Stenografický zápis 15. schůze, 7. července 1999


(Schůze opět zahájena v 10.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda vlády Egon Lánský
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


106. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.15 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno do 15.35 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík


2. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Koháček


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová


47. Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 18.32 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.48 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček


66. Vládní návrh "Sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998 - 2002)" /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Vladimír Hradil


112. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 179/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman


113. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998 /sněmovní tisk 197/

Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Bendl


114. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Stanislav Gross


119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Tomáš Kladívko


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Svatomír Recman


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Tomáš Kladívko


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Zdeněk Klanica


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vladimír Laštůvka


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 21.00 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP