Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Cisár

Schůze: 9, 13, 22, 28, 34, 35, 36, 37

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

23. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
část č. 173 (10. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

4. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení
část č. 21 (11. 5. 1999)

78. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení
část č. 364 (2. 6. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

8. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení
část č. 171 (25. 2. 2000)

24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení
část č. 41 (23. 2. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení
část č. 229, část č. 240 (25. 10. 2000)

36. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení
část č. 60 (18. 10. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení
část č. 27 (20. 2. 2001), část č. 38, část č. 40 (21. 2. 2001)

44. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení
část č. 139 (23. 2. 2001)

70. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - třetí čtení
část č. 171 (27. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

48. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 199 (11. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

13. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení
část č. 25 (15. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

14. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení
část č. 77 (27. 6. 2001)

67. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení
části č. 355-357 (12. 7. 2001)


Přihlásit/registrovat se do ISP