Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jitka Kupčová

Schůze: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47, 49

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 7 (17. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 63 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

49. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
části č. 186-187 (21. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

8. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení
část č. 33, část č. 37 (25. 11. 1998)

14. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
část č. 111 (1. 12. 1998)

26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
části č. 150-151, část č. 154 (2. 12. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

11. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
část č. 41 (3. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
části č. 165-166 (30. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení
část č. 355 (2. 6. 1999)

53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 420 (3. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

2. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení
část č. 219, část č. 222 (7. 7. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení
části č. 223-225 (7. 7. 1999)

77. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - třetí čtení
část č. 335 (13. 7. 1999)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení
části č. 338-339 (13. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 156 (15. 10. 1999)

13. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení
části č. 44-45 (13. 10. 1999)

23. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
část č. 76 (13. 10. 1999)

76. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
část č. 562 (10. 11. 1999)

140. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - třetí čtení
části č. 294-295 (21. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

část č. 4 (30. 11. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

část č. 165 (25. 1. 2000)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 104 (20. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

část č. 5 (22. 2. 2000), část č. 153 (25. 2. 2000)

12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
část č. 34 (23. 2. 2000)

63. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní sprány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení
část č. 268 (1. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

část č. 4 (4. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

část č. 5 (16. 5. 2000), část č. 171 (23. 5. 2000)

41. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - druhé čtení
část č. 164 (19. 5. 2000)

116. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - třetí čtení
část č. 262 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
část č. 272 (10. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

část č. 5 (14. 9. 2000)

15. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Kasala
část č. 28 (14. 9. 2000)

23. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - druhé čtení
část č. 68 (15. 9. 2000)

25. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
část č. 73 (15. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

část č. 3 (17. 10. 2000)

29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 139 (20. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

29. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 726/ - prvé čtení
část č. 103 (30. 11. 2000)

68. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/
část č. 267 (7. 12. 2000)

84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 265 (7. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení
část č. 63 (24. 1. 2001)

41. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/
část č. 68, část č. 70 (24. 1. 2001)

46. Volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 87 (25. 1. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

část č. 4, část č. 6 (3. 4. 2001)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení
část č. 35 (4. 4. 2001)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb,. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - prvé čtení
část č. 180 (11. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

část č. 2 (15. 5. 2001)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení
část č. 94 (17. 5. 2001)

23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 180 (22. 5. 2001)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení
část č. 229 (23. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

část č. 2 (26. 6. 2001)

17. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení
část č. 153 (29. 6. 2001)

66. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení
část č. 189 (3. 7. 2001)

100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 95 (28. 6. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 4 (16. 10. 2001), část č. 311 (30. 10. 2001)

10. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení
část č. 23 (16. 10. 2001)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - druhé čtení
část č. 212 (24. 10. 2001)

25. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení
část č. 48 (17. 10. 2001)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - prvé čtení
část č. 228 (25. 10. 2001)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
část č. 234 (25. 10. 2001)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - třetí čtení
části č. 288-289 (26. 10. 2001)

151. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - třetí čtení
část č. 280 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

část č. 127 (30. 11. 2001)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení
část č. 434 (14. 12. 2001)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - prvé čtení
část č. 387 (13. 12. 2001)

51. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení
část č. 389 (13. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 4, část č. 6 (29. 1. 2002)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - druhé čtení
část č. 57 (30. 1. 2002)

42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení
část č. 110 (31. 1. 2002)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - třetí čtení
část č. 311 (8. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

část č. 2 (12. 3. 2002)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení
část č. 21 (12. 3. 2002)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - druhé čtení
část č. 21 (12. 3. 2002)

49. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1247/ - prvé čtení
část č. 113 (14. 3. 2002)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1253/ - prvé čtení
část č. 152 (15. 3. 2002)

65. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích /sněmovní tisk 1268/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 155 (15. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 4 (23. 4. 2002)

13. Vládní návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) /sněmovní tisk 1053/ - druhé čtení
část č. 70 (24. 4. 2002)

35. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1252/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 141 (26. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP