(14.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM Vojtěchu Filipovi.

Pane předsedo, mám zde jednu faktickou poznámku. Mám pocit, že by měla mít přednost, neboť má reakce přijít bezprostředně podle jednacího řádu.

Hovoří kolega František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, já jsem se nechtěl do této debaty zapojit již z toho důvodu, o kterém jsem hovořil ve svém prvním vystoupení, ale myslím si, že pan kolega Filip nemá pravdu, protože jestliže dochází k úpravám sazeb v § 16, tak tyto sazby se samozřejmě přepočítávají i do pásem, která se týkají daně ze závislé činnosti. Takže i toto snižování daňového zatížení fyzických osob, které dělají ve mzdě, je promítnuto v tomto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se omlouvám, já jsem zapomněl přednést dva návrhy, které by musely být přijaty v případě přijetí kteréhokoli z návrhů, který se týká daně z příjmu, a ty dva návrhy se týkají vládního návrhu zákona, tzn. návrhu novely zákona o spotřebních daních.

V dosavadním čl. V, nově VI po přečíslování, první pozměňovací návrh zní - bod 1 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 1999." Bod 2, druhý pozměňovací návrh - doplňuje se nový bod 3, který zní: "Ustanovení článku 3 se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000."

Ještě mi dovolte jedno zpřesnění, lépe řečeno odstranění chyby. Když jsem předčítal tabulku, tak jsem přečetl částku 316 140 Kč, a to jako daň u poslední nejvyšší sazby. Správně mělo být uvedeno 300 300 Kč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Vlastimilu Tlustému.

Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám.

V tuto chvíli přichází na pořad žádost přednesená panem kolegou Brožíkem, kterou bylo vyžádání si přestávky na jednání poslaneckého klubu na 30 minut.

Sejdeme se k našemu jednání v 15.15 hodin. V tuto chvíli přerušuji naše jednání.

 

(Schůze přerušena ve 14.42 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP