(pokračuje Buzková)

hlasování pořadové číslo 27 kdo je pro variantu č. 2?

Varianta č. 2 získala podporu 10 poslankyň a poslanců.

 

hlasování pořadové číslo 28, které zahajuji, kdo je pro variantu č. 3?

Varianta č. 3 získala podporu 6 poslankyň a poslanců.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení podle variant, tak jak byly předloženy, protože takovým způsobem získaly podporu v orientačním hlasování. Prosím, pane zpravodaji, přečtěte celý návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Payne: Hlasujeme o doplnění textu, který by zněl: "s tím, že účinnost tohoto usnesení končí 31. 5. 1999".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 29 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 23, proti 140.

 

Poslanec Jiří Payne: Druhá varianta je totožná s tím, že datum je 30. června.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 10 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Poslední varianta má shodný text, ale datum je 31. 7.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 12 a 147 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Tím jsme projednali všechny rozšiřující návrhy tohoto typu a zbývá nám ještě procedurální návrh, abychom hlasovali postupně po částech o vládním návrhu, to znamená podle římských číslic, arabských číslic a písmenech. Mám dojem, že tím jsme vyčerpali všechny rozšiřující návrhy. Teď jde o to, abychom vládní návrh schválili jako celkové usnesení. Procedura hlasování po částech je podle jednacího řádu přípustná. Já mám nicméně pocit, že o tom, zda vyhovíme tomuto procedurálnímu návrhu nebo ne, by se mělo hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, o tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 32, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 19 a 154 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Jestliže jsme projednali všechny návrhy, které byly předneseny v podrobné rozpravě, bychom měli hlasovat ve smyslu návrhu pana místopředsedy Langra o celém usnesení en bloc a zbývá nám ještě samostatně ta část, kterou jsme přijali jako rozšiřující usnesení v textaci poslance Zaorálka. Pan poslanec Langer navrhl, abychom hlasovali o vládním usnesení jako o celku jedním hlasováním. Já mám pocit, že to hlasování má z hlediska ústavy ten smysl, že tím vyjádříme podporu stejnému usnesení, jaké přijal Senát, a to má z ústavního hlediska svůj význam, takže hlasování by se mělo konat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak je předložila vláda a výbor pro obranu a bezpečnost, jako o celku. Podle článku 39 odst. 3 Ústavy ČR tento návrh musí schválit nadpoloviční většina všech poslanců. Já proto prosím, aby hlasovací zařízení bylo příslušným způsobem upraveno. Bylo mi právě oznámeno, že se tak již stalo. Budeme tedy hlasovat o bodech 1, 2, 3 a 4 vládního návrhu, který je totožný s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 181 pro vyslovilo 145 a 32 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Tím jsme splnili to, co od nás očekávala vláda. Projednali jsme vládní návrh.

Já mám za to, že doplňující usnesení bylo přijato jako samostatný text, který s vládním návrhem souvisí jen volně obsahově a podle mého názoru nemusíme dávat hlasovat jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já si nejsem jista, pane zpravodaji, zda o návrzích usnesení, které byly přijaty jako návrhy doplňující, bychom neměli hlasovat jako o celku. Ano, je pouze jedno, to znamená, že nemusíme o těchto návrzích hlasovat jako o celku.

To znamená, že vládní návrh usnesení byl schválen.

Děkuji v tuto chvíli panu zpravodaji za odvedenou práci. (Potlesk.)

 

Vážení paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 12. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

 

(Schůze byla ukončena ve 23.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP