(pokračuje Hofman)

Zároveň jsme taxativně v zákoně stanovili, kde výherní hrací přístroje vůbec nesmějí být. Jsou to školy, veřejná zařízení, ústavy sociální péče atd. Toto jsme jako předkladatelé zákona tenkrát udělali proto, aby konečně výherní hrací přístroje se dostaly pod kontrolu obcí a nemuselo se soudit složitě i u Nejvyššího soudu. To byl případ Bystřice nad Pernštejnem, kdy byla vydána vyhláška a nakonec ji soud zrušil.

Obce v tomto dostaly velmi široké pravomoci. Právě proto nechápu, proč obec Teplice a ostatní obce nevydaly obecně závaznou vyhlášku, ve které by výskyt výherních hracích přístrojů regulovaly. Mají na to podle zákona plné právo. Je velké neštěstí nebo pochybení loterijního odboru Ministerstva financí, a to je v tom, že místní poplatky se stanoví na čtvrtletí a část výtěžku z výherního hracího přístroje se v prováděcí vyhlášce vybírá jednou ročně. To se musí sladit tak, aby se část výtěžku vybírala jednou ročně, zároveň s místními poplatky.

Když jsme toto propočítávali na modelovém příkladu, a to mi věřte, že nejsem zlobbován žádnými lobbistickými skupinami, protože jsem si to prošel velmi podrobně, na protokolech z jednotlivých výherních hracích přístrojů, kde bylo stanoveno, kolik jeden výherní hrací přístroj měl vloženo peněz, kolik měl vyplaceno peněz, kolik byl výtěžek, tak jsem došel v průměru k tomu přesvědčení, že tady tímto ustanovením zákona o loteriích, o odvodu části výtěžku ve prospěch obce, je obecní příjem z výherních hracích přístrojů v mnoha případech podstatně větší, než byl příjem z místních poplatků a zároveň vůbec nepoškodil obce v rámci výběru poplatků z výherních hracích přístrojů.

Ustanovení zákona 202 dává obcím ještě jednu obrovskou pravomoc. Obce totiž vědí, kolik se ve výherních hracích přístrojích protočí peněz. Právě proto se připojuji k zpravodaji tohoto zákona a musím s ním konstatovat jedno: že to není v žádném případě návrat před přijetí zákona 149/1998 Sb., ale je to nesystémové řešení. Dávám proto návrh, aby tento návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Jako druhý je pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím znovu poslance sociální demokracie včetně předsedy klubu, aby nerušili jednání. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Chtěl bych zde přednést některé argumenty, které zde nezazněly.

Návrh zákona novelizuje rozpětí sazby poplatků za každý výherní hrací přístroj a vrací je de facto zpět na sazby, které platily do 31. 8. 1998. Po tomto datu byly sazby pateronásobně sníženy. Provozování hracích přístrojů je oproti jiným podnikatelským aktivitám, jak je všeobecně známo, výdělečná činnost, která si zaslouží mnohem méně pozornosti této sněmovny než podnikání ve výrobě či ve službách. Tato činnost je - řekněme - u zákazníků velmi oblíbená a zejména u sociálně slabších skupin našich občanů. V očích veřejnosti je tato činnost spojována se značnými problémy v sociální a kriminální oblasti, jak bylo již v předchozí zprávě navrhovatelem podrobně sděleno. Řešení těchto problémů a určitá prevence je v převážné míře na našich městech a obcích, které vynakládají značné finance ze svých rozpočtů. Je zcela spravedlivé a více než žádoucí, aby alespoň část zdrojů na řešení problematiky spojené s důsledky provozování hracích přístrojů pocházela ze zpoplatnění právě této podnikatelské činnosti a aby tyto zdroje šly do rozpočtu našich měst a obcí. Tímto bychom zamezovali negativnímu jevu, že z peněz všech daňových poplatníků se řeší problém určité problematické sociální skupiny, vzniklý jedinou specifickou podnikatelskou činností.

Na rozdíl od pana zpravodaje nevidím cíl této novely v rušení provozování hracích přístrojů, ale ve vyšším zpoplatnění než jiná podnikatelská činnost. Proto podporuji návrh postoupit do druhého čtení a navrhuji, aby byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Šustra.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mnoho argumentů, které jsem chtěl přednést, bylo řečeno a nebudu je opakovat, ale bylo zde také řečeno, abychom měli kompletní informace, že existuje v současné době, a to by zůstalo, také správní poplatek. Ten je 10 tisíc až 30 tisíc, podle toho, na jak dlouho se dává. Čili dnes se vybírá za tuto činnost třikrát. Je to správní poplatek deset, šestnáct, třicet tisíc podle délky, pak je to odvod z výtěžku a potom je to sazba, o které mluvíme, místní poplatky. Co se týká výtěžku, k tomu bych měl kritiku, že je prokázána velká manipulace s počitadly. To je velký problém, o kterém si myslím, že by stálo za to řešit třeba tím, že postoupíme toto do druhého čtení a tam otevřeme tuto problematiku, protože starosta je téměř bezmocný proti tomu, aby vlastně zjistil úplně přesně, kolik je zisk a jaký je výtěžek.

To je jedna věc. Druhá věc. Udělal jsem malé referendum na velkém sezení starostů v Edenu, když tam byl Den malých obcí, a tam všech 600 starostů pochopitelně hlasovalo zvednout na 20 tisíc. Ale je pravda také, že v kuloárech jsem se dozvěděl, že ještě pořádně nevědí, že je odvod z výtěžku. Ještě jim nepřišel, nebylo vyúčtování, takže v té době to možná bylo takhle nějak. Nicméně se domnívám, že ke zvýšení by dojít mohlo, ale také by mohla zůstat dolní hranice jednoho tisíce z důvodů, které mají určité malé obce. Ale to nechám na pozměňovací návrh na případné druhé čtení, čímž avizuji, že jej podám, pokud tato věc postoupí do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vystoupil bych jen velmi krátce s tím, že bych chtěl podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Důvod je poměrně velmi jednoduchý. Probíhaly tady velmi složité diskuse a zaznělo to už od některých předřečníků zhruba před rokem. Musím říci, že vzpomínám na řadu diskusí a řadu protestů provozovatelů automatů. Sám jsem byl pro určité zpřísnění podmínek i pro zvýšení odvodů, nicméně za prvé si myslím, že byla dosažena určitá úroveň, která vyvažuje specifičnost tohoto podnikání, a zároveň to, že to legální podnikání je, a tudíž je nutné tady dát určitý prostor pro jeho existenci.

Druhou věcí je to, že se domnívám, že není možné ani v takovémto druhu podnikání měnit podmínky pravidel hry takřka se změnou ročních období. Z těchto dvou důvodů opakuji tady návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP