(14.30 hodin)

Poslanec Andrej Grega: V rozpravě takovýto návrh nepadl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže nyní se můžeme věnovat proceduře hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Andrej Grega: Pane předsedající, v rozpravě byl podán návrh na vypuštění bodu 26, o kterém bych nechal hlasovat jako o prvním. O pozměňovacích návrzích v usnesení hospodářského výboru, tisk 263/2, ze dne 29. 9. 1999 navrhuji hlasovat jako o celku mimo body 11, 23 a 39, o kterých navrhuji hlasovat samostatně. Dále navrhuji hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích přednesených ve druhém čtení samostatně bod po bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Toto je návrh proceduru. Já se táži, zda s touto procedurou je ve sněmovně souhlas, nebo zda někdo má jiný návrh procedury.

 

Není tomu tak, nechám tedy nejprve v hlasování pořadové číslo 681 odhlasovat proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj Andrej Grega.

Kdo souhlasí s touto procedurou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh procedury byl schválen.

 

V duchu tohoto schváleného usnesení prosím pana zpravodaje Gregu, aby předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Andrej Grega: V rozpravě byl podán návrh na vypuštění bodu 26, ostatní body přečíslovat. Navrhuji o tomto návrhu nechat hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jde o 26A.

 

Poslanec Andrej Grega: Ano, 26 A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 682. Stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Andrej Grega: Kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministra? Kladné.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat (v hlasování pořadové číslo 682.)

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Andrej Grega: Dále navrhuji hlasovat v bodu 11 písmeno A o pozměňovacím návrhu ve znění změny poslance Brožíka na str. 14 písmeno L bod 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 683. Stanovisko pana ministra? Kladné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Andrej Grega: Kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kladné.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 170, nikdo proti. Návrh byl přijat (v hlasování pořadové číslo 683).

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Andrej Grega: V bodu č. 23 navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu ve znění změny poslance Brožíka na straně 14 písmeno L bod 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jde o bod A23.

 

Poslanec Andrej Grega: Ano, A23.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, pana zpravodaje - kladné. Vidím procedurální připomínku pana kolegy Karla Vymětala. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že jsme začali nějak špatně hlasovat, protože nejdřív je třeba hlasovat o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru. To znamená o kategorii bodů L, tedy 5, potom teprve hlasovat o upraveném znění hospodářského výboru. Není možné dva pozměňovací návrhy spláchnout jedním hlasováním. (Projevy nesouhlasu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já mám pocit, že pan kolega Vymětal by mohl mít pravdu. V tuto chvíli bude hovořit k proceduře pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík:Vážený pane předsedající, já nechci teď namítat, že pan kolega nedával pozor, když jsme hlasovali o proceduře, ale schválila se procedura, že než budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu hospodářského výboru, vyčleníme z něj body 11, 23 a 39. To znamená, že pan kolega zpravodaj správně dává nyní hlasovat o pozměňujícím návrhu mnou předneseném k bodu 23 usnesení hospodářského výboru. Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak by se hlasovalo normálně o návrhu, který je obsažen v hospodářském výboru. Pokud bude přijat, je v návrhu hospodářského výboru nehlasovatelný. Já nevím, co na tom pan kolega Vymětal vidí špatného.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Spokojí se s touto interpretací pan kolega Vymětal? Pane kolego, já vám z tohoto místa nerozumím. Byl bych rád, kdyby z vašeho projevu měli něco i ostatní kolegové. Přistupte k řečništi. (Ohlas v sále.) Pane kolego Vymětale, chcete něco sdělit sněmovně, či nikoli? Ano. Hovoří kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Je třeba hlasovat o bodech L a potom o bodě A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasíte s interpretací, kterou přednesl pan zpravodaj a poté pan kolega Brožík? (Poslanec Vymětal souhlasí.) Ano. Vyřešili jsme tento problém. Pochybuji o tom, že je poslední v tomto obsáhlém hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby znovu zopakoval, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat.

 

Poslanec Andrej Grega: Budeme hlasovat o pozměňovacím ve znění změny poslance Brožíka na str. 14 písmeno L bod 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zřejmé, o čem hlasujeme? Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 684. Stanovisko pana ministra i pana zpravodaje je kladné.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 115, proti 52. I tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Andrej Grega: Nyní bychom měli hlasovat o bodě A39.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra je nesouhlasné. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 685 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 157, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Andrej Grega: Nyní bychom měli hlasovat o usnesení hospodářského výboru jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není-li námitek - nevidím - budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 686. Stanovisko pana ministra i pana zpravodaje je kladné.

Zahájil jsem toto hlasování a ptám se, Kdo souhlasí, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Andrej Grega: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích přednesených ve druhém čtení podle toho, jak byly předkládány.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Předkládejte prosím jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Andrej Grega: Navrhuji u bodu 1 a 2 pod písm. B hlasovat společně. Tyto body spolu úzce souvisí. Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra je také záporné. Předkladatel pan poslanec Žižka souhlasí, že bude hlasováno společně? Souhlasí, neboť zde není, takže budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 687.

Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 40, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP