(13.00 hodin)

(pokračuje Vojíř)

Vy jste zmínil, že se koupil ucelený balík. Ten balík má hodnotu 28 % akcií, to je pravda, ale to je balík, který de facto neumožňuje realizovat nic. Tento balík akcií by musel být minimálně 34 % a více, aby to byl nepominutelný vlastník, resp. ještě lépe 51 %. Pak by tuto firmu druhá společnost ovládala a mohla realizovat to, co zřejmě má v úmyslu realizovat, to znamená dostat ji pod kontrolu a dostat ty dodávky v kvalitě a požadovaném čase včetně prostředků, které za to má vynaložit. Balík 28 % akcií by na burze v daném čase, kdy se tato transakce realizovala, stál přibližně 45 - 50 mil. Kč. ČEZ je nakoupil přibližně za 190 - 200 mil. Kč, tzn. trojnásobně dráž. Nevím, jestli je běžné, aby marže za balík takto de facto k ničemu nevedoucí byla trojnásobná. To je ten problém, který tam cítím. Je to záležitost velmi komplikovaná a hlavně myslím, že nic nevyřešila a nevyřeší.

K té záležitosti, zda byly nebo nebyly některé vnitřní záležitosti, jak jste jmenoval ty firmy, realizovány, řekněme zvláště. Ano, zřejmě byly a tento člověk měl bezesporu tuto společnost opustit. V tom se oba jistě shodneme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přihlášen je pan kolega Matějů, potom jsem já, pak kolega Brožík.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci panu ministrovi položit jen jednu jednoduchou otázku. Proč v období, kdy vláda ústy ministra financí Svobody vyhlašuje úmysl do konce roku privatizovat energetické společnosti, byla v pondělí v Severočeské energetice rekonstruována dozorčí rada tak, že z ní byli prakticky vyloučeni zástupci menších akcionářů, zástupci municipalit, a zůstali zde pouze zástupci FNM a Ministerstva průmyslu a obchodu?

Otázka zní, jestli tento krok je kompatibilní s vyhlášeními Ministerstva financí a zda je to krok směrem, kterým se vláda slíbila vydat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nemám komu předat řízení schůze, má přednost kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já zde nechci diskutovat na půdě parlamentu o věcech, které svým způsobem mají někdy charakter informací důvěrných, tajných a supertajných. Ony změny v orgánech společnosti ČEZ z 5. ledna se samozřejmě dotýkají i mě, protože určitě všichni víte, že jsem byl zvolen s kolegou Laštůvkou do dozorčí rady, já z titulu místopředsedy prezidia Fondu národního majetku, kolega Laštůvka za Ministerstvo průmyslu a obchodu jako odborník přes jadernou energetiku, protože málo lidí to ví, ale kolega Laštůvka skutečně jaderný fyzik je a podílel se i na elektrárnách v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech, Mochovcích apod.

Myslím, že interpelace, kterou přednesl pan kolega Vojíř, by se měla probírat v užším grémiu, a byl bych schopen mu dát nahlédnout do spousty materiálů, které by mu jasně ukázaly, že nemá pravdu. Zejména nemá pravdu v otázce zisku, kdy hovoří o tom, že ČEZ byl ziskový v roce 1997 - 98 a letos bude ztrátový. Zisk v roce 1998 vyběhl jen proto, že financování, vůbec otázky Temelína, financování všech odsíření, které tu bylo zmíněno, ve výši 45 mld. Kč, jsou v převážné části z financí zahraničních. ČEZ vytvářel ohromné rezervy na kursová rizika a jen díky tomu, že koruna v roce 1998 vydržela být stabilní, tak jen na těchto rizicích se zisk zvýšil o 3,5 mld. Kč, ale nebylo to díky tomu, že by ČEZ lépe hospodařil. Naopak, my sami v dozorčí radě jsme se v současné době zaměřili právě na nákladovost ČEZ jako takového, protože finanční věci mají dopad do úplně jiných otázek.

I my jsme dávali doporučení k tomu, aby se zastavil retrofit Tušimice I, protože jsme zvážili, že to skutečně je v současné době neekonomické a je to vyhozená investice nejen za 4,7, ale ještě více než přes 5 mld. Kč za pouhých 300 megawattů výkonu, což si propočítejte na Temelín a jiné elektrárny.

Na druhé straně jsme zvažovali i náš přístup do EU, kdy 30 % tohoto trhu musíme liberalizovat, takže i to by byla cesta, kterou ČEZ předpokládal, že prodejem elektrárny Tušimice ustoupí z trhu. Budete se divit, zájemců se našla spousta, je výběrové řízení, a pokud se Tušimice dobře prodají, bude to zase jen ve prospěch ČEZ a státu jako takového.

Co se týče Škody Praha, souhlasím s tím, že tam ujel ČEZ v nákupu těchto akcií, protože jsme měli odsouhlaseno, že se nakoupí minoritní balík 10 % ve výši do 50 mil. Kč. Pan generální ředitel a předseda představenstva v době tohoto nákupu byl 14 dní skutečně nemocen, nebyl vůbec v úřadu. Budete se divit, pánové, vaši bývalí úředníci, vaši bývalí zástupci tuto transakci provedli. Opět tím, že se tato informace dostala mimo burzu, mimo běžný postup, byly tyto akcie nakoupeny tak draho, protože ony skutečně na té burze vyběhly. I já jsem se ptal, proč jsme nekoupili raději 10 % od FNM za 300 Kč než kupovat, ale i to bude obsaženo v naší zprávě na valné hromadě.

Chtěl bych požádat kolegu Vojíře, pokud bude mít potřebu, rád mu dám dnes již desítky a desítky kilogramů materiálů, které máme ohledně ČEZ k dispozici. Nechtějte ani od představenstva, ani od dozorčí rady zázraky. Já dnes pořád ještě říkám, že jsme ve funkci za 14 dní týden. Byli jsme zvoleni v lednu a myslím, že i racionalizace, která se udělala v počtu lidí v představenstvu, vedla k určitým úsporám. Bohužel nebyl to váš resort, byl to resort bývalé také poslanecké strany ODA. Sami jsme si mezi sebou několikrát řekli, že to nemělo dojít v této společnosti tak daleko, kam to došlo až ke konci roku 1998.

Jsem přesvědčen, že forenzní audit, který je nařízen a který bude vykonávat renomovaná firma, ukáže i spoustu milionů, které protekly kamsi, kde neměly vůbec co dělat, a aby nám z toho skutečně nebylo šedivo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní jsem přihlášen já. Účastnit se mohou, pouze když předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozprava probíhá a slova se ujme místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, přiznám se, že nejsem odborník na energetiku a už vůbec ne na energetiku jadernou, nicméně vím, že pan kolega Laštůvka je jaderným fyzikem a myslím, že jako takový své původní profesi určitě rozumí. Nad čím bych se chtěl ovšem zastavit, byla část diskuse, která byla vedena v rámci této interpelace, mající vztah k problematice vztahu ČEZ - Škoda Praha.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP