(pokračuje Fencl)

A já se přiznám, že po posledních týdnech a posledních dnech, kdy si připadám jako jediný spravedlivý idiot v této zemi, tak začínám vážně uvažovat, že povedu vládu k tomu, abychom se této situaci podřídili.

Jakým způsobem hodlám řešit nerovné postavení na trhu?

Za prvé, připravujeme, modelujeme několik variant zákonného řešení, které by řešilo současně i postavení nevýznamných subjektů na trhu a dávalo určité povinnosti těm, kteří kupují, a práva těm, kteří prodávají. Není to vůbec jednoduchá záležitost. Do 30. dubna je termín, ve kterém místopředseda vlády Mertlík dostal za úkol s rozhodujícími ekonomickými ministry připravit tento materiál.

Za druhé, hovoříme k našim zemědělcům a máme k tomu uvolněný dotační titul ve smyslu nezbytností jejich integrace. Oni musí vytvořit protiváhu dobře integrovaným zpracovatelům. To je jediná šance, kdy oni vyjednají odpovídající pozici na trhu. Tento způsob integrace se všude ve světě nazývá družstevnictví. Tento způsob integrace v řadě evropských zemí obchoduje se 100 % mléka, s 80 %, s 90 % masa a není důvod, aby se nezavedl ani tady.

Snad ještě poslední záležitost, když vážu váš čas. V této zemi se může stát cokoliv. Tak v současné etapě transformace české společnosti a české ekonomiky jsou nastaveny poměry v této zemi.

Na sklonku loňského roku sem začalo proudit levné dotované vepřové maso. Vyvinuli jsme obrovské úsilí a podařilo se nám téměř nemožné: zastavili jsme dovoz vepřového masa do této republiky, otočili jsme bilanci, v současné době už osm týdnů dovážíme zcela nepodstatná množství vepřového masa a vyvážíme podstatně více. Nicméně v tomhle prostředí, ve kterém se měla vrátit cena pro zemědělské producenty, pro farmáře, zemědělce, společnosti, pro vaši informaci ona klesla z 34 korun na 20 korun, tak je v současné době mezi 20 až 25 korunami. Malé množství vepřového masa, které se k nám dováží, zcela nevýznamné v současné době, má na vstupu přepočtenou cenu v živém 34,10 Kč.

Integrovaní zpracovatelé pochopili, že mají stále možnost říkat si zemědělcům o miliony, v sumě o miliardy. Dokud se zemědělci nezintegrují a proti nim nebude stát rovnocenný partner, který vyjedná podmínky, budou spět ke svému zániku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kučera má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za obsáhlou řeč, ale bohužel jsem se toho mnoho nedozvěděl.

Proto pouze k těm 500 litrům řeknu asi jediné. Stanovením minimální ceny za litr mléka není stanovena automaticky povinnost mlékáren všechno mléko vykoupit. Proto stanovením minimálního objemu mléka je to zbytečný koeficient, zbytečný ukazatel, který nemusí být. V tomto nemáte pravdu a myslím si, že vědomě jste tady obracel fakta naruby.

Mám tedy jedinou otázku. Jestliže vnímáte, že prvovýroba je značně svým roztříštěním v nevýhodě proti zpracovatelům a obchodníkům, tak mám jedinou doplňující otázku: Když jste rozděloval o 2 mld. větší zemědělský rozpočet než váš předchůdce, proč jste tato odbytová družstva nepodpořil, protože váš návrh 15 mil. korun ze 2 mld. Kč navýšení se mi skutečně zdá spíš jako směšné než jako faktická podpora?

A jenom na okraj dodám: vaše koeficienty používané k výpočtu, že bychom měli mít…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, musím vás upozornit, že vypršel váš čas a limit jedné minuty na položení doplňující otázky. Ta zazněla.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Ta zazněla, prosím o odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Řekl jsem si, že se jednou rozdám panu poslanci. Je to marné. Zdá se, že každý žijeme v jiném světě, každý mluvíme o něčem jiném.

Chci říci zcela jasně, že jsem se právě snažil vysvětlit, že minimální cena podle zákona o cenách není cenou, za kterou musí někdo mléko nakoupit. Snažil jsem se právě říci, že může nakoupit, ale diktát té ceny je diktátem zákona, takže ten, kdo nechce koupit za tuto cenu, tak prostě nekoupí. A v tom je riziko malých producentů, které jsem chtěl chránit, a ne proto, že bych jim přál nižší cenu, ale proto, že oni už dlouho prodávají za nižší cenu a v tuto chvíli budou mít pocit, že si řeknou o vyšší cenu, pokud si o ni řeknou, protože to vyjde ze zákona, tak jsem se bál, že oni mléko neprodají. Doufám, že jim v tom případě pomohou ti, kteří tak vehementně vedli dialog směřující ke změně našeho rozhodnutí.

A největším paradoxem je otázka, proč víc peněz jsme nepoužili na podporu integrace zemědělců. Stejná kauza, jak teď prožívám kvůli těm 500 litrům, kdy jsem vmanipulován do role toho, kdo chce rozhodovat o likvidaci malých, nikoliv o pomoci jim, tak do stejné role jsem byl stejnými politiky, stejnými lidmi vmanipulován v okamžiku, kdy jsem si dovolil na kameru říci, že sociálně demokratická vláda, resort zemědělství je připraven podpořit integraci zemědělců tím, že některé dotační tituly bude dopravovat k zemědělcům prostřednictvím těchto integračních uskupení, těchto družstev. Čtrnáct dnů jsem se to snažil ustát, po 14 dnech jsem svolal tiskovku a sdělil jsem, že jsem zřejmě učinil chybu, protože na dotace musí mít nárok každý zemědělec, ať je integrován, nebo ne. Každý, kdo hospodaří na půdě, pokud jsou vypsány dotace, musí na ně dosáhnout. A nemohu použít prostředky na podporu těch, kteří budou mít vůli se integrovat. Těch 30 mil. je skutečně symbolická částka, která směřuje k tomu, aby si družstvo, které zakládá, koupilo první obálky, tužku pro sekretářku a možná toaletní papír.

Nicméně je to něco o tom, že stát chce vyslovit vůli podpořit vznik těchto družstev. A hledejme, prosím, cestu, jak prostředky - a nemalé prostředky - tedy nemalé absolutně, nicméně malé ve srovnání s Evropskou unií, které směřují do zemědělství, bychom mohli směřovat k těm, kteří pochopí nezbytnost své integrace, protože jiná cesta nevede.

Děkuji za vaši trpělivost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Je 18.19 hodin, tedy nejvyšší čas, neboť ze zákona je možno položit poslední interpelaci v 18.20 hodin, abych dal slovo 15. vylosovanému v pořadí panu poslanci Tomáši Kvapilovi, interpelovaným ministrem je pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, a to ve věci Zikmundova Středního odborného učiliště strojírenského v Lutíně. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane ministře, dne 5. února se na půdě Poslanecké sněmovny projednávala interpelace pana poslance Vlčka na vás. Jejím předmětem byly praktiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při výběrovém řízení na ředitele Zikmundova strojírenského učiliště v Lutíně. Minulý týden v pořadu "Kotel" televize Nova proběhl mezi vámi a panem Václavíkem tento rozhovor:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP