(pokračuje Buzková)

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, zákon o vlastnictví bytů, podle sněmovního tisku 82, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 se z přítomných 190 pro vyslovilo 107, proti 79. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Sděluji pouze pro stenozáznam, že jsem se přehmátl, nezpochybňuji tím nikterak výsledek hlasování, protože rozdíl byl poměrně značný. Leč nehlasoval jsem ano, nýbrž ne v posledním hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Tím jsme projednali tento bod.

Tím jsme ukončili projednávání bloku třetích čtení návrhů zákonů.

Nyní vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající.

Měl bych dvě prosby na Poslaneckou sněmovnu. Jedna je ale velmi vážná a bude směřována k panu předsedovi vlády. Projednávali jsme v minulém týdnu otázku, která se týkala článku 39 Ústavy České republiky, tj. vyslání vojsk na cizí území. Dostal jsem se k dokumentu, který hovoří o tom, že přes území České republiky je přepravován vojenský transport britské armády.

Ptám se, jak je možné, že o tom tato Poslanecká sněmovna neví, že o tom nerozhodla, a přitom jsem přesvědčen, že by jistě nezpochybňoval takový krok nebo že by pravděpodobně vláda dostala souhlas.

Dokument se týká přepravy vojenského transportu ze železniční stanice Bezděz přes Děčín do Bad Schandau a měl být vypraven včera. Vím, že ve stanici Bezděz měl být vojenský transport naložen vozy britské armády o celkové hmotnosti 650 tun s tím, že jde jednoznačně - protože je tady vojenský doprovod - o transport vojenské techniky a armády cizího státu.

Jde tedy o postup, který je potřeba, aby podle Ústavy České republiky byl projednán v Poslanecké sněmovně, protože jde o vstup cizích vojsk na území České republiky a o tranzit cizích vojsk přes území České republiky. Jsem přesvědčen - dovolte mi toto velmi mírné slovo - nesprávného informování Poslanecké sněmovny už by mohlo být dost. Že bychom se mohli dostat do situace, kdy Poslanecká sněmovna bude v parlamentní demokracii vyšachována z rozhodování. Myslím, že takového výsledku snad nechce dosáhnout žádný z nás, aby si z nás ti, kteří rozhodují, dělali ve svém důsledku legraci.

To je věc, kterou bych chtěl zařadit na jednání Poslanecké sněmovny ihned. A je mi v tuto chvíli opravdu jedno, jestli bude zablokován tento bod, anebo jestli předseda vlády mi odpoví na tuto věc přímo z místa.

Druhou věc, kterou chci navrhnout, a o tom bude pravděpodobně hlasováno, je otázka ověřovací mise poslanců v Jugoslávii. Víte, já jsem velmi znepokojen tím, že nemáme žádné informace a že některé informace získáváme z jiných zdrojů, než by bylo pro Poslaneckou sněmovnu minimálně, minimálně potřebné a důstojné.

Chtěl bych navrhnout, aby Poslanecká sněmovna usnesením souhlasila s vysláním poslanců Parlamentu České republiky do Svazové republiky Jugoslávie s tím, abychom na místě zjistili skutečný stav. Podotýkám, že je mi velmi líto, že jednotlivé informace, které dostáváme, jsou rozporné a že jsme vlastně zahrnováni jednostrannými informacemi. Pro rozhodování je třeba informace správná. Takovou informaci bych chtěl pro nás získat.

Nebyl jsem úspěšný - a říkám to otevřeně před celou Poslaneckou sněmovnou - včera na organizačním výboru a byl jsem odkázán, že k tomu není žádný písemný doklad. Myslel jsem, že takovým písemným dokladem může být usnesení Poslanecké sněmovny.

A protože ty informace jsou opravdu velmi sporné, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu v tuto chvíli alespoň o minutu ticha za všechny nevinné oběti násilí na území Svazové republiky Jugoslávie, zejména za ty, kteří zemřeli na následky bombardování.

(Poslanci z pravé části sněmovny - KDU-ČSL, US a ODS - houfně opouštějí jednací síň.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli vyhlásím minutu ticha za všechny nevinné oběti války. (Poslanci povstávají.) Děkuji.

V tuto chvíli se musíme vypořádat s procedurou. Prosím pana poslance Filipa, aby mě sledoval, neboť na proceduře věcí, které navrhl, je třeba, abychom se dohodli. Pan poslanec Filip nejprve žádal informaci předsedy vlády. Předseda vlády se mi přihlásil v tom smyslu, že vystoupí mimo zařazení bodu.

Co se týká druhé záležitosti, tzn. vyslání poslanců, jsem přesvědčena, že po vystoupení předsedy vlády budeme nuceni hlasovat o zařazení nového bodu, který by se týkal této záležitosti.

V tuto chvíli má slovo předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, chtěl bych ujistit tuto sněmovnu, že vláda skutečně nemá důvodů před ní cokoliv zakrývat, a zejména pokud se týká přesunu vojenského materiálu.

Bylo zde řečeno, že již zde bylo mnoho neúspěšných pokusů otevřít debatu na toto téma. Pouze bych dodal, že zde bylo mnoho zbytečných pokusů o sebepředvádění se, protože kdyby pan kolega Filip učinil dotaz, ať už na ministra obrany, což neučinil, případně předsedu výboru pro obranu a bezpečnost nebo kohokoliv dalšího, kdo se touto otázkou zabývá, dostal by seriózní a pro něj pravděpodobně uspokojující odpověď, která by ovšem měla jednu nevýhodu - pro něj: že by zde nemohl vystoupit s tímto patetickým projevem. A uznávám, že taková nevýhoda je opravdu veliká.

Chtěl bych tedy této sněmovně - a poprosil bych ministra obrany, aby mě doplnil - sdělit dvě skutečnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP