Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pokusím se být poměrně stručný a určitě se vejdu do limitu oněch devíti minut.

Byly mně položeny dvě otázky. První z nich se týkala široce rozšířené iluze, že naši ministři, kteří nejsou prověřeni, budou vykazováni za dveře kanceláří NATO, případně jim budou odpírány některé životně důležité informace.

Lituji, ale jestliže člověk věří novinářům a novinovým informacím, dostaví se u něj cosi jako informační viróza. Abych ty, kdo této viróze podlehli, z této nemoci vyléčil, budu vám citovat a jsem ochoten nabídnout oficiální anglický text, dopis ředitele Bezpečnostního úřadu NATO pana Kruga, který byl této vládě zaslán již před několika týdny a o němž jsem informoval i na pravidelné vládní tiskové konferenci, ač o tom novináři nepsali, v němž se jasně uvádí, že členové vlády - a mimochodem nejenom členové vlády, protože toto stanoví zákon - jsou z bezpečnostních prověrek vyňati a že NATO a jeho hlavní Bezpečnostní úřad to plně, stejně tak jako v jiných zemích, respektuje.

Třebaže si velice vážím, pane poslanče, vaší odborné erudice, přiznávám, že pro řešení bezpečnostní problematiky NATO je mně bližší ředitel Bezpečnostního úřadu NATO pan Krug, protože se domnívám, že v této oblasti je specialistou.

Nechci se teď pouštět do polemik k příslušnému zákonu, pouze konstatuji, že to byla právě vaše politická strana, která tento zákon navrhla a prosadila, včetně pasusu - a v té době byla strana, z níž pocházím, v opozici - že z těchto prověrek jsou vyňati ministři, a nejenom ministři, ale i další konkrétní profese. A tehdy vám nic nebránilo, abyste si tam ministry, tj. vaše tehdejší ministry, klidně dali. Cokoli nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jiným.

Dovolte mi nyní, abych přešel k vaší druhé otázce. Asi jste si poněkud popletl NATO s Varšavskou smlouvou, protože ve Varšavské smlouvě opravdu platilo, že je nutné držet hubu a krok a že máme kolektivně a jednomyslně jásat nad každým přijatým rozhodnutím a že třímajíce vysoko zdvižené prapory máme kráčet vstříc směrem ke světlým zítřkům. NATO je, pane poslanče, demokratická organizace, v níž se diskutuje. A já bych doporučil vaší pozornosti např. dnešní Hospodářské noviny, kde je rozhovor s velvyslancem Řecka, členem NATO od roku 1952, který vyjadřuje výrazně distancovaný postoj řecké vlády, zdůrazňuji řecké vlády, rovněž plnohodnotného člena NATO, vůči tomu, co se děje v Jugoslávii.

Česká vláda se chovala jako loajální a solidární partner aliance. Víte, že všechna klíčová rozhodnutí byla přijata jednomyslně, tedy všemi 19 členskými státy. A pokud to náhodou nevíte, tak vám to teď právě sděluji.

Ale na druhé straně právě proto, pane poslanče, že NATO není Varšavská smlouva, právě proto, že nevyžaduje žulovou monolitnost a nevyjadřování odstíněných názorů, právě proto jsme dnes v NATO, právě proto nejsme ve Varšavské smlouvě. A chtěl bych říci, že třebaže jsem jeho politickým oponentem, velice si vážím postojů předsedy vaší politické strany, pane poslanče, který zaujal rovněž střízlivé stanovisko k těmto událostem. A přiznávám se, že si příliš nevážím postojů těch, v nichž komunistické stereotypy zakořenily tak hluboko, že si nedovedou představit, že by v demokratické organizaci mohly být i odlišné názory.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer:Děkuji, pane předsedo vlády. Zeptám se pana poslance Melichara, zda má v úmyslu položit doplňující otázku.

 

Poslanec Jaroslav Melichar: Ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není tomu tak.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, končí blok ústních interpelací na předsedu vlády. V 17.00 hodin budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády České republiky.

 

(Schůze přerušena v 16.55 hodin - opět zahájena v 16.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 17.00 hodin, to znamená, že podle jednacího řádu pokračujeme v ústních interpelacích - nyní na ostatní členy vlády České republiky, a to v čase od 17.00 hodin, který právě nastal, až do 18.30 hodin.

Dalším v pořadí z vylosovaných poslanců, a to v pořadí č. 11, je pan poslanec Jiří Maštálka, interpelovaným ministrem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, a to ve věci situace v a.s. Škoda Plzeň. Máte slovo, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP