(15.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Paní poslankyně Petra Buzková navrhovala, aby body 13 až 20, tzv. obranná legislativa, byly projednávány od 9.00 hodin 30. 6., tj. zítra. Samozřejmě po tom, že se od 9.00 hodin bude provádět zbytkové hlasování z předchozího dne, bude-li zapotřebí. Návrhu snad rozumíme všichni.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 ze 196 přítomných 186 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Matějů - "Vládní návrh usnesení, kterým se vyslovuje souhlas s podmínkami, za kterých Česká republika vstoupí do 5. rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a vývoje". Než dám hlasovat, chci se zeptat pana poslance, zda má jistotu, že není ve stejném problému jako poslankyně Šojbrová. (Poslanec Matějů odpovídá z místa, že jde o druhé čtení.) Tam to bylo také druhé čtení. (Hlasy: Nebylo.) Dobře. Dostal jsem tuto informaci. Pak tedy jeho návrh je, aby to bylo 7. 7. ve středu od 19.00 hodin jako první večerní bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 196 poslanců 186 hlasovalo pro a 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Zuzka Rujbrová bere zpět tisk 42, bod 28 - občanský soudní řád.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 196 bylo pro 159, 4 proti.

 

Slyším zde věty, že to je možné bez hlasování, tak jsme to pouze dvojnásobně stvrdili.

 

Pan poslanec Kalousek si přeje, aby po zprávě vlády o činnosti byl zařazen bod "Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky". Já teď nediskutuji o tom, kdy to bude projednáváno, říkám, aby to bylo zařazeno do programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 196 hlasovalo 120 pro, 51 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Turek navrhuje bod 108 týkající se Fondu dětí a mládeže zařadit jako první bod dnes po 19.00 hodině.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 ze 196 přítomných bylo 107 pro, 74 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Turek dále navrhoval, aby byl zařazen nový bod "Odvolání předsedy a členů Rady Fondu dětí a mládeže".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 196 hlasovalo 117 pro, 56 proti návrhu. Návrh byl přijat.

 

A konečně zařazení nového bodu "Volba předsedy a členů Rady Fondu dětí a mládeže".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 196 hlasovalo 125 pro, 31 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vymětal navrhl sloučení rozpravy k bodům 113 a 114.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 195 hlasovalo 175 pro, 2 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Brožík navrhl nový bod "Vládní návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplňkových zákonů" do bloku pro druhé čtení za bod 27, event. pro třetí čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 195 poslanců 117 hlasovalo pro, 44 proti.

 

Pan poslanec Skopal sám stáhl bod 36. Nehlasujeme.

 

Pan poslanec Vidím navrhl přesunout body 2, 105, 106, 107 na středu 7. 7. po 12.00 hodině. Já k tomu přiřazuji i právě schválený bod o volbě předsedy a členů… Pan poslanec Vidím to nechce. Dávám hlasovat o jeho původním návrhu.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 195 v hlasování pořadové číslo 23 hlasovalo 179 pro, jeden hlasoval proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Janeček navrhuje vypustit bod 105, což znamená volbu ředitele VZP. (Hlasy: Ne.) Volbu člena správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 196 hlasovalo 59 pro, 95 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Gross navrhl přeřazení bodu 103. Nicméně protinávrh vznesl pan poslanec Kühnl, proto dám dříve hlasovat o jeho protinávrhu . (Námitky.) Byl to protinávrh. (K poslanci Grossovi:) Už jsem registroval, že jste se přihlásil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, jenom bych vás upozornil, že jednací řád sněmovny nezná pojem protinávrh. Padly dva návrhy ke stejné věci a mělo by se hlasovat v pořadí, tak jak byly předloženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP