Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Paulík

Schůze: 9, 13, 17, 21, 22, 27, 43, 47

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 111 (4. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

45. Návrh poslanců Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona o evidenci silničních vozidel /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 352 (2. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

31. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení
část č. 100 (14. 10. 1999)

33. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení
část č. 101 (14. 10. 1999)

73. Návrh poslance Vladimíra Paulíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení
část č. 383 (2. 11. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

132. Ústní interpelace
část č. 130 (20. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

7. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení
část č. 158 (25. 2. 2000)

10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení
část č. 181 (25. 2. 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
část č. 21 (22. 2. 2000)

92. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení
část č. 385 (8. 3. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

80. Ústní interpelace
část č. 184 (21. 9. 2000)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení
část č. 185 (5. 12. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 54, část č. 72, část č. 74 (13. 3. 2002)

104. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - třetí čtení
části č. 168-172 (19. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP