(pokračuje Kopecký)

Máme velkou šanci zachovat tento krásný kraj i pro budoucí generace a já vás prosím a žádám, odmítněte tuto lesáckou a mysliveckou lobby, která má spoustu důvodů k tomu, aby vytvoření tohoto parku nepodpořila. Věřím, že tady zvítězí rozum a tento park bude vytvořen.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, ctění členové vlády, i pane ministře Dostále, který jste říkal, jak to vidím z Budějovic, kolegyně a kolegové, myslím, že to tady není o tom, kdo chce zničit nebo zachránit České Švýcarsko. Myslím, že ani jeden z nás ho nechce zničit, a pokud snad ho chce zničit, tak se k tomu stejně nepřizná, stejně tak jako nikdo z nás neřekne, že tam odhodil někdy nějaký papírek a porušil nějaká pravidla. Myslím, že tady je to trochu o něčem jiném.

Nejprve bych chtěl poděkovat panu kolegovi Ambrozkovi, který svou rekapitulací oné pohnuté historie mně více vyjasnil i nejasnosti, které jsem získal nad samotným materiálem. Nejasnosti, kterých samozřejmě a logicky se chytne - nechci teď říkat - odpůrce, ale nepříznivec zvláštního materiálu, protože materiál poskytuje velmi vysoké množství příležitostí k tomu, aby byl zpochybňován, a je zbytečné, abychom to zastírali. Historii nechci soudit. Pokusím se pouze soustředit se na materiál, který jsme dostali do rukou, a věřte mi, že se na to dívám pouze přes materiál vlastní, nikoliv přes materiály oponentní, konkurenční, lobbistické, jakkoliv to budeme vnímat. Přiznám se, že mě celkem překvapilo, že síla materiálů, které mám k tomu, je zhruba 2 cm, takže si myslím, že naše lesy na tom zrovna nejsou nejlépe ve vztahu k projednávání tohoto materiálu.

Pokud se týká vlastního materiálu, dovolil bych si upozornit na některé věci. V důvodové zprávě se píše o zřízení dvou hraničních přechodů. Vy z vás, kteří víte, co to je zřízení hraničního přechodu, dáte mi za pravdu, že jednak je to proces dlouhodobý a jednak je to proces finančně, investičně a provozně nákladný. Nelze se soustředit pouze na zmínění, že tam budou přechody a že nebudou další finanční náklady. Budou, ale přiznejme si to a řekněme si to, možná, že to za to stojí. Nemám nic proti tomu.

Jedno velké upozornění. Myslím, že jsme se v naší zemi již shodli na tom, že vytápění elektrickou energií není to pravé ořechové, zatímco v materiálu se hovoří o vytápění elektřinou, takže si myslím, že pan ministr s tím také až tolik nesouhlasí.

Pak se tam hovoří o čističce v Krásné Lípě. Nemám pocit, že by si Krásná Lípa nezasloužila čističku, nicméně nesouvisí to s vlastním územím, neboť jestli jsem si dobře prostudoval mapu, tak voda teče opačným směrem.

Pak jsem si vybral jeden paragraf z vlastního návrhu. Je to § 3 odst. 1 písm. b). Používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit na nich mimo silnice a místní komunikace je zakázáno. Nevztahuje se to na běžné obhospodařování pozemků. Velmi mě to zaujalo z jednoho prostého důvodu. Setkal jsem se s materiálem, který v oblasti státní správy vypracoval kdysi můj vedoucí odboru životního prostředí, a z materiálu vyplývalo, že se pokoušel dávat jakési regule pro povozníky, kteří jezdí ve městě s koňskými potahy. Z regulí vyplývalo, že kůň smí být v tahu pouze 6 hodin. Je to trošku pro obveselení a myslím si, že používat zvířata k tahu lze i za jiných podmínek, než jak je stanoví správa nebo na místech, která stanoví správa.

Diskuse, která tu probíhala, šla naprosto mimo druhou část materiálu. Druhá část materiálu je návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí, a já chci upozornit, že v § 17 a 27 se proces po projednání s obcemi nahrazuje pouze ministerskou vyhláškou. Myslím, že to ani není vůlí a touhou Ministerstva životního prostředí, že s místními orgány samozřejmě chce spolupracovat.

Na základě věcí, které jsem zde řekl, a na základě toho, že opravdu materiál není plně konzistentní, nechci být tak tvrdý jako moji kolegové, ale dovolil bych si předložit návrh na vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Registruji další přihlášky. O slovo se přihlásil pan kolega Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že patřím mezi ty, kteří nejsou přesvědčeni o správnosti kroku, který dělá předkladatel, dovolil bych si pár slov k vyjádření a pak k jednomu návrhu.

Velmi hezky se mi poslouchalo vystoupení pana předkladatele a pana zpravodaje. Včera jsme vlastně schválili bezbřehý zákon o odejmutí zemědělské půdy a dnes projednáváme zřízení velké varianty národního parku. Myslím si, že není všechno až tak růžové, jak zde bylo právě naznačeno. Měl jsem možnost seznámit se podrobně s hospodařením v Národním parku Šumava. Aspoň pro mě to nebyl příliš hezký pohled a dobrý závěr z mé exkurze, které jsem se zúčastnil s dalšími kolegy ze zemědělského výboru před určitou dobou.

Dále co se týká samotné předlohy, a to důvodové zprávy dopadu na státní rozpočet. Mám za to, že uvedený dopad na státní rozpočet je tam velmi účelový. Naprosto tam chybí vyčíslení dopadu, který vznikne změnou hospodaření, a to především v lesích. Je jedno, jestli jsou to lesy soukromé, nebo jsou to lesy státní. Změna hospodaření podle mého názoru bude mít hluboký ekonomický dopad. Zde se důvodová zpráva tím vůbec nezabývá. Pokud mě poslouchá pan ministr, měl bych na něho dotaz, aby se v závěrečném slově pokusil k tomuto vyjádřit, případně vyčíslit tento dopad. Koneckonců souhlasím s většinou vyjádření mých kolegů, kteří vystupovali v těchto intencích, takže to nebudu opakovat.

Nakonec bych navrhl, aby předloha zákona byla mimo jiné přikázána i k projednání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, dvě přihlášky. Přihlášeným do rozpravy je pan kolega Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný. Argumenty, které zde zazněly proti navrhovanému projektu vytvoření národního parku - zdá se mi, že byly posunuty ve dvou momentech někam, kde to zcela neodpovídá reálnému stavu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP