Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Nájemník

Schůze: 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 43, 47, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 31 (19. 8. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
část č. 137 (5. 2. 1999)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
část č. 140 (5. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 82 (4. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení
část č. 429 (3. 6. 1999)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Česku republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení
část č. 431 (3. 6. 1999)

94. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 282 (21. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 206 (7. 7. 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 280 (8. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 111, část č. 121 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 398 (2. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení
část č. 180 (3. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
část č. 201 (25. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
část č. 20 (22. 2. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
část č. 25, část č. 28 (22. 2. 2000)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení
část č. 87 (23. 2. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení
část č. 160 (30. 6. 2000)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení
část č. 223 (4. 7. 2000)

100. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 195 (3. 7. 2000)

139. Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty
část č. 350 (12. 7. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení
část č. 209 (25. 10. 2000)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení
část č. 114 (19. 10. 2000)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení
část č. 186 (24. 10. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 53 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 44, část č. 58, části č. 62-63 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

11. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení
část č. 25 (23. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení
část č. 149 (23. 2. 2001)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení
část č. 154 (23. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení
část č. 273 (24. 5. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

79. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení
část č. 248 (25. 10. 2001)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001 /sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení
část č. 437 (1. 11. 2001)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení
část č. 442 (1. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

94. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 /sněmovní tisk 1113/ - prvé čtení
část č. 223 (5. 12. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 62 (13. 3. 2002)

73. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 /sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení
část č. 159 (15. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 9 (23. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP