Začátek schůze Poslanecké sněmovny
2. února 1999 ve 14.08 hodin

 

Přítomno: 190 poslanců

 

 

 

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 9. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 21. ledna a pozvánka vám byla rozeslána hned následující den, to znamená 22. ledna v pátek.

Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Oznámení mám zde celou řadu. Náhradní karta č. 1 poslanec Vidím, č. 2 poslanec Švrček, č. 3 poslankyně Stránská, č. 4 poslanec Pícl, č. 5 poslanec Hojda, č. 6 poslanec Kühnl, č. 7 poslanec Lux. To je všechno, co jsem zatím v tomto smyslu dostal.

Prosím znovu, aby se i pan ministr Špidla někde posadil a paní Juránková aby nerušila schůzi.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili za ověřovatele poslance Jaroslava Melichara a poslankyni Olgu Sehnalovou. Má někdo jiný návrh?

Jestli ne, dám o tomto svém návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, aby ověřovateli byli Jaroslav Melichar a Olga Sehnalová, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 ze 177 přítomných 167 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že ověřovateli 9. schůze sněmovny jsme určili poslance Melichara a poslankyni Sehnalovou.

 

Prosím proto určené ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Opakovaně říkám, že jestliže nenastane elementární ticho, přeruším schůzi a nebudu v ní pokračovat.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: poslankyně Horníková z důvodu nemoci, poslanec Křeček z důvodu hospitalizace, poslanec Mandík z důvodu nemoci, poslanci Payne, Pilip a Titz z důvodu zahraniční cesty. Na zasedání řídící rady programu OSN pro životní prostřední v Nairobi odcestoval ministr Kužvart... Je zde přítomen, letí ale za tři hodiny do Nairobi. Omlouvá se v následujících chvílích. Je to od něho hezké, že mezi nás před tak dlouhou cestou přišel.

Přistoupíme k stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce, kterou jste dostali. Prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. Mám zde zatím čtyři přihlášky do rozpravy na toto téma. Jako první se hlásí pan poslanec Kühnl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP