Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání, a to ústními interpelacemi na členy vlády. Jako první bude hovořit pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, v souvislosti s uveřejněním některých detailů tzv. revitalizačního průmyslového programu pana ministra Grégra přinesla některá média informaci o údajné iniciativě Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci tzv. rozpumpování nebo nastartování české ekonomiky zahájit i některé velké projekty. Mimo jiné se v médiích objevila zmínka o kanálu Dunaj-Odra. Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda skutečně prosazuje pokračování tohoto megalomanského a musím říci šíleného projektu. V případě, že by byl ochoten o této věci uvažovat, zda si je vědom, jaké škody by to přineslo v budoucnosti obcím a občanům v tomto regionu, a to nejen z ekologického hlediska, ale i pro každodenní rozvoj těchto oblastí. Jsou zde např. obce, ve kterých, protože se po dlouhá léta tento kanál plánoval, byla po dlouhá desetiletí stavební uzávěra. Některé obce 20 až 30 let nemohly budovat vodovody, kanalizace, občané nemohli budovat své domy. Tento projekt je třeba označit za velmi zbrklý a pro Moravu velmi škodlivý.

V této souvislosti s některými údaji o energetické koncepci a potřebě další elektrárny se znovu vynořuje otázka, která zde již jednou byla řešena, tj. možnost budování nové jaderné elektrárny v okrese Nový Jičín. Skoro by to potom vypadalo, pane ministře, že jste si na severní Moravu trochu zasedl a chcete nám tam posílat samé dárečky typu kanál Odra-Dunaj či jaderná elektrárna, zatímco v okolí Děčína se mají zřizovat národní parky.

Chtěl bych se zeptat, zda opravdu uvažujete o výstavbě tohoto kanálu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci, slovo má pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážená kolegyně a kolegové, pan poslanec Nečas mně velice usnadnil odpověď. Domníval jsem se, že ho bude zajímat celkový program revitalizace a restrukturalizace, což bych byl velice rád, že by si to představil v kontextu upadajícího národního hospodářství a upadající průmyslové sféry. Nic takového.

Samozřejmě, že jsem hovořil v určitých příměrech o tom, že tento projekt musí být zasazen do domácí koupěschopné poptávky, která by měla být zasazena do velkých projektů národních i projektů nadnárodních. Kanál Dunaj-Odra-Labe by měl samozřejmě velký národohospodářský přínos, uvítal bych to, ale není v mé kompetenci, abych takový projekt připravoval a prosazoval. Je to jeden z příměrů, právě tak jako elektrárna Blahutovice. Podobně byste mi mohl položit dotaz, zda vidím schůdný projekt rychlovlaků přepravní rychlosti 260 a více kilometrů za hodinu typu TGV, které by měly křižovat Českou republiku. Jsou to určité vize a příměry a samozřejmě je to pak otázka konkrétních řešení a konkrétních projektů, konkrétní diskuse, příp. určitých občanských referend.

Chtěl bych říci, že kdyby byly jen ty malé dušičky, jak už jsem to uvedl v tisku, tak by se nikdy neuskutečnil Suezský průplav, nikdy by se neuskutečnily tunely spojující pevninu s Anglií. Jsou to určité vize a příměry, považujte to za pohyb v těchto oblastech. Nic takového zatím neprosazuji, i kdybych přivítal, aby v ČR zakotvily projekty velkého charakteru. Vy tomu říkáte megalomanie, ale takové projekty oživily mnohá národní hospodářství a my toto oživení velice nutně potřebujeme. Pokud budete znát nějaké projekty, které by mohly k tomuto cíli přispět, velice uvítám vaši spolupráci. Myslím to velice upřímně, nikoli s nějakými vedlejšími úmysly.

Pokud jste hovořil o tom, že jsem si zasedl na severní Moravu, tak já bych to bral v dobrém slova smyslu. Hovořil jsem tam mnohokrát s poslanci, s občany, v této oblasti velice postižené vysokou nezaměstnaností a uzavíráním průmyslových podniků. Pokud si myslíte, že zasazení průmyslových činností nebo aktivit oživujících možnosti zaměstnání, oživujících drobné a střední podnikání, které by na takové projekty navazovalo, je zasednutí si v dobrém slova smyslu. Pokud současný stav považujete za uspokojivý, tak nad tím mohu vyjádřit pouze upřímnou lítost.

Kanál Dunaj-Odra-Labe bych považoval za prospěšný např. pro hutnictví železa, jeho odbytové cesty do EU, totéž pro uhelnou dopravu, ale samozřejmě je to projekt, který v každém případě naši generaci asi mine. Tolik moje odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec hodlá položit doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Nečas: Cítím určité uspokojení, že takový projekt by vaši generaci minul. Bojím se, aby náhodou neminul moji generaci. Věřím, že pan ministr životního prostředí vám vysvětlí drastické ekologické dopady tohoto megalomanského projektu, který se vám tak líbí. Ale pro každodenní život obyvatelstva by to nepřineslo nic, jenom škody a problémy. Já bych skutečně velmi přivítal, pane ministře, kdybyste v budoucnu plánoval jaderné elektrárny, průplavy a kanály např. do okolí Děčína. Myslím si, že by to bylo podstatně lepší, než abyste nám tyto projekty - já jsem mluvil o megalomanských projektech, nikoli o povzbuzení průmyslu - posílal na severní Moravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, máte možnost reagovat na vystoupení pana poslance Nečase.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Chtěl bych panu poslanci vaším prostřednictvím, abych se nedopustil chyby, doporučit, aby se seznámil s charakterem jednotlivých typů výroby elektrické energie, aby si prostudoval cenové křivky.

Zatímco výroba jedné MWh u jaderné energie se pohybuje bez DPH v oblasti asi v 950 Kč, klasická megawatthodina v oblasti fosilních paliv se pohybuje řádově ve výši 1 350 Kč a alternativní zdroje v hodnotě dvakrát vyšší než fosilní paliva. Budeme si muset proložit křivky, jakým směrem se další energetika bude ubírat. Je to otázka celospolečenského konsenzu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Druhým vylosovaným v pořadí byl pan poslanec Petr Mareš, nicméně na jeho osobní žádost byla tato interpelace stažena z vylosovaných interpelací.

Další vylosovaný v pořadí je pan poslanec Stanislav Fischer, který interpeluje ministra životního prostředí Miloše Kužvarta ve věci dokončení stavby dálnice D8.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP