(19.50 hodin)

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedají, kolegyně a kolegové, měl jsem dojem, že dohoda platí i v tom smyslu, že se nehlasuje o procedurách. Kdyby dohoda taková nebyla, táži se paní předsedající, zda mohu v rámci dané dohody vetovat toto hlasování. Jestliže ano, tak ho vetuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se, pane předsedo. Ano, v rámci dohody se nesmí hlasovat ani o procedurách. Já jsem si to v tuto chvíli neuvědomila.

S procedurální poznámkou pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych nás všechny vyzvat k tomu, abychom dohodu, která má do jisté míry ráz džentlmenské dohody, dodržovali. Zvlášť mě překvapuje, že návrh zazněl ze strany vládního poslance, zatímco nám jde o to, aby tato sněmovna co nejvíce i vládních návrhů projednala. Dovolil bych si vás všechny vyzvat k tomu, abychom se nezdržovali a jednali mezi sebou jako džentlmeni. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli jsem si ověřila, jak tomu bylo. Ano, nehlasovalo se o pořadu. Odhlasovalo se tom, že se bude hlasovat o určitém typu bodů. Ráno na společném jednání předsedů klubů s vedením sněmovny bylo jednoznačně řečeno pořadí, v jakém se tyto body budou projednávat. Takováto je situace. V tuto chvíli nemohu nechat hlasovat o proceduře.

Považovala bych za správné a rozumné pokračovat v projednávání pořadu schůze, jak bylo ráno dohodnuto. Ale projeví-li tato sněmovna velkou nevůli v pokračování této schůze, já ji přeruším z vlastního rozhodnutí, což je věc, kterou mohu udělat.

Prosím, pane poslanče Brožíku, máte slovo.

 

Poslanec František Brožík: Paní předsedající, vyřiďte panu opozičnímu poslanci Koháčkovi, že je mi jedno, jestli jsem vládní poslanec, nebo nejsem. Ale to, co se zde v této sněmovně děje, není důstojné ani vládního, ani koaličního poslance, protože takto se zákony projednávat nedají.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli již nikomu slovo nedám. Oznamuji následující. Končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin. Upozorňuji, že tato situace je - a to bohužel musím konstatovat - porušením veškerých dohod, které se učinily na jednání vedení sněmovny s předsedy poslaneckých klubů. Předpokládám, že zítra bude nutné, aby se toto jednání sešlo znovu. (Velký hluk v sále.)

Páni poslanci, necháte mě prosím domluvit? Považuji za nutné, aby se toto jednání zítra sešlo znovu, a pravděpodobně budeme muset nechávat přesně odhlasovat všechny návrhy. Předpokládali jsme, že při dohodě s předsedy klubů to není nutné.

Paní poslankyně, páni poslanci, přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 19.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP