Stenografický zápis 15. schůze, 30. června 1999


(Schůze zahájena v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


110. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 178/

Poslanec Jaroslav Maňásek


111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec Jan Vidím


12. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Nečas


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


14. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


16. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


17. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


18. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý


10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Drda


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 11.19 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.26 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek


22. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Václav Exner


23. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Martin Starec
Poslanec Zdeněk Koudelka


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý


25. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Karas


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Karas
Poslanec František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl


123. Návrh na zkrácení zákonné 60 denní lhůty pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., sněmovní tisk 206, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Poslanec František Brožík
Poslanec Eduard Vávra


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Ježek


31. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Libora Ambrozka, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek


32. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Kateřina Dostálová


34. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


35. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Petr Nečas


36. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Alena Páralová


37. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Radko Martínek


38. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michael Kuneš


33. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Martin Starec


40. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dušan Tešnar
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec František Brožík


43. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Václav Exner
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám


105. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 201/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 20.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP