(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

5. V pátek odpoledne se nebude po 16.30 hodině začínat žádný další bod.

6. Hlasovací doba pro první čtení a případná veta z večera bude pevně stanovena na 9.00 hodin ráno následujícího dne.

7. Při prvních čteních zákonů se veškerá hlasování - i případné návrhy na odročení - budou konat až po ukončení rozpravy.

To je sedm bodů, na kterých jsme se dohodli na schůzce 22.června t.r.

A konečně pro informaci členům organizačního výboru sděluji, že tento výbor se sejde vždy ve středu ve 13.00 hodin, po vyhlášení polední přestávky, aby nenarušoval v 18.00 hodin jednání sněmovny.

To jsou v tomto smyslu mé návrhy, nyní o nich nechám hlasovat.

Vzhledem k debatě, kterou jsme měli, oddělím hlasování o prvním bodu, a nebude-li námitek, o ostatních návrzích nechám hlasovat dohromady.

Dám nejprve hlasovat o tom, abychom jednali i v pondělí 12. července od 14.00 hodin.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro tento návrh - jednat i v pondělí 12. července 1999 od 14.00 hodin - nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 187 hlasovalo pro 146, 29 proti.

Návrh byl přijat. Dalším jednacím dnem je pondělí 12. července 1999 od 14.00 hodin.

 

Nyní doporučuji, nejsou-li námitky, hlasovat o všech zbývajících návrzích najednou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Navrhuji hlasovat o každém jednotlivém bodu zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Karel Vymětal navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť.

 

Další hlasování bude tedy o tom, ve středu 7. července jednat od 9.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 3. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 188 poslanců 154 bylo pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Ptám se pana poslance Karla Vymětala, zda i o všech ostatních bodech hlasovat odděleně, i o tom, že polední přestávky budou vyhlašovány v pravidelnou dobu, a to od 13.00 hodin do 14.00 hodin. (Souhlas.)

 

Na žádost pana poslance Karla Vymětala jsem zahájil hlasování pořadové číslo 4. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 ze 189 přítomných poslanců 187 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP