(pokračuje Jirousová)

Přesně definuje např. otázky dokumentace. Jsou zde uvedena přesná kritéria klinického hodnocení léčiv jak pro zadavatele, tak pro zkoušejícího, tedy kritéria pro výzkum, ale také pro výrobu a distribuci, což velice oceňuji. Oceňuji také uzákonění povinnosti lékáren převzít a postarat se o zneškodnění nepoužitých léčiv, což je dosud v současné praxi problém. V novele jsou uvedeny i podmínky zneškodňování léčiv, řeší se zde také maximální hranice distribuce a použitelnosti léčiv před provedením změny registrace. Důraz klade novela na vzdělávání pracovníků ve farmacii. Chvályhodné je určení povinnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde je limitováno i eventuální použití registrovaných léků v případě bezprostředního ohrožení zdraví.

Jediným sporným bodem mi připadá volný prodej léčiv. Je s ním možné souhlasit, ale za určitých, přesných, kontrolovaných podmínek, hlavně co se týče sledování a dodržování expiračních dob léčiv. Ještě by možná stálo za zvážení zařazení poskytování lékárenské péče do této novely. Tím myslím chybějící lékárenskou službu nepřetržitého provozu v rámci určitého regionu, což není ošetřeno ani v zákoně o zdravotní péči, a tento problém byl opakovaně předmětem interpelací v Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, novelu zákona č. 79/1997 Sb., doporučuji propustit do druhého čtení, protože je odborně propracována a odpovídá evropským normám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji pani poslankyni Jirousové. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Ještě se zeptám, zda si přeje pan navrhovatel a pan zpravodaj přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Není tomu tak - skvěle.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se v tuto chvíli zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Všechny vás odhlašuji na žádost v sále. Prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a to hlasováním pořadové číslo 51, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 126 pro vyslovilo 124 a nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji předkladateli a zpravodaji.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Já v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 16.00 hodin, kdy zahájíme bod "Ústní interpelace na předsedu vlády". Udílím slovo poslanci Brožíkovi.

 

Poslanec František Brožík: Vážení kolegové, já bych chtěl požádat členy hospodářského výboru, aby se shromáždili na krátké zasedání v místnosti č. 108, to znamená vpravo za bílým klavírem. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 15.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP