Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 je pozměňovací návrh zpravodaje označený jako N13. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 236. Kdo je pro návrh N13? Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro vyslovilo 192, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh zpravodaje označený N14 - legislativně technická oprava. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 237. Kdo je pro návrh N14? Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 190, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh pod písmenem N15. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 238. Kdo je pro? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 195 se pro vyslovilo 93, proti návrhu 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh označený jako N16. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 239. Kdo je pro návrh N16? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 194, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh označený jako N17. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 240. Kdo je pro návrh N17? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh se vyslovilo 194, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pozměňovací návrh na straně 21 označený jako N18. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 241. Kdo je pro pozměňovací návrh N18? Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 190, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 je návrh N19. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 242. Kdo je pro návrh N19? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 171, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 19 je pozměňovací návrh pana poslance Zuny označený jako K3. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243. Kdo je pro návrh K3? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 99, proti 94. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh N20. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 244. Kdo je pro návrh N20. Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 194, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Faktická poznámka pana poslance Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, mám k vám prosbu. Nevím, kdo to zde řídí z hlediska počítačové techniky, ale nechte chvíli výsledky na světelných tabulích. Než člověk otočí hlavu, výsledky jsou pryč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Respektuji vaši připomínku. Je to mým úkolem. Ponechám tedy výsledky hlasování na hlasovací tabuli. Byl jsem veden jedním jediným cílem, a to urychlit průběh hlasování. Nicméně beru vaši připomínku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh N21. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 245. Kdo je pro předložený návrh N21? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 192, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní se dostáváme k třetí části návrhu zákona. Zde máme na straně 17 návrh pana poslance Grůzy označený jako H1. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 246. Kdo je pro návrh H1? Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 194, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 18 rovněž návrh pana poslance Grůzy označený jako H2, rovněž legislativně technická úprava. Souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 247. Kdo je pro návrh H2? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 185, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Grůzy na straně 18 označený jako H3. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 248. Kdo je pro návrh H3? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 248 ze 195 pro návrh 190, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Tímto jsme, pane předsedající, ukončili hlasování o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Podle mého názoru můžeme hlasovat o návrhu poslaneckého zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Vojtěcha Filipa. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych požádat o přestávku na poradu klubu na dobu 45 minut, abychom vyhodnotili přijaté pozměňovací návrhy. Zároveň se také vyjádřili k politováníhodnému průběhu rána.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 11.31 hodin. Spojím polední přestávku s přestávkou na poradu klubu. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 13.00 hodin s tím, že budeme hlasovat o výsledném znění zákona.

 

(Schůze přerušena v 11.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP