Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi ještě několik málo poznámek k projednávanému zákonu o zvýšení nemocenských dávek ve druhém čtení. Návrh považuji za vyvážený a prospěšný. Jak v Senátu, tak i ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví mě však zarážela krajně rozporuplná diskuse. Lituji, že část senátorů a poslanců považuje nemocné za simulanty, kteří marodí proto, že se jim nechce pracovat. Pravdou je, že v poslední době došlo k značnému rozkolísání jednotlivých sociálních dávek, náhrad a příjmů. Ta nejmarkantnější je třeba ta minimální mzda, která je tak nízká, že je skutečně lepší pobírat sociální dávky atd. Podobných případů by bylo samozřejmě víc.

Málokdy se dneska setkávám s nějakým uměle vyvolaným maroděním. Dnes bohužel čeká, a paní docentka už to říkala předtím, na jedno pracovní místo až deset jiných. Dávno je doba, a také jsme se o tom tady bavívali, kdy na Hlavním nádraží v Sherwoodském lese se potulovala malá skupina tuláků odmítajících pracovat. Dnes je jich tam nepoměrně víc a víc. Jsou pochopitelně rozdíly mezi kraji a relativně lepší je situace v několika okresech kolem Prahy. Vím však o několika případech malých stavebních firem, které vinou recese ve stavebnictví doporučují zaměstnancům v zimě marodit. Ale to jsou jednotlivosti a ty se nedají skutečně zobecňovat.

Jak daleko jsou někteří ústavní činitelé vzdáleni praxi, ukázala mi senátní diskuse k této předloze, kterou projednáváme. Například pan senátor Pavlov se domníval, že na Moravě lidé marodí zpravidla třikrát do roka, když mají hody, Velikonoce a významné události v rodině. Odpočinou si a přečtou si také u toho světovou literaturu. Pan senátor Benda zase říkal, že řídil úřad státní správy a ví, s jakou oblibou ti, co nechtěli pracovat, čerpali nemocenskou, a za ně museli pracovat jiní, i kdyby byli vyčerpáni a choří. Teprve nyní vím, že česká ultraliberální zdravotní péče byla příčinou, že jeho úřad kulhal na obě nohy.

Jednu věc je však potřeba objektivně konstatovat. Ať byly návštěvy a kontroly nemocných sebevíc zlehčovány, svůj úkol plnily. Bylo by vhodné, aby tato praxe byla cestou zákona, nařízení atd. obnovena. Senátní návrh lze podpořit v celé šíři a lze ho chápat jako nezbytnou valorizaci nemocenských dávek. Děkuji vám. (Slabý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Volák, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já bych vás chtěl poprosit chvíli o pozornost, protože nejde o maličkost. Chci vás informovat o tom, že letos se vyplatí na dávkách nemocenského pojištění téměř 21 mld. korun, a já mám veliké obavy, že jestli bude v nezměněné formě přijat senátní návrh zákona, tak v roce 2000 se na nemocenské pojištění, do kterého se ještě zahrne ošetřování dítěte a mateřská dovolená, zaplatí částka přes 30 mld. korun a hrozí, že celý systém se dostane do deficitu. Projednáváme tuto novelu zákona v době, kdy z vládní strany přichází do naší Poslanecké sněmovny návrh o zvýšení sociálního pojištění, resp. důchodového pojištění o 2,4 %. Já vás moc prosím, abyste si toto uvědomili.

A teď fakta. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že stávající stav je dále neudržitelný a je hluboce nemravný. Je hluboce nemravný především proto, že nemocenské pojištění se zvyšuje do úrovně 8 100 Kč hrubého za měsíc zhruba na úroveň 5 a půl tisíce a od této částky se již vůbec nezvyšuje. To znamená není to pojištění, je to absolutní solidarita, jsou popřeny veškeré pojišťovací principy.

Ale na druhé straně, pokud přijmeme bez jakékoliv změny ideu novely, tak jak ji předává nebo jak nám ji předložil Senát, tak nám bude hrozit, že se, podle mého soudu, a teď nechci prosím hovořit o žádných jednotlivcích, ale hovořím o skupině, že se podle mého soudu výrazným způsobem zvýší zneužívání dávek nemocenského pojištění u příjmových skupin do 12 - 14 tisíc korun, protože se jim to bude vyplácet. Já vím, že existují i jiné motivace. Ale tahle motivace je nesmírně silná.

Navíc v senátním návrhu končí navýšení dávek nemocenského pojištění částkou 16 200, to znamená, že se příliš nezvyšuje tzv. ekvivalence, tedy co do systému dáváš, to zhruba ze systému máš dostávat. Opakuji ještě jednou - takto by spíš měl hovořit vládní poslanec než opoziční, já si to plně uvědomuji. Ale prosím, myslete na omezené zdroje, myslete na to, kdybychom navrhli racionálnější návrh tak, aby poněkud snižoval motivaci nižších příjmových skupin ke zneužívání nemocenského pojištění, aby poněkud zvyšoval ekvivalenci a poněkud šetřil, jestli by nebylo lepší, aby Poslanecká sněmovna tento náš pozměňovací návrh, podá ho pan kolega Václav Krása, přijala. Prosím, přemýšlejme a nespěchejme. Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Volákovi. Slovo má ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že problém nemocenského pojištění je neobyčejně závažný a že jej lze nahlížet z řady různých hledisek a uvádět na svou podporu řadu pravdivých statistických informací. Je například známo, že v poslední době poměrně prudce klesá počet pracovních neschopností a prodlužuje se jejich délka, což lze interpretovat v tom smyslu, že řada lidí oddaluje nástup nemoci a poté marodí déle, anebo naopak že v době systému, který financoval lékaře bodově podle výkonů, bylo výhodné prodlužovat nemocnost. Je to velmi obtížné interpretovat a je velmi obtížné na základě těchto údajů se správně rozhodnout. V každém případě poslední čísla Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že pokles nemocnosti nebo případů nemoci stále pokračuje a že počet - a rozhovory s lékaři mně naznačují, že skutečně lidé k lékařům přicházejí daleko později a v daleko horším stavu.

Ale co je daleko důležitější - pohybujeme se a budeme rozhodovat o věci, která je mimořádně citlivá, a já jsem přesvědčen, že není správnou metodou projednávání takovéhoto návrhu v okamžiku, kdy je text zákona předložen do sněmovny, předkládat komplexní návrh s mnoha vedlejšími a dalekosáhlými důsledky, protože je v podstatě věci, že takto předložený návrh nemůže být dostatečně prodiskutován.

Jsem přesvědčen o tom, že je správné přijmout senátní návrh jako určité nouzové řešení, a jsem otevřen samozřejmě velmi hluboké a rozsáhlé debatě o rekonstrukci našeho systému nemocenského pojištění, protože v tom dávám panu poslanci Volákovi za pravdu, že princip pojistné ekvivalence je v tomto systému silně narušen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Slovo má pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, tato novela zákona vlastně v podstatě vychází z technické úpravy, de facto valorizace stávajícího zákona, tak jak byl nastaven před několika lety, a po tuto dobu v podstatě nedošlo k valorizaci, ačkoliv výdělky postupně rostly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP