Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Eduard Zeman

Schůze: 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 58 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 44 (14. 10. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
části č. 67-68 (3. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 75 (4. 2. 1999)

58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 251, část č. 253 (11. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 292-293 (1. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
část č. 175, část č. 184 (18. 5. 1999)

76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení
část č. 294 (21. 5. 1999)

98. Ústní interpelace
část č. 121 (13. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

66. Vládní návrh "Sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998 - 2002)" /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení
část č. 240 (7. 7. 1999)

112. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 179/
část č. 241 (7. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení
část č. 36 (13. 10. 1999)

47. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 120 (14. 10. 1999)

55. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
části č. 270-271 (20. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 502 (4. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu
část č. 226 (8. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
část č. 141 (2. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 265-266 (8. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

132. Ústní interpelace
části č. 128-129 (20. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

část č. 3 (22. 2. 2000)

47. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
část č. 113 (24. 2. 2000)

48. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení
část č. 126 (24. 2. 2000)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení
část č. 434 (9. 3. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
část č. 453, část č. 457 (9. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

33. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení
část č. 60 (5. 4. 2000)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - třetí čtení
část č. 336 (18. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 288, část č. 291 (13. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení
část č. 160 (19. 5. 2000)

114. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení
část č. 276 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

30. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - druhé čtení
část č. 301 (11. 7. 2000)

53. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení
část č. 117 (29. 6. 2000)

95. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - třetí čtení
část č. 443 (14. 7. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
část č. 383 (13. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
část č. 306 (11. 7. 2000)

125. Ústní interpelace
část č. 125, část č. 127, část č. 131 (29. 6. 2000), části č. 410-412 (13. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

12. Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/4/ - vrácený Senátem
část č. 24 (14. 9. 2000)

34. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení
část č. 102 (19. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 110 (19. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení
část č. 230, část č. 236 (25. 10. 2000)

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení
část č. 204, část č. 208 (25. 10. 2000)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení
část č. 209 (25. 10. 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 143, část č. 145 (20. 10. 2000)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství "Mládež" /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 149-150 (20. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 129 (19. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 45 (29. 11. 2000)

29. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 726/ - prvé čtení
část č. 93, část č. 97 (30. 11. 2000)

91. Ústní interpelace
část č. 126, části č. 129-130 (30. 11. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení
část č. 47 (24. 1. 2001)

39. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení
část č. 139 (26. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

34. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
část č. 94 (22. 2. 2001)

47. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení
část č. 141, část č. 146 (23. 2. 2001)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 85-86 (22. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

59. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení
část č. 157 (10. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 89 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

22. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 162 (22. 5. 2001)

23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 163, část č. 179 (22. 5. 2001)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 249 (24. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
část č. 124, část č. 126 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 331 (11. 7. 2001)

87. Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství
části č. 196-197, část č. 199 (3. 7. 2001), část č. 217, části č. 221-222 (4. 7. 2001)

99. Ústní interpelace
část č. 120 (28. 6. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení
část č. 76 (17. 10. 2001)

29. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - druhé čtení
část č. 97, část č. 103 (18. 10. 2001)

163. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 988/
část č. 300 (26. 10. 2001)

170. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů na nové nabyvatele /sněmovní tisk 1052/
část č. 340 (31. 10. 2001)

182. Ústní interpelace
části č. 121-122 (18. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

90. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení
část č. 358, část č. 369 (12. 12. 2001)

140. Ústní interpelace
části č. 122-123 (29. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

51. Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 837/5/ - zamítnutý Senátem
část č. 160 (5. 2. 2002)

55. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 1141/2/ - vrácený Senátem
část č. 167 (5. 2. 2002)

95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení
část č. 349 (12. 2. 2002)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení
část č. 468 (15. 2. 2002)

182. Ústní interpelace
část č. 286 (7. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

část č. 5 (12. 3. 2002)

1. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 837/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (12. 3. 2002)

66. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně /sněmovní tisk 1269/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 202 (20. 3. 2002)

82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ - prvé čtení
část č. 165 (15. 3. 2002)

145. Ústní interpelace
části č. 278-279 (21. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

17. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - druhé čtení
část č. 74, část č. 82 (25. 4. 2002)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - druhé čtení
část č. 125 (26. 4. 2002)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ - druhé čtení
část č. 152 (26. 4. 2002)

87. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády /sněmovní tisk 1305/
části č. 259-260 (7. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP