(15.00 hodin)

(pokračuje Langer)

Návrh C 3 pana kolegy Sobotky.

Ptám se, kdo je pro návrh v hlasování s pořadovým číslem 236.

Pro se vyslovilo 88.

 

Nyní pozměňovací návrh pana poslance Tlustého D 5. Stejný. Budeme nejprve rozhodovat o pozměňovacím návrhu A 3 pana kolegy Pilipa. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaj doporučuje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 237. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 bylo 166 pro, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: V tuto chvíli může následovat část pozměňovacího návrhu pana poslance Tlustého pod písm. D bod 3. Zpravodaj avizuje, že je mírně nejistý vzhledem k návrhu pana poslance Němce pod písm. E, který je v tomto materiálu formulován jako návrh podmiňující, ale já jsem registroval, že bylo přehodnoceno na pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Tlustého.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana poslance Němce, aby nám věc objasnil. Pane zpravodaji, navrhněte a podle vašeho stanoviska, pokud nebude námitka, se budeme řídit.

 

Poslanec Libor Ježek: V tuto chvíli bych navrhoval, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Tlustého pod písm. D bod 3 a poté jako o podmíněném návrhu pana poslance Němce pod písm. E.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je k takovému postupu souhlas? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z toho, co uváděl v rozpravě pan předkladatel Němec, jsem vyrozuměl, že většina si žádá, aby to mělo charakter pozměňovacího návrhu k pozměňovacímu návrhu. Já proti tomu nemám námitek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Znamenalo by to, že bychom nejprve rozhodovali o návrhu pana kolegy Němce, ne? Pan kolega Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Návrh pana poslance Němce je podmíněn tím, že projde návrh pana poslance Tlustého. Tím pádem by nemělo logiku hlasovat o něm napřed. Je to míněno tak, že pro případ, kdyby prošel pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, aby pro vyvážení byl doplněn návrh pana poslance Němce. Z logiky věci bych prosil, jestli by bylo možné hlasovat napřed o návrhu pana poslance Tlustého.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím námitku pana kolegy Brožíka, potom pan kolega Vymětal Karel.

 

Poslanec František Brožík: Nechci se, pane předsedající, vracet do stenozáznamu, ale tak jak je to předloženo v pozměňovacích návrzích, přikláním se k názoru, že to není pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana Tlustého, protože to je úplně jiný návrh. Pan Tlustý dává návrh "k daňovému základu se připočítává" a pan Němec dává návrh "od daňového základu se odečítá". To je skutečně doplňující. Pokud projde návrh pana kolegy Tlustého, můžeme hlasovat o návrhu pana kolegy Němce. Pokud neprojde, je jeho návrh nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Když bych šel důsledně po dikci sněmovního tisku 80/2, tak čtu pod písm. E 1: "Navrhuji, aby v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Tlustého." Z dikce této věty tomu rozumím, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Tlustého, pokud bude přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Němce. Pokud nebude přijat, nebudeme hlasovat podruhé. Souhlas? Ano.

Prosím o stanovisko pana ministra financí. Pozměňovací návrh písm. D č. 3 pana kolegy Tlustého na straně 13. Položky připočitatelné k základu daně. Ministr nesouhlasí. Zpravodaj doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 238 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 se pro vyslovilo 67, proti 97. Návrh nebyl přijat. Tudíž není hlasovatelný ani návrh pana kolegy Pavla Němce.

 

Poslanec Libor Ježek: Ještě bych si dovolil vrátit k návrhu pana poslance Pilipa, písm. A bod 1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní bychom měli rozhodnout, zda změníme návrh zákona. Pozměňovací návrhy jsme schválili. Pan ministr souhlasí, pan kolega Ježek souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 239 a ptám se, kdo se pro návrh A 1? Kdo je proti návrhu?

Pro hlasovalo 166, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Tímto se domnívám, že jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy ze sněmovního tisku 82.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kalousek ne hlasitě, ale o to intenzivněji gestikuluje, že ne. Pane poslanče, máte možnost vystoupit.

 

Poslanec Libor Ježek: Jedná se o bod 4 písm. D pana poslance Tlustého na straně 14. Tím, že nebyla schválena účinnost v mém pozměňovacím návrhu, je tento bod aktuální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Rozhodujeme o pozměňovacím návrhu pod písm. D 4. Účinnost zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 240. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 187 pro hlasovalo 163, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Tímto bychom měli mít skutečně vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Měli bychom hlasovat o návrhu jako celku. Nyní jsem zaregistroval přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o 20minutovou přestávku na poradu klubu, tj. do 15.30 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 15.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP