(pokračuje Zeman M.)

 

Abych vám nezůstal nic dlužen, pane poslanče, očekávám, že jste si všiml, že se vbrzku přiblíží rok 2000. Nesmírně očekávám podle předchozích slibů - byť pronesených na jiné tribuně - že v tomto roce se zdvojnásobí platy a starobní důchody.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Devátým v pořadí vylosovaným poslancem v rámci ústních interpelací na předsedu vlády je pan poslanec Miroslav Kalousek, a to ve věci plnění programového prohlášení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k tomu, že jednotlivá ministerstva do konce prvního čtvrtletí 1999 rozpracují dlouhodobé rozvojové koncepce svých resortů včetně čtyřletého legislativního plánu. Já jsem sice pro toto programové prohlášení nehlasoval, nicméně mám povinnost kontrolovat jeho plnění. První čtvrtletí skončilo včera. Proto je dnes dobrý den pro to zeptat se, proč vláda nesplnila své programové prohlášení v tomto bodě. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane poslanče, vláda plní i v tomto bodu své programové prohlášení, protože v současné době, tedy k 31. 3. bylo zpracováno 33 vládních dokumentů - opakuji 33 vládních dokumentů - které obsahují koncepce jednotlivých resortů. Úkol byl tedy splněn, podobně jako byl splněn závazek vlády, že zpracuje zprávu o stavu české společnosti do konce roku. Ona byla skutečně do konce roku zpracována, ale je určité časové zpoždění v předkládání těchto dokumentů parlamentu, protože probíhá připomínkové řízení, snaha tyto dokumenty zbavit některých dílčích, byť formulačních nedostatků. Nicméně již teď parlament obdržel např. koncepci zahraniční politiky, bezpečnostní strategii, vojenskou strategii. To jsou - jak nepochybně uznáte - koncepční programové dokumenty.

Právě proto, že musíme nejdříve vymezit jakýsi vnější rámec pro naši domácí politiku - a to je bezesporu zahraničně bezpečnostní strategie - abychom se mohli pak na půdě parlamentu vzájemně informovat o vládní strategii v domácí oblasti.

Samozřejmě že do těchto koncepcí patří zemědělská politika, průmyslová politika, energetická politika, dopravní politika atd. Pokud byste si přál, mám zde seznam, který vám mohu předat, to znamená záležitosti konkrétních 33 textů. Namátkou bych upozornil, že parlament nyní dostane velmi obsáhlý materiál o reformě veřejné správy, již dostal další strategické materiály, kterými se teď výbory sněmovny zabývají. Ale konstatuji, že všechny tyto koncepce jsou v zásadě hotovy na jednotlivých ministerstvech, že některé z nich podle mého názoru trochu předčasně pronikly do tisku, např. plánovaná koncepce zdravotnictví, kterou bude vláda teprve projednávat.

Chci vás ujistit, vážený pane poslanče, že je i v zájmu této vlády, aby programové materiály, které vláda předloží, byly parlamentem projednány. Věřím, že se tak stane na květnovém zasedání. Protože jich bude zhruba 30, velmi se na toto zasedání těším.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Kalousek má v úmyslu položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za informace. Nicméně můj dotaz nesměřoval k počtu koncepčních dokumentů, které vláda schvalovala. Můj dotaz směřoval k tomu, proč zdaleka ne všechny resorty mají zpracovanou dlouhodobou rozvojovou koncepci včetně čtyřletého legislativního plánu. Pokud vaši odpověď, pane předsedo vlády, mohu chápat tak, že se mýlím a že ji mají, velmi rád si to v květnu ověřím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Reagovat bude předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Je mi to strašně líto, pane poslanče, ale mýlíte se. Je mi to líto kvůli vám, nikoli kvůli vládě. Ta by naopak byla ve velice složité situaci, kdyby resorty tuto koncepci neměly. Vidím, že bude dobré, když např. doporučím - a pokud by vás to zajímalo, rádi vám to speciálně dodáme, zejména ty tlustospisy, které mi ministři nosí téměř každodenně na stůl a předpokládají, že si je do poslední stránky přečtu.

Kdybyste se seznámil například nejen s rozvojovou koncepcí školství, ale s velmi podrobně zpracovanou koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu, která byla sportovními odborníky vysoce oceněna a která ovšem bohužel představuje další tlustospis, v oblasti finanční je takovou realizací rozvojové koncepce čtyřletý fiskální výhled, ke kterému nás zavazují i normy Evropské unie. Nedovedu si představit, že by mohla existovat rozumná vláda, která by neměla např. dlouhodobou energetickou politiku a rozhodovala o tom, zda Temelín ano či ne, bez kontextu této dlouhodobé energetické politiky, jak se dělo v uplynulých sedmi letech, nedovedu si představit, že by zde byla rozumná vláda, která by neměla dlouhodobou dopravní politiku jasně vytyčující priority v této oblasti. Tak bych mohl pokračovat dál resort po resortu.

Tedy, mýlíte se, díky bohu, pane poslanče. Myslím, že i vy jste tomu rád.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Desátým v pořadí vylosovaným poslancem je poslanec Jaroslav Melichar, a to ve věcí Česká republika a NATO.

 

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, Česká republika se před krátkým časem stala členem Severoatlantické aliance. Jak jistě víte, jedním z mnoha zákonů důležitých pro vstup naší země do aliance byl i zákon o utajovaných skutečnostech, který Poslanecká sněmovna v loňském roce schválila.

Chtěl bych vám, pane předsedo, položit otázku, zda se neobáváte ztráty reputace České republiky coby nového člena NATO tím, že již v úvodu našeho vstupu do této organizace přicházíme s vizitkou neochoty ministrů České republiky podstoupit prověrky dle výše uvedeného zákona. I když zákon tuto povinnost ministrům výslovně neukládá, nevidíte absurditu v tom, že jejich podřízení, vysocí úředníci a důstojníci tuto podmínku, tj. získání certifikátu o vykonané prověrce, splňovat musejí, zatímco jejich nadřízení tento doklad vlastnit nemusí?

Spoléhat se na shovívavost a pardonování aliance vůči takovémuto přístupu k připravenosti vašich ministrů na jednání ve vrcholných orgánech NATO, která budou většinou důvěrná, je pro mne více než zarážející. Ptám se vás, pane ministerský předsedo, zda vás v této souvislosti neznepokojuje případné snížení důvěry vůči České republice ze strany aliance a zda alespoň někteří z ministrů se nerozhodnou o své vůli prověrku absolvovat.

Dále mi dovolte vznést otázku, zda v souvislosti vašeho alibistického, spíše bych řekl záporného postoje k zásahu aliance v Jugoslávii nemáte pocit, že snižujete důvěryhodnost našeho státu coby nového člena a spojence zemí NATO.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nevyčerpal jste limit, nicméně vaše interpelace byla v duchu jednacího řádu poslední interpelací na ministerského předsedu, neboť poslední interpelace může zaznít nejpozději v 16.50 hodin. Tak se stalo. Slovo má předseda vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP