(pokračuje Tlustý)

Nijak nechci zpochybňovat snahu o vyšetření tehdejších událostí a souhlasím s panem poslancem Štraitem, že by to měla být věc orgánů činných v trestním řízení. Těmi nepopiratelnými fakty je, že Ministerstvo zemědělství - zdůrazňuji slova Ministerstvo zemědělství - nedoporučovalo ve svých stanoviscích žádnou formu prodeje ani akcií, ani podniku nabyvateli tak, jak ve své interpelaci pan kolega Štrait uvádí.

Možná, že při jeho detektivním pátrání se mu nepodařilo nalézt příslušné dokumenty, ale jsem si jistý, že takové dokumenty existují, protože v roce 1991, kdy se tato událost uskutečnila, jsem to byl já, kdo za Ministerstvo zemědělství podepisoval nedoporučující stanoviska pro prodej citované společnosti. Nicméně bez ohledu na tato nedoporučující stanoviska Ministerstva zemědělství Fond národního majetku využil usnesení vlády, které rezervovalo část akcií pro podniky zemědělské prvovýroby a dle svého vlastního rozhodnutí, zdůrazňuji vlastního rozhodnutí, bez jakýchkoli dalších stanovisek jakýchkoli jiných orgánů, a ještě jednou zdůrazňuji bez konzultace s Ministerstvem zemědělství, uskutečnil přímý prodej citované společnosti.

Je-li tedy na celé kauze shledáváno něco zvláštního - a já souhlasím s panem poslancem, že by mělo být shledáváno - pak je, skoro bych řekl, nespravedlivé vůči současnému panu ministru zemědělství, ale i vůči všem předchozím ministrům zemědělství, aby byli interpelováni oni, protože Ministerstvo zemědělství v této kauze mělo názor podobný názoru pana poslance Štraita. Znova opakuji, nedoporučovalo prodej, který následně Fond národního majetku realizovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se někdo dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Děkuji panu kolegovi Tlustému za tato vyjádření. Samozřejmě, že poslanec má omezené možnosti, i když na rozdíl od té Opavy, kde to mám přes 200 kilometrů, tady to mám asi 10, takže jsem u toho blíž, ale i tak věci nejsou zcela v souladu. Možná, že jsem neodlišil míru v kompetencích, ale dnes už to je v takovém stadiu, že by se tím měla zabývat spíš policie. Proto další interpelace v tomto směru bude směřovat na ministra vnitra.

Paní předsedající, navrhuji ještě jedno usnesení. Využiji toho, že jsem tady při rozpravě: S odpovědí ve věci privatizace masokombinátu SALMA u Hradce Králové a způsobem vyřízení nesouhlasím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se přihlásil ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, vnímám pana poslance tak, že se nemůže se situací smířit, a jsem přesvědčen o tom, že je to velice smutný příběh, neřkuli lumpárna, která se v této záležitosti odehrála. Nicméně pro pořádek musím konstatovat, že 31 % akcií určených k dočasnému držení Fondem národního majetku ČR pro prvovýrobu bylo převedeno na základě usnesení vlády České republiky do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Předmětné akcie a.s. SALMA byly zahrnuty do bloku akcií, u kterých představenstvo garančního fondu schválilo prodej formou veřejné nabídky. Prodej akcií byl uskutečněn 31. 1. 1997. K 1. 1. 1998 se stala společnost SALMA, a.s., Hradec Králové součástí a.s. Vamberecké maso - uzeniny se sídlem ve Vamberku. Rozhodnutím majoritního vlastníka akcií došlo k 31. 12. 1998 k uzavření celého provozu.

Musím konstatovat, že Ministerstvo zemědělství není legitimováno vstoupit do tohoto procesu a iniciovat možná potřebná šetření. Vůbec se nebudu divit, pokud pan poslanec s mou odpovědí i s mým dnešním vysvětlením nebude spokojen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu k této interpelaci.

Pan poslanec Štrait navrhl v rozpravě návrh usnesení ve smyslu, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zemědělství Jana Fencla na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci privatizace masokombinátu SALMA v Březhradu u Hradce Králové.

O tomto návrhu nyní budeme hlasovat. Registruji žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 124 pro vyslovilo 21 a 76 bylo proti.

Tím jsme ukončili projednávání této interpelace.

 

Ministr financí Ivo Svoboda odpověděl na interpelaci Vlastimila Tlustého ve věci porušení zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu z roku 1997, a zákona č. 229/1996 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 162. Udílím slovo panu poslanci Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tato interpelace se týká stejného věcného problému, jako byla interpelace na pana předsedu vlády Miloše Zemana. Lišila se několika dalšími podrobnějšími otázkami technického charakteru. Konstatuji, že ačkoli na tyto podrobnější technické otázky pan ministr financí odpověděl uspokojivě, setrvávám na konstatování, že na dvě základní otázky, které se týkaly porušení zákona o emisi dluhopisů a veřejných zakázek, nebylo odpovězeno stejně jako v případě interpelace na předsedu vlády, a proto bez bližšího vysvětlování navrhuji stejné usnesení jako v případě interpelace na předsedu vlády, to znamená, že sněmovna s odpovědí nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tlustému. Rozprava je otevřena. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Vidím zdviženou ruku ministra financí. Pane ministře, přistupte k řečništi a můžete se ujmout slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vrátím se, vážené dámy, vážení pánové, možná k argumentaci, která tady už zazněla. Zákon o veřejných zakázkách opravdu neobsahuje ono ustanovení o povinnosti vyhlašovat soutěž nebo postupovat podle tohoto zákona v některých případech. Ten zákon nechci posuzovat. Doporučuji ke studiu německou právní úpravu. Myslím, že řada z nás by byla velmi překvapena, kdyby zjistila, jak se to dělá jinde pro jiné účely.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP