(pokračuje Zeman M.)

Za prvé - tato sněmovna, pokud to někteří kolegové nevědí, schválila již před časem svým usnesením určité typy vojenských přesunů, např. v souvislosti s manévry, se cvičeními na našem území apod. Takže tyto přesuny jsou kryty usnesením této a právě této sněmovny.

Za druhé bych chtěl pana kolegu Filipa prostřednictvím předsedající informovat o tom, že dříve než začne šířit poplašnou zprávu, nemůže vyloučit ani tu situaci, že např. BBC filmuje válečný film na našem území. Možná, že by si odpustil ztrapnění, kdyby se na to pana ministra Vetchého předem zeptal. Proto bych poprosil, aby panu ministru Vetchému byla dána možnost odpovědět. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Ministr obrany má možnost vystoupit, kdykoli o to požádá. Proto mu uděluji slovo.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, musím to trochu upřesnit. Pan poslanec Filip se mě samozřejmě zeptal. Říkal mi, že nějaký těžký vlak se pohybuje směrem na Liberec. Řekl jsem, že z mého hlediska o tom nevím, ale samozřejmě jsem si to nechal zjistit. Opravdu v Mladé se filmovalo. (Smích a potlesk v sále.) Za podpory BBC. Nemám, co bych k tomu víc dodal. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dobře. (Smích v sále.) Pro někoho je jistě možné si z toho dělat legraci, pro mne ne, protože si nemyslím, že údaje, které jsou tu uvedeny, svědčí o to, že jde o jakési filmaře, kteří jedou do Mladé nebo jedou z Mladé a filmovali válečný film. Ono by bylo možná dobré, aby si ti, kteří se tomu smějí, uvědomili, že součástí přepravy byla stráž Armády České republiky a stráž, kterou poskytovala Policie České republiky, a že nejde o herce, ale že jde o vojáky britské armády. Pan předseda vlády samozřejmě ví, že jsem si tuto věc zkorigoval se cvičeními, která jsme schválili. Ty já nezpochybňuji, protože prošly sněmovnou. Taková věc zde nebyla.

Jsem přesvědčen o tom, že v této situaci jsem měl na to nejen právo, ale že by bylo snad velmi vhodné, aby nebylo zesměšňováno to, co k smíchu vůbec není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nicméně, pokud se nepletu - já jsem v té chvíli neřídil schůzi - vy jste navrhoval kromě tohoto bodu ještě jeden, o němž bychom měli hlasovat. Chtěl bych vás požádat, abyste ještě jednou předložil návrh, o kterém tato Poslanecká sněmovna rozhodne svým hlasováním.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já jsem žádal, abychom schválili vyslání čtyř poslanců v příštím týdnů na území bývalé Jugoslávie s programem návštěva Bělehradu a Prištiny. Navrhuji čtyři, protože tento počet je… (Hluk v sále.) Pane předsedající, žádám vás, abyste upozornil kolegy z Poslanecké sněmovny, že by bylo vhodné, aby nechali řečníka domluvit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste nechali v klidu a bez poznámek vyslovovaných z vašich míst dokončit pana předsedu poslaneckého klubu KSČM jeho vystoupení.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Navrhuji čtyři poslance, i když by bylo možná vhodnější pět, aby za každou politickou stranu tam mohl být jeden, ale protože vím, že v organizačním výboru je číslo rozhodující pro vyslání poslanců Poslanecké sněmovny limitováno, navrhuji čtyři poslance v období od středy do pátku příštího týdne s návštěvou Bělehradu a Prištiny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Procedurálně bychom měli rozhodnout o návrhu na usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysílá čtyři členy Poslanecké sněmovny na monitorovací misi na území stávající Svazové republiky Jugoslávie.

Kolegové, v tuto chvíli neprobíhá rozprava. To znamená, že mohu udělit slovo pouze osobám, které na to mají z jednacího řádu nárok, tj. předsedové poslaneckých klubů, předseda sněmovny, místopředsedové sněmovny a členové vlády, resp. osoby, které hovoří jménem poslaneckého klubu. Slovo má předseda poslaneckého klubu Unie svobody pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Rozumím vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu KSČM jako návrhu na zařazení bodu vyslání atd. Čili musíme nejprve hlasovat o zařazení tohoto bodu. Zároveň bych chtěl jménem klubu Unie svobody, klubu KDU-ČSL a klubu ODS tento návrh vetovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nemohu než vyslovit svůj souhlas s takovýmto postupem, neboť skutečně se jednalo o zařazení nového bodu do schváleného pořadu schůze a veto tří poslaneckých klubů znamená nemožnost takovéhoto zařazení.

V tuto chvíli jsme dokončili třetí čtení zákonů. Kdybychom postupovali podle schváleného pořadu schůze, tak před námi by měl být blok voleb. Nicméně podíváte-li se do vašich schválených programů, zůstává v bloku smluv ještě jeden bod, který nyní projednáme, a to je bod 35 - "Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta". Je na nás, abychom nyní rozhodli o tom, že do předem již avizovaného času, což je 15.30 hodin, kdy by měl začít blok voleb, a to nejprve veřejných, potom tajných, bychom věnovali tuto půlhodinu projednávání tohoto bodu.

Nyní tedy dávám návrh na zařazení tohoto bodu s tím, že jeho projednávání bude přerušeno v 15.30 hodin, kdy bude dán nový návrh, a to na předřazení bodu "Volby".

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 266. Kdo je pro takovýto přesun v našem programu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 189 se pro vyslovilo 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem našeho jednání tedy je

 

35.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988),
Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991)
/sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 113 a z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská sociální charta je významnou součástí procesu evropské integrace a jedná se o první mezinárodní smlouvu, tedy mezinárodně právní dokument splňující základní hospodářská a sociální práva občanů, která byla přijata po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP