Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi. Dále se do rozpravy hlásí předseda vlády a ministr zahraničních věcí. Jako první bude hovořit předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, již potřetí přistupuji k mikrofonu, abych odpověděl na interpelaci pana poslance Payna, zřejmě ducha olbřímího, který se s renesančním polyhistorismem přesouvá od jednoho tématu k druhému, a bylo by zajisté považováno za nezdvořilé, kdybych konstatoval, že veškeré otázky, které mi pan poslanec Payne předložil, byly zodpovězeny v mé písemné odpovědi, jak si snadno můžete zkontrolovat, protože jste tuto písemnou odpověď včetně formulací otázek pana poslance dostali. Ale bylo by to nezdvořilé a já to samozřejmě se zdvořilostí sobě vlastní neudělám.

Dovolte mi, abych velmi stručně a upřímně řečeno na základě těch informací, které již máte k dispozici, reagoval na vystoupení pana poslance Payna.

S jistým zájmem jsem si vyslechl jeho informaci o tom, že vláda, resp. Kongres USA nemají s vysíláním rozhlasové stanice Svobodná Evropa opravdu, ale opravdu nic společného. Je to odvážné a smělé tvrzení, které bohužel bylo popřeno samou americkou vládou, když tato vláda oficiálně požádala v září minulého roku vládu České republiky o udělení souhlasu s vysíláním Svobodné Evropy do Iráku. Zdůrazňuji Iráku, nikoliv Íránu, abychom věděli, o čem mluvíme. Myslím, že je zapotřebí položit si otázku, proč by vláda USA žádala vládu České republiky o tento souhlas, kdyby platil teorém pana poslance Payna, že tato vláda nemá s vysíláním Svobodné Evropy nic společného. To je bod číslo jedna.

Bod číslo dvě. Každá vláda suverénního státu, která nechce být ořezávátkem, musí hájit jak bezpečnostní zájmy svých občanů, tak hospodářské zájmy svých podnikatelů. Bezpečnostní zájmy českých občanů jsou nepochybně ohroženy případným umístěním nikoliv vysílání, ale redakce - jenomže pan poslanec Payne by měl vědět, že teroristické útoky jsou zaměřovány proti redakcím, nikoliv proti vysílačům - v nevyhovujícím objektu a v nevyhovujícím prostoru, např. u dětské školky v Juarezově ulicí, což byl původní úmysl Svobodné Evropy.

Každá vláda rovněž musí - jak už jsem řekl - hájit hospodářské zájmy svých podniků a je dobré se podívat např. na strukturu našich investic v Íránu, nikoliv Iráku, kde šlo o zbrojní investice, které nám už patrně nikdo nezaplatí. Rozhodně nám je nezaplatí Saddám Husajn a už vůbec je nezaplatí vláda, která přijde po něm, protože proč by tato vláda platila za zbraně, které byly použity proti ní v době, kdy byla v opozici. To znamená, že my nevyhodnocujeme obsahovou stránku tohoto vysílání, ale my vyhodnocujeme zcela v souladu s českými národními zájmy bezpečnostní a hospodářská rizika, tak jak jsem je zde uvedl. A vláda, která by to nedělala, by podle mého názoru v žádném případě nebyla dobrou vládou.

Za třetí - když se mě pan poslanec Payne ptal, zda není dobré, aby byla porušována svoboda slova tím, že by vláda zasahovala do publikační a publicistické činnosti, chtěl bych mu dát jeden konkrétní příklad. Vláda připravuje pro tuto sněmovnu návrh tiskového zákona a každý tiskový zákon, drazí kolegové, tak či onak zasahuje do svobody slova, např. tím, že omezuje právo na pomluvu vyslovením práva na odpověď, např. tím, že odmítá pornografii nebo ji alespoň omezuje, propagaci násilí, propagaci fašismu atd. Kdyby se např. ve sdělovacích prostředcích vyskytla věta, že pan poslanec Payne je idiot, bylo by to jistě porušení svobody slova a pan poslanec Payne by jistě uvítal, kdyby na základě tohoto zcela nepravdivého obvinění jeho osoby bylo v souladu se zákonem zasáhnuto a minimálně ten sdělovací prostředek, který by takovou lež o něm šířil, byl přinucen k omluvě.

Dále se pan poslanec Payne ptá, jaký je režim projednávání ve vládě. Já nebudu mluvit za Tošovského vládu. Byli jsme pouze informováni, že o výsledcích jednání minulé vlády informoval tehdejší ministr zahraničí tehdejší americkou velvyslankyni. V našem případě, jak uvádím v odpovědi panu poslanci Paynovi, jak z veřejných, tak z neveřejných zasedání, existují jasná usnesení vlády, označená registračním číslem, přičemž únik informací z veřejných zasedání má časové zpoždění 6 hodin, únik informací z neveřejných zasedání až 6 dnů. To je základní rozdíl mezi tímto typem zasedání.

Znovu konstatuji, že vláda podle mého názoru v případě rozhlasové stanice Svobodná Evropa postupovala plně v souladu s českými národními zájmy jako vláda suverénního státu a právě jako vláda suverénního státu tento souhlas dala, ale trvám na právu vlády české republiky udělit tento souhlas. Odmítám ponižující postavení, kdyby tato vláda o tento souhlas požádána nebyla. Tečka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Dále se do rozpravy hlásí ministr zahraničí, který má přednost, poté pan poslanec Payne. Můžete hovořit, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, já bych to chtěl jen stručně doplnit, protože to hlavní řekl předseda vlády. Důrazně se ohrazuji proti představě, že by česká vláda žádala vládu USA o vyjádření nebo o to, aby ona nás požádala o souhlas s umístěním redakce jak Radio Free Iraq, tak redakce Radio Free Iran. Není to pravda. 21. května navštívila tehdejší americká velvyslankyně paní Walkerová tehdejšího ministra zahraničí pana Šedivého a tlumočila mu tzv. formou politické konzultace žádost vlády USA o to, aby byl u nás vysloven souhlas s umístěním Radio Free Iran tj. svobodného Íránu -, které bude vysílat v rámci Rádia Svobodné Evropy do Íránu. V září loňského roku mne osobně v Černínském paláci navštívil chargé d´affaires amerického velvyslanectví pan Guest a explicitně mi tlumočil žádost vlády USA o udělení souhlasu vládou české republiky s umístěním redakce Radio Free Iraq, která měla vysílat v rámci Svobodné Evropy do Iráku, a česká vláda se tím následně díky této žádosti zabývala a žádosti vyhověla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP