(19.40 hodin)

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu velice stručná. Jen bych chtěla doplnit, že na minulém podvýboru, když jsme probírali tuto otázku - byli tam účastni představitelé sdružení dětí a mládeže a také představitelé Ministerstva školství - se hovořilo také o tom, jak se schází výbor Fondu dětí a mládeže, že často i představitelé ministerstva čekají třeba i hodinu i déle na to, než se výbor sejde, aby byl vůbec usnášeníschopný a aby mohli cokoli projednat a schválit.

To si myslím, že je také další důkaz toho, jak výbor Fondu dětí a mládeže pracuje, a navíc i představitelé sdružení dětí sami říkají, že si umějí představit a mají celou řadu typů lidí, kteří rozumějí problematice práce s mládeží, a že právě takoví lidé by měli ve výboru fondu pracovat.Domnívám se, že jestliže ještě na této schůzi bychom celou tuto proceduru uskutečnili, že ničemu nezabráníme, nic neodsuneme a že práce bude plynule pokračovat dále, jestliže to budou lidé, kteří v této problematice jsou znalí a rozumějí věci.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bubník.

 

Poslanec Augustin Bubník: Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové poslanci, já jsem tady úplně nový a pracuji také v tomto podvýboru mládeže výboru školství. Bohužel, když jsem viděl celou tuto situaci, která tam je, tak vidím, kam se poděl veškerý majetek SSM, a to byl obrovský majetek. Tento majetek drží ve svých rukou. Tam jsou nájmy, které jsou absolutně neodpovídající tomu, co by tento fond mládeže mít. To je první věc.

Druhá věc je taková, že jako poslanec jsem chtěl navštívit určitý pozemek fondu mládeže a jako poslanec jsem tam vůbec nebyl vpuštěn. Musel jsem žádat o nějaké zasedání tohoto fondu mládeže, abych se mohl jít podívat, protože na tomto pozemku samozřejmě jsou také nekalé věci, kdy celý tento majetek je pronajímán nějakému člověku, který si tam dělá, co chce.

Já si myslím, že právě důrazně je potřeba ihned tam buď udělat konec s těmito lidmi, nebo je vysloveně donutit k tomu, aby do určitého termínu plně byli zodpovědni za to, co s tímto majetkem udělali. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nemám, končím rozpravu k tomuto bodu.

Paní poslankyně Dostálová podala návrh na zamítnutí odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže. Budeme hlasovat o tomto návrhu zítra po 9. hodině.

Tím jsme ukončili dnes projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je

 

33.
Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a Milana Cabrnocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 216 a stanovisko vlády k němu jako tisk 216/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Zdeněk Škromach.

Prosím pana poslance Škromacha, aby se dostavil do jednacího sálu.

Upozorňuji všechny poslankyně a poslance, že bylo známo, v jakém pořadí budou projednávány dnes po 19. hodině body, a proto doufám, že účast předkladatelů je snad samozřejmá.

Vzhledem k tomu, že poslanec Škromach se nedostavil, přerušuji v tuto chvíli jednání tohoto bodu. Možná bude možné se k němu dnes ještě vrátit, pokud se pan poslanec Škromach dostaví.

Dalším bodem je

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, kterého prosím, aby se ujal slova.

Promiňte, pane ministře, s procedurální poznámkou si přeje vystoupit pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající.

Dámy a pánové, my jsme na začátku jednání této schůze sněmovny schválili jistý postup. Řeklo se, že po 19. hodině budou projednávány zprávy, smlouvy a zákony v prvním čtení. Teď jde o zákony v prvním čtení. Nikdo v této sněmovně neodhlasoval, že by měly jít zákony v prvním čtení a v jakém pořadí, takže já bych rád, kdyby paní předsedající tento návrh procedurálně přednesla, v jakém pořadí, pokud půjdou první čtení, předložila tento procedurální návrh, abychom ho odhlasovali a podle toho se řídili, poněvadž já sám nevím, že by něco takového mělo přijít na řadu. Bod 33 nebo bod 39. O tom nebylo řečeno nic, ani hlasováno.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, dnes ráno na jednání vedení sněmovny, kterého se účastnili všichni předsedové poslaneckých klubů, došlo k přesné dohodě, v jakém pořadí budou projednávány jednotlivé body. Bylo tam jednoznačně řečeno, že dnes se budou projednávat tato první čtení, a to v přesně stanoveném pořadí, pořadí, kterým se řídím. Pan předseda Klaus nechával na počátku této schůze odhlasovat proceduru. Skutečně předpokládám, že tam i toto pořadí bodů pravděpodobně odhlasováno bylo, ale všichni předsedové poslaneckých klubů s tímto pořadím bodů vyslovili dnes ráno souhlas, včetně předsedy vašeho klubu.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Paní předsedající, já bych chtěl říci, že v této sněmovně rozhoduje tato sněmovna, nikoli předsedové klubů. Nic nemám proti tomu, co si předsedové klubů dohodli, ale je třeba, aby to bylo předneseno ve sněmovně, odhlasováno, a řídit se tím. O nic jiného mi nejde. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli prosím pracovnice organizačního oddělení, aby mi přišly dát přesnou zprávu, zda toto bylo odhlasováno, nebo ne.

Prosím o chvíli strpení, vyčkám informace z Kanceláře Poslanecké sněmovny.

S procedurální poznámkou pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane ministře, promiňte, jste tu jediný. Když se podívám po sněmovně, tak lidé, kteří rozhodli o tom, že zde budeme dnes sedět do 9 hodin, ať už předsedové klubů, nebo vedení sněmovny, tak zde není ani jeden přítomen. Dávám procedurální návrh, aby tato sněmovna byla ukončena. Promiňte, pane kolego Kühnle, vás jsem přehlédl. Dávám návrh, aby tato sněmovna byla dnes ukončena. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, je to sice zcela v rozporu s tím, co se dohodlo. (Poslanec Brožík vykřikuje z místa: Tak ať tady sedí!)

Pane poslanče, prosím, nevykřikujte. Já přesto o tomto návrhu dám hlasovat. Je to samozřejmě právo každého poslance, navrhnout. Jen doufám, že příště poslanecké kluby budou v lepší komunikaci se svými předsedy, aby bylo možné se spolehnout na to, že dojde-li k dohodě s předsedy klubů o tom, co se bude projednávat, že to také bude Poslanecká sněmovna akceptovat.

Slovo má pan poslanec Kühnl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP