Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně a kolegové, při přepisu materiálu pozměňovacích návrhů došlo k administrativní chybě. Prosil bych, aby v pozměňovacím návrhu bylo písmeno c) u čl. III odst. a), kde je číslice 90 % - to je administrativní chyba, návrh byl předložen ve výši 95 %. Pak je 95 % a 5 %, jak z logiky věci vyplývá. Prosím proto, opravte si 90 na 95.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi, pan poslanec Ježek se hlásí do rozpravy? Udílím mu slovo. Potom pan ministr také do rozpravy? Ano. Mluvte, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě ke sněmovnímu tisku v návaznosti na předcházející pány poslance a paní poslankyně další upřesnění. Kdybyste byli tak laskavi, na str. 3 tohoto sněmovního tisku jsou poslanecké návrhy pana Vojíře a pana Kováčika označeny stejným písmenem d), takže kdybyste si opravili návrh pana poslance Kováčika jako návrh pod písm. e).

Na str. 11 sněmovního tisku je návrh pana poslance Gongola označen jako návrh pod písm. b), má být jako návrh pod písm, e).

Dále na téže str. 11 v návrhu pana poslance Ježka došlo k přepisu - bod 2 čl. IV má být nazván čl. V a na téže stránce předposlední věta - návrh pana poslance Kořistky - zní: "současně v § 4" a má být "současně v § 14". Jednička vypadla při přepisu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi, udílím slovo panu ministru Svobodovi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych jen velmi stručně reagovat na vystoupení pana poslance Kühnla. Mám za to, že to, co v něm zaznělo, jakýsi návrh nebo doporučení ke způsobu projednávání daňových zákonů, že lze chápat z mé strany jako do značné míry legitimní požadavek této sněmovny.

Chtěl bych informovat tedy o přípravě novel daňových zákonů, těch, které mají nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku, nebo dříve, podle toho, jakého jsou typu. Na příští schůzi Poslanecké sněmovny bude předložen vládní návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, vládní návrh novely zákona o dani z nemovitostí, vládní návrh novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a dále bude předložen vládní návrh novely zákona o daních z příjmů. Tolik tedy, co se týká daňové legislativy, hmotně právní.

Pokud se týká oné zmínky o penzijním připojištění, je vládní návrh novely již ve druhém čtení, čili tento balík může být, a potom, co jsem řekl, bude předložen na příští schůzi této sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má v tuto chvíli předseda klubu sociální demokracie, připraví se pan poslanec Gongol.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl v tuto chvíli jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádat, aby po proběhnutí všech přihlášek do rozpravy v rámci třetího čtení ještě před jejím uzavřením bylo umožněno na 15 minut se sejít v našem klubu k poradě k této záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane místopředsedo, stane se tak. Slovo má pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, podle § 86 odst. 6 žádám sněmovnu o odsouhlasení stažení mého pozměňovacího návrhu označeného pod písm. G2.

A jednu legislativně technickou opravu: V témže pozměňovacím návrhu označeném g1 žádám o doplnění ještě bodu 13. Zněl by: Za prvé: V čl. 1 vypustit bod 13 a 14.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, pane poslanče, že správné bude hlasovat o vašem návrhu na stažení předtím, než se začne hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Na žádost poslaneckého klubu sociální demokracie vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP