(pokračuje Rychetský)

Evropská unie požaduje na každém přidruženém státu, aby přijal právní úpravu, která České republice výrazně schází, a to je právní úprava tzv. veřejné pomoci. Součástí právní úpravy, o které tušíme, že bude velmi obtížná, musí být určení nezávislého monitorujícího orgánu k poskytování všech dotací a veřejných pomocí.

Výsledkem dosavadních screeningových jednání s Evropskou unií je, že takovým monitorovým orgánem by měl být Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, neboť nechceme zřizovat nový, další orgán soustavy orgánů státní moci. V této souvislosti bude nepochybně třeba vést diskuse o dalším posílení nezávislosti tohoto úřadu, např. - ale to je, prosím, úplně volná úvaha - jeho oddělení od výkonné moci a napojení na Poslaneckou sněmovnu nebo na jinou komoru parlamentu. Ale to je věc, o které budeme evidentně diskutovat zhruba za rok ode dneška. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně, pan zpravodaj si nepřeje vystoupit? On mě neslyší, takže dedukuji, že si nepřeje promluvit, takže tu nevznikly žádné návrhy na zamítnutí nebo vrácení k přikázání.

 

Budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 151 poslanců 97 hlasovalo pro, 6 bylo proti, návrh byl přijat.

 

Návrh pana zpravodaje Kalouska i Filipa - ještě ústavně právní výbor. Chcete odhlásit, takže já hlasování (číslo 88) vynuluji. Myslím ale, že se na hlasování nic nezmění. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o tom, kdo je pro, abychom přikázali předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 120 poslanců 98 hlasovalo pro, 15 proti, návrh byl přijat.

 

Tento návrh jsme přikázali k projednání oběma těmto výborům.

Nyní oznamuji, že protože je téměř už půl páté a další návrh je skutečně návrhem komplikovaným a složitým, ukončuji dnešní schůzi, pokračování bude v úterý ve 14.00 hodin. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 16.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP