(Schůze opět pokračovala v 16.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vážený předsedo vlády, členové vlády, je 16.02 hodin, tudíž čas, který ze zákona o jednacím řádu je při čtvrtečním jednání Poslanecké sněmovny vyhrazen ústním interpelacím na předsedu vlády. Dovolte mi v krátkosti zrekapitulovat všechny přihlášené, kteří mají možnost přednést svoji interpelaci na předsedu vlády. Prvním přihlášeným v pořadí je pan kolega Zdeněk Kořistka, nicméně obdržel jsem písemnou omluvu pana kolegy Kořistky, který se omlouvá z dnešního jednání pro vážné problémy rodinného charakteru, tudíž tato interpelace odpadá. Dalším v pořadí by měl být pan kolega Václav Exner, po něm paní kolegyně Eva Dundáčková, po ní kolega Ivan Langer - nicméně ten prostřednictvím pana poslance Františka Ondruše již předsedu vlády interpeloval minulý týden, tudíž i tato interpelace odpadá -, po paní kolegyni Dundáčkové pan kolega Miroslav Beneš, Vladimír Mlynář, Petr Nečas a opět paní kolegyně Dundáčková.

Nyní tedy uděluji slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, který bude interpelovat předsedu vlády Miloše Zemana ve věci chování policie 1. května 1999 v Praze 1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím všechny kolegy, kteří diskutují, jestli by mohli opustit jednací síň.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, chtěl bych vám dát příležitost, abyste Poslanecké sněmovně a prostřednictvím televizních kamer i celé veřejnosti vysvětlil svůj postoj k tomu, co se stalo 1. května na Střeleckém ostrově, mostu Legií, jeho předmostí, Národní třídě a potom až na Náměstí míru. Jde o chování policie v souvislosti s akcí skinheadů a neofašistů versus neohlášená demonstrace anarchistů a antifašistů a následný průchod skinheadů a neofašistů Prahou.

 

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, v době, kdy zde byli republikáni, byli jediní nebo téměř jediní, kteří se účastnili i ústních interpelací. Zdá se, že to bylo na této straně to jediné pozitivum, které existovalo.

Takže - vážené torzo sněmovny, vážený pane poslanče Exnere, velice rád odpovím na vaši ústní interpelace a věřte mi, že ani mě netěší, jestliže došlo na Střeleckém ostrově a následně i na jiných místech Prahy k tomu, co se stalo. Nicméně protože jsem si v této věci vyžádal i podklady od policie, abych mohl objektivně odpovědět na vaši otázku, doporučoval bych, abychom nepodléhali černobílému vidění. Jistě všichni z nás nebo přinejmenším většina z vás, a věřím, že to platí i o panu ministru Vetchém, panu poslanci Nečasovi a o dalších diskutujících kolezích, věříme, že skinheadi nejsou ničím jiným než patologickou skupinou této společnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane premiére. Prosím pana ministra Vetchého, aby naslouchal slovům svého premiéra.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane ministře, prostřednictvím předsedajícího bych požádal, abyste buď opustil zasedací, místnost nebo nás tady nerušil. Děkuji vám.

A nyní se věnuji odpovědi na otázku pana poslance Exnera. Nikdo z nás nepochybuje, že skinheadi představují, co Tomáš Masaryk kdysi nazval patologickou sedlinou společnosti, třebaže všichni víme, že tehdy nehovořil o skinheadech. Na druhé straně bych se zamyslel i nad činnosti anarchistů. Jsou to lidé, kteří se na tuto akci, ať už na Střelecký ostrov, nebo jinam, dostavili s tak mírumilovným vybavením ve svých baťůžcích, jako byly dlažební kostky a jako byly zápalné lahve, tzv. Molotovovy koktejly, možná v o něco modernějším provedení. Dále to byli lidé, kteří považovali za nutné zvýraznit argumenty svého politického postoje převracením policejních aut.

A já se vás zeptám, pane poslanče, protože i  to mně jednací řád umožňuje, tuto řečnickou protiotázku, zda se skutečně domníváte, že v případě, kdyby policie tyto dvě skupiny od sebe neoddělila, kdyby došlo ke konfliktu mezi nimi a kdyby tam byli mrtví nebo zranění, zda bych zde nestál, ať už při příležitosti interpelace, nebo při jakékoliv jiné příležitosti, a nemusel jako předseda české vlády odpovídat na daleko hlubší a daleko tíživější otázku, to je na to, proč policie nezasáhla, proč neoddělila tyto dvě skupiny a proč dopustila případnou ztrátu lidských životů.

A já jsem rád jako každý člověk v mé pozici, že na tuto otázku nemusím odpovídat a že musím odpovídat pouze na naprosto legitimní otázku, proč policie dokonce doprovázela i průvod hajlujících skinů, který nebyl povolen, mimochodem stejně tak jako nebylo povoleno shromáždění anarchistů. Přiznávám se, že při všech mých negativních pocitech vůči skinheadskému hnutí se mně na tuto otázku přece jenom odpovídá o něco lépe, a to právě proto, že za touto odpovědí není žádný zmařený lidský život a žádné střední nebo dokonce těžké zranění.

Dovolím si dokonce vyjádřit názor, který v mnohých z vás možná vyvolá nesouhlas. Kdyby se do toho anarchisté nepletli, mohla se policie soustředit pouze na skinheady. A jestliže došlo k této akci anarchistů, která byla podle mého názoru totálně kontraproduktivní, pak to znamenalo právě to, že ve snaze, aby se tyto dvě dosti militantní skupiny nestřetly, se policie musela tohoto úkolu, pokud jí byl dán, vzdát ve snaze dosáhnout onoho vyššího cíle, o němž jsem již mluvil, to znamená zabránit pouličnímu násilí.

Je samozřejmé, že si naše policie a naše zpravodajské služby - ať už si o jejich výkonnosti myslíme cokoliv, a já bych chtěl v této souvislosti ocenit zásah policie při Local Street Party - musely opatřit poznatky, co se chystá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP