(17.40 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu České republiky Miroslavu Grégrovi. Nyní bude opět hovořit pan poslanec Kořistka s doplňující otázkou. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane ministře, můj dotaz nebyl na působení pana Šroma, jen jsem zde naznačil obavu, aby se neopakovala podobná situace u pana Kuči.

Jinak bych chtěl zdůraznit, že jsem pro propojení firem, ale nemůže jít mimo stát. Vy jste tady hovořil o tom, že záleží na firmách, jak se budou dohadovat, protože např. ve firmách Nová huť i Vítkovice má stát i dnes většinové vlastnictví. Jsem také pro koordinaci firem a pro postupnou integraci. O tom jsem tady také hovořil.

Chtěl bych znovu položit jenom dvě otázky, na které jste mi neodpověděl. Jedna z nich byla, zda tady dáte osobní garanci, že spekulace o personálním propojení - nyní mám na mysli poradce premiéra Zemana pana Kuču - jsou doopravdy spekulace, které se nenaplní. To je první věc. Za druhé. Ve své interpelaci jsem zde zmínil informace, které jsem dostal z Ministerstva průmyslu a obchodu, které v podstatě dává trošku ruce pryč od toho, co se děje, říká, že o ničem neví, že nic nepřipravuje a jde to trošku mimo ně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, čas.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: A teď sám jste vlastně hovořil o tom, že to nejde mimo ministerstvo, že se připravuje studie.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kořistkovi, který položil doplňující otázky. Nyní bude reagovat pan ministr průmyslu a obchodu? (Souhlas.) Bude reagovat, hovoří ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Pane poslanče, hovořím-li o možném propojování firem, tak samozřejmě o takovýchto věcech rozhodují valné hromady na základě svých stanov, a stát tam uplatňuje svůj vliv vahou svých podílů. Stát to bude přirozeně ovlivňovat do výše svých podílů. Víte, jaká je situace v OKD - ve Vítkovicích je to samozřejmě jiné. V OKD, když se nám říká, že máme uplatňovat vliv státu, uplatňujeme ho vahou 46 % proti 48 % plus 3 %, známe, jak to chodí, aby nemusel 51 % akciového podílu vykoupit minoritní nebo zbývající podíl za tržní hodnotu. Jak říkám, stát má 46 % podíl a 48 % a nějaké drobné plus 3 % druhá část. Není to naší vinou, že jsme tam majoritu ztratili.

Vahou své kapitálové nebo akciové účasti v jednotlivých firmách budeme samozřejmě tento proces ovlivňovat tak, aby odpovídal. Ale tady je řekl bych i vstřícnost zbývajících vlastníků, aby se vytvořil ucelený systém hutnictví železa a aby restrukturalizace proběhla tak, jak na základě letitých zkušeností proběhla i v západních zemích.

Hovoříte o tom, zda vezmu garanci, že poradce pana premiéra pan Kuča se nestane někde nějakým funkcionářem nebo významným pracovníkem nějakého seskupení nebo nějaké firmy. Mohu vás ujistit, že ho nebude nikam delegovat právě na základě naší účasti. Vím, že by to vzbudilo velkou nevoli, ale zase nemohu abych tak řekl vyhlásit Arbeitsverbot nebo Berufsverbot, zákaz povolání. Čili pan Kuča se může angažovat kdekoliv, kde přímo nebude delegován nebo nebude reprezentovat právě účast státu v jednotlivých firmách.

Mohu tedy garanci převzít pouze za to, za co zodpovídám a kde mám přenesený výkon akcionářských práv.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu ČR za odpověď na doplňující otázku. Nyní bude hovořit pan poslanec Jaromír Kohlíček, který interpeluje místopředsedu vlády ČR pana Pavla Mertlíka. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Zelený strom života, šedá veškerá teorie. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, vážený pane předsedající. Takto tedy vidí rozpor teorie a praxe velký básník.

Účelem mé interpelace je ovšem zcela jiná záležitost. Vláda, která deklaruje ve svém prohlášení péči o rozvoj zaměstnanosti, by měla i odpovídajícím způsobem reagovat na možnost řešit tyto otázky.

Jaká je skutečnost? V rozpočtu schváleném tímto parlamentem jsou jmenovitě vyčleněny dvě zanedbatelné - z hlediska celého rozpočtu ve výši více než 600 mld. Kč - částky. Jedna je vyčleněna pro severozápadní Čechy ve výši 250 mil. Kč a druhá pro podporu tvorby pracovních míst bývalých pracovníků OKD - 350 mil. Kč. Pro využití těchto prostředků je vytvořen rozsáhlý systém ukazatelů, které hodnotí projekty zájemců o tyto prostředky. Myslím si, že je to dobře.

V této souvislosti považuji za velmi pozoruhodnou zprávu z tisku. Komerční banka bude posílena kapitálově o 9,5 mld. Kč navýšením základního jmění. Tato částka je 34krát větší než částka vyčleněná v rozpočtu pro přísně reglementovanou pomoc severozápadním Čechám! Protože zřejmě vzhledem k poskytované částce byla - znovu zdůrazňuji, úměrně k poskytované částce - zvolena odpovídající kritéria pro tuto operaci, žádám pana místopředsedu vlády o odpověď na tyto otázky:

  1. Jaká kritéria splnila Komerční banka pro navýšení jmění státem?
  2. Kdo tato kritéria hodnotil?
  3. Kolik nových pracovních míst bylo touto operací vytvořeno? Jak bude tato skutečnost ověřena?
  4. Z které kapitoly rozpočtu je toto navýšení základního jmění privatizovaného subjektu provedeno?
  5. Bude podobně nekonvenčně postupováno i v případě revitalizačního programu?
  6. Proč byla vámi prezentovaná koncepce revitalizačního programu kritizována zástupci Evropské unie?
  7. Jak ještě dlouho budeme tiše podporovat banky místo podpory průmyslu a obchodu?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji pan poslanci Jaromíru Kohlíčkovi. Nyní bude odpovídat místopředseda vlády České republiky pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve se budu věnovat oněm dvěma programům, které zmínil pan poslanec Kohlíček. Jde jednak o program řešení útlumové části OKD a dále o program pro severozápadní Čechy. V obou případech jde o rozdělení finančních částek, které byly do návrhu státního rozpočtu na rok 1999 vloženy na základě iniciativy poslanců a byla jimi navýšena kapitola Ministerstva průmyslu a obchodu.

V případě materiálu týkajícího se útlumové části OKD jde o materiál, který byl projednán ve vedení Ministerstva průmyslu a obchodu, následně bude otištěn ve Věstníku Ministerstva průmyslu a obchodu a v regionálním tisku. Na jeho tvorbě se účastnila asi 15členná pracovní komise, jejímiž členy jsou i pánové poslanci Gongol a Petr a také pan senátor Topolánek, což jsou podle mého soudu důkazy toho, že z hlediska fungování demokracie v našem státě tento program byl vytvářen řekl bych příkladně transparentním způsobem a není žádným způsobem rozporný.

Přítomný kolega pan ministr Grégr by jistě dokázal doplnit celou řadu technických detailů tohoto programu, které já neznám, ale nicméně oba jsou nám dozajista v tomto směru k dispozici. Je tam stanovena celá řada kritérií, která se týkají pracovních míst atd.Podobným směrem se vydá i program podpory zaměstnanosti regionu severozápadní Čechy, který ještě není takto dopracován, ale brzy bude, bude založen na podobných kritériích.

Nyní bych se věnoval otázkám, které byly ve druhé části vaší interpelace. A musím se bohužel přiznat, že z textu, jak mi byl při vylosování interpelací zadán, jsem nepochopil, o co půjde, malá písmenka "kb" nedávala příliš smysl k tomu, co tam bylo napsáno předtím, a teď je mi to naprosto jasné, pokusím se konzistentně odpovědět.

První otázka: jaká splnila kritéria Komerční banka pro navýšení jmění státem, kdo tato kritéria hodnotil?

Myslím si, že jde o značné nedorozumění, zejména jde o nedorozumění ve vztahu ke srovnání této kapitálové investice státu a dotací státu v rámci programu regionální politiky. To jsou dva zcela odlišné nástroje hospodářské politiky, kdy v prvním případě, kdy jde o regionální politiku, stát používá různé formy zpravidla nenávratných dotací v souladu s příslušnými zákony a také se směrnicemi Evropské unie, které jsou v tomto smyslu pro nás jaksi závazné, pokud ne formálně, tak velmi významně z hlediska možností budoucího přístupu k fondům Evropské unie od příštího roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP