl za to, že byl odhlasován jeho pozměňovací návrh pod písm. L2. Na základě tohoto jsem prohlásil hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. I1 pana poslance Talíře za neplatné přesto, že tento pozměňovací návrh byl přijat.

Máme nyní dvě možnosti. Buď sněmovna konsenzem bude souhlasit s tím, že pozměňovací návrh pana poslance Talíře pod písm. I1 byl přijat, a prohlášení tohoto hlasování za neplatné bude vzato zpět. Bude-li s tímto souhlas, nemusíme již o ničem z pozměňovacích návrhů hlasovat, nebude-li s tímto souhlas, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Talíře ještě jednou.

K tomuto problému se ještě vyjádří kolega František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, omlouvám se sněmovně a tuto námitku stahuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, čekám, zda jsou námitky proti konstatování, že prohlášení za neplatné hlasování o písm. I1 návrhu pana kolegy Talíře bylo vzato zpět. Protestuje někdo? (Nikdo.) Nikdo neprotestuje. Prohlašuji tedy, že hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Talíře pod písm. I1 bylo platné a tento pozměňovací návrh byl schválen.

Není-li v tuto chvíli jiných připomínek a zpochybnění, a já je nevidím, přečtu text závěrečného usnesení. Usnesení, které předkládám, zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 263), ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Před tímto hlasováním vás na žádost z pléna odhlašuji, žádám o novou registraci.

 

Rozhodneme o návrhu usnesení, které jsem přednesl, v hlasování pořadové číslo 736.

Toto hlasování nyní zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 163 poslanců hlasovalo pro 157, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Nyní vidím žádost o vystoupení ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Miroslava Grégra. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, dovolte, abych vám upřímně poděkoval za skutečně velice aktivní spolupráci při přípravě tohoto složitého zákona, za velice objektivní přístup při hlasování a děkuji za celkové přijetí zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu. Děkuji zvlášť panu poslanci Andreji Gregovi, zpravodaji k tomuto nelehkému bodu, za to, že svoji úlohu zvládl, myslím si, velice dobře. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP