Čtvrtek 29. března 2001

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlási 5 pánov poslancov. Posledný je pán poslanec Kalman. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

Pán poslanec Húska, máte slovo.

Poslanec A. M. Húska:

Ďakujem.

Chcem povedať, že toto bola kombinácia všelijakých rečí a hlavne predovšetkým manipulácia s myšlienkami. Boli konštatované veci o antifašistovi, človekovi, ktorý organizoval zjednotenú stranu, ktorý sa chválil, že mal myšlienky oveľa viac orientované v tom smere, ako malo vtedy Nemecko a fašistické Taliansko, ktorý o sebe naozaj povedal: "Od mojich najmladších rokov som vždy stál na protižidovských pozíciách." Nerobme z neho jednoducho antifašistu. To nie je fér. Ale čo je dôležité, je aj to, aby ste nehovorili o tom, že dokonca aj jeho časopis bol jediný antifašistický časopis na Slovensku. Keby ste len trocha vedeli o tom, aká bola zložitosť aj v ťažkých časoch, keď vychádzal veľmi kritický časopis, dajme tomu Budovateľ alebo kritické Slovenské národnie noviny. A dokonca keby ste vedeli, aké silné prestrelky sa viedli v oficiálnom orgáne HSĽS Slovák a redakciou Gardistu, tak by ste videli, že tieto veci sa nedajú celkom jednoducho posudzovať. Ale už vonkoncom nám neobieľte túto osobu. Bol to naozaj vlastizradca.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Pán poslanec Köteles,

vy zrejme vychádzate z toho, že tu prítomní ľudia a poslucháči nemajú ani potuchy o histórii a o skutočných udalostiach, pretože vaše vystúpenie ste mali ešte uzavrieť návrhom na blahorečenie a vyhlásenie Jánosa Esterházyho za najzarytejšieho slovenského vlastenca, ktorý jediný na rozdiel od všetkých fašistických Slovákov bol demokrat. Viete čo? Z vystúpení takéhoto druhu môže poslucháča jedine brucho bolieť. Pretože to bola znôška nezmyslov povytŕhaných, pospájaných, prikašírovaných, prifarbených, odfarbených a ešte aj dochutených, samozrejme, maďarskou paprikou. Myslím si, že to bolo úplne zbytočné.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Preto ste asi taký červený.

Pán poslanec Slobodník.

Poslanec D. Slobodník:

Ďakujem pekne.

No, naozaj pán Köteles tu predviedol najviac klamstiev za vydelený počet minút. Hovoril, začal od toho, že nebol v Komárne. Bol v Komárne, od 9. októbra bol na strane maďarských zástupcov a tlačil na slovenskú stranu, aby ustúpila. Všetko také robil. Bol 22. marca v Budapešti, nadšene očakával útok na Slovensko, tú tzv. malú vojnu. A presadzoval, aby sa maďarská armáda presunula najďalej na západ, ale nepodarilo sa to, pretože slovenské jednotky sa postavili na odpor. Robiť z človeka, ktorý bol spriaznený a uchádzal sa o priazeň Hitlera, antifašistu, nehnevajte sa, to je naozaj silný tabak. To sú veci, ktoré sú absolútne vykreslené len preto, aby sa vytvorila nejaká ilúzia o človeku, ktorý naozaj nebol takým, akým by ste ho vy tu chceli vidieť.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Jasovský.

Poslanec J. Jasovský:

Ďakujem pekne za slovo.

Nerozumel som počas vystúpenia pána poslanca, o čom dnes vlastne rokujeme. Myslel som si, že máme pozvánku na 47. schôdzu, kde sa hovorí, že ideme dnes debatovať na tému vyslovenia nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Pálovi Csákymu. Ale pán poslanec rozprával o poslancovi, o ktorom viem z dejepisu, o ktorom viem z dejín a viem, že rok 1938 bol rokom úplne iným, ako som počul v predchádzajúcom prejave. Viem, že to bol rok, keď sa rozhodovalo o tom, čo bude so Slovenskom v ďalšom období, či ostane nejaký systém v rámci Slovenska, alebo Slovensko bude likvidované. Viem o tom, že pán poslanec Esterházy priamo spolupracoval s Horthym, spolupracoval s Hitlerom a počúvam tu reči v slovenskom parlamente, že je to človek mimoriadne dobrý a mimoriadne šťastný pre Slovensko.

Myslím si, že 2. november 1938 bol zúfalým medzníkom pre Slovensko. Veď Slovensko, pokiaľ si pamätám, prišlo počas Viedenskej arbitráže o viac ako 10 000 km2 územia, že zo Slovenska odišlo 854 tisíc obyvateľov. To naozaj nie sú fakty a čísla, ktoré sú pravdivé? To nie je naozaj v histórii? Alebo nemám vedieť tú skutočnosť a nemám si ju prečítať, že gróf Esterházy sa priamo podieľal na vytvorení nových hraníc Slovenska, že priamo predložil ministrovi zahraničných vecí Talianskej republiky podklady, na základe ktorých bolo určené územie Slovenska? To nie je pravda?

Ale my sme mali hovoriť o činnosti podpredsedu vlády Pála Csákyho. Podpredsedu vlády, ktorého si nevážia ani jeho vlastní ministri. Veď tu s ním nikto nesedí, ani jeden člen tzv. slovenskej vlády tu nesedí, aby podporil svojho podpredsedu vlády. Kde sú aspoň ministri za Stranu maďarskej koalície? Kde sú ľudia, aby počuli názory poslancov, ktorí dnes hovoria? Veď treba debatovať. Veď poslanecká snemovňa je debatný klub, ale nikto o nič nemá záujem.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Kalman.

Poslanec J. Kalman:

Pán kolega Köteles,

priznám sa, že nie som odborníkom na grófa Esterházyho a priznám sa aj k tomu, že verím, že každý človek má v sebe aj kus dobrého a nevylučujem aj to, že mohol gróf Esterházy niekomu pomáhať v škole a podobne. Nie o tom však je podstata našej diskusie.

Chcem sa však zamyslieť alebo chcem vám dať návrh na inú problematiku. Už dnes sme niekoľkokrát spomenuli naše ministerstvo zahraničných vecí a vlastne prostredníctvom neho našu celú vládu. Zdá sa, že ste absolútne v rozpore v tomto smere, a preto by bolo asi potrebné z vášho pohľadu, pretože naše pohľady nie sú akceptované, keby ste požiadali ministerstvo zahraničných vecí, aby buď minister abdikoval, pretože nerozumie histórii a niečo iné hovorí o tom, aká je skutočnosť. Alebo potom sa vám divím, že ste v jednej koalícii s ministrom, ktorý má iný názor, a s ministerstvom, ktoré presadzuje iný názor. Takže opäť narážame na problém, že každý iným spôsobom ťahá vo vládnej koalícii a tak to potom v republike vyzerá, trebárs aj s nezamestnanosťou, o ktorej sme dnes začali rokovať.

Takže, pán Köteles, bolo by dobré, keby ste podľa vzoru opozície, ktorá keď je s niečím nespokojná, aj s niektorým členom vlády, aj vy predložili návrh na vyslovenie nedôvery minimálne ministrovi zahraničných vecí, ak už nie aj ďalšiemu, možno aj predsedovi vlády, pretože aj to, čo dnes prezentuje vláda Slovenskej republiky alebo časť vlády Slovenskej republiky, je v absolútnom rozpore s tým, čo ste dnes predložili vy. Nech sa páči, máte na to právo.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Köteles, nech sa páči, môžete reagovať.

Poslanec L. Köteles:

Vážení poslanci,

považujem sám seba za slobodného človeka, ktorý môže mať aj vlastný názor. Nemusím súhlasiť v tomto smere s pánom ministrom zahraničných vecí. A na čo som reagoval? Páni, reagoval som na dôvodovú správu. Tu nie je niečo o nezamestnanosti, otázka, ktorá naozaj trápi Slovensko. Tu jedine píšu, aké činy konal gróf Esterházy. Nič viac. Na to som mohol reagovať a dovolil som si to.

A ešte niečo na záver. Ja osobne považujem túto rétoriku a vôbec túto diskusiu za veľmi nevkusnú. Z tohto hľadiska by som odporúčal, aby naozaj nielen tzv. národne orientovaní slovenskí historici, ale všeobecne historici v strednej Európe naozaj raz preskúmali osudy v týchto vojnových časoch.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Jasovský, chcete mať procedurálny návrh?

Nech sa páči.

Poslanec J. Jasovský:

Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

Chcel by som predložiť procedurálny návrh, pretože sa na túto tému dnes veľa hovorí, aby do parlamentu prišiel minister zahraničných vecí, aby prišiel povedať, aké stanovisko ministerstva zahraničných vecí bolo poskytnuté a povedané, či ide o vystúpenie pána podpredsedu vlády v Budapešti o zasahovanie a stanovisko Maďarskej republiky o zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu, alebo nie. Ak nie, tak potom nemáme o čom hovoriť. Ak áno, tak potom by sme mali asi diskutovať, aké je vlastne stanovisko Slovenskej republiky. Ak je stanovisko také, aké ho prezentovalo ministerstvo zahraničných vecí, tak prosím, prispôsobme aj my naše vystúpenia tomuto problému. Skutočne navrhujem, pán predsedajúci, aby sem prišiel minister zahraničných vecí prezentovať jeho oficiálne stanovisko, jeho ako predstaviteľa štátu a vôbec vlády tohto štátu.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec, musím vám povedať, že stanovisko je jednoznačné z toho, čo ministerstvo vydalo. Mali ste možnosť zobrať si to jednak zo stolíka, ale keď chcete, samozrejme, budeme o tom hlasovať. Trváte na hlasovaní?

Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca, aby prišiel do Národnej rady pán minister zahraničných vecí.

Prezentovalo sa 49 poslancov.

Budeme pokračovať podľa rokovacieho poriadku.

Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Hofbauer, pripraví sa pán poslanec Paška.

(Ruch v sále.)

Pán poslanec, ak nemáte záujem vystúpiť, dám slovo ďalšiemu.

(Reakcia poslanca.)

No ale vaši poslanci vás vyrušujú.

Poslanec R. Hofbauer:

Pán predsedajúci,

dámy a páni,

problematika, o ktorej rokujeme, je trošku odlišná, o ktorej sa teraz dosť dlho bavilo. Je to otázka dôvery alebo nedôvery k podpredsedovi slovenského vládneho kabinetu Pálovi Csákymu. Nakoľko tento pán najčastejšie chodieva do výboru pre ľudské práva a národnosti, ktorého som členom, tak mi dovoľte, aby som vyjadril 4 zásadné body, pre ktoré, domnievam sa, tento pán, pán Csáky, nemá čo hľadať vo vládnom kabinete:

1. Problematika ochrany ľudských práv a národností v rukách pána Csákyho zdegradovala na presadzovanie výlučne nadpráv jedinej výsadnej menšiny, ktorej je on sám príslušníkom, a to na úkor všetkých ostatných menšín a na úkor samotného väčšinového národa, ktorý v podmienkach južného Slovenska sa ocitol v pozícii menšiny vo vlastnom štáte.

2. Zneužívanie finančných, organizačných medzištátnych i vnútroštátnych možností Pála Csákyho vyplývajúcich z jeho pozície vo vládnej koalícii a vo vládnom kabinete na deformáciu skutočného stavu problematiky ochrany ľudských práv na Slovensku, a to zahmlievaním reálnych východísk a vykazovaním fiktívnych činností.

3. Nečinnosť Pála Csákyho v smere vlastných aktívnych krokov a iniciatív formou vlastných legislatívnych návrhov a presadzovania a uplatňovania jestvujúcej platnej legislatívy a upozorňovaním na ich súčasnú neúčinnosť alebo nečinnosť.

4. Dámy a páni, no a konečne k tomu, o čom sa tu veľa rozpráva - nezlučiteľnosť pozície podpredsedu vlády Pála Csákyho vo vládnom kabinete Slovenskej republiky za deklarovanie a svoje začlenenie sa a podriadenosť v rámci kabinetu vláde iného štátu, Maďarska, ignorovanie Pálom Csákym článku 75 Ústavy Slovenskej republiky s priamym dôsledkom a vzťahom napĺňania a porušovania aj článku 34 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, tento sľub skladali všetci členovia poslaneckého zboru aj vlády, Pál Csáky ho nerešpektuje, a, koniec koncov, glorifikácia osoby odsúdenej za vlastizradnú činnosť voči Česko-slovenskej republike a voči Slovensku na trest smrti.

Takže k prvému bodu. Pána Csákyho ako podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnosti nezaujímajú skutočné ľudské práva a problematika ľudských práv všetkých občanov tohto štátu a medzi tých všetkých občanov tohto štátu patria aj slovenskí občania tohto štátu. Pán Csáky, vy nie ste podpredsedom vlády pre maďarskú menšinu, vy ste podpredsedom vlády pre všetkých obyvateľov tohto štátu.

Takže, ja sa pýtam, vás netrápi neexistencia slovenských škôl v 200 obciach na južnej časti Slovenska? Vás netrápi nekonanie slovenských bohoslužieb v 400 kostoloch farností južného Slovenska? Vás trápi výlučne neexistencia maďarského biskupa? Vari Boh je maďarskej národnosti? Pán Csáky, maďarská nacionalistická diskriminácia Slovákov na južnom Slovensku sa realizuje formou prepúšťania zo zamestnania a ich nahrádzaním občanmi maďarskej národnosti, a to na území nášho vlastného štátu. Konkrétne sa takto udialo napríklad po návšteve podpredsedu vlády, podpredsedu parlamentu Bélu Bugára v Šali.

Pán Bugár, vy ste si dali predložiť zoznam všetkých zamestnancov štátnej správy v okrese podľa národnosti, následne ste trvali na vyhodení zamestnancov zo zamestnania, ktorí sú slovenskej národnosti. Stalo sa tak. Pán Csáky, reagovali ste na toto? Pán Csáky, ako ste reagovali na skutočnosti, že na južnom Slovensku sú vyberaní do štátnej správy obyvatelia podľa toho, či ovládajú alebo neovládajú maďarský jazyk? Prečítajte si príslušný článok Ústavy Slovenskej republiky, kde je vylúčená diskriminácia takouto formou.

Pán Csáky, ako prebiehal poslanecký prieskum pána Bugára a pána Volfa napríklad na slovenskom učilišti v Dunajskej Strede, ktorého výsledkom bolo vyhodenie slovenského riaditeľa zo slovenského učilišťa na základe nátlaku maďarských pedagógov? Pán Csáky, akým spôsobom sa realizujú ľudské práva, a to aj elementárne ľudské práva na slušný život v tomto štáte bez ohľadu na národnú príslušnosť? Akým spôsobom a kedy ste vyjadrili názor záujmu o bezdomovcov? To sú občania tohto štátu, voči ktorým spoločnosť a vaša vláda sa obrátila chrbtom. Sú to ľudia, ktorí neexistujú, nemajú ani miesto bydliska, nemajú častokrát ani občiansky preukaz. Aký záujem ste prejavili o násilné deložovanie obyvateľov z ich obydlí a to bez rozhodnutí súdov? Ako je možné, že my sme toto preverovali s pánom poslancom Oberhauserom, s pani poslankyňou Tóthovou, kde prichádzalo k nehoráznym porušovaniam elementárnych ľudských práv, kde ľudia boli vyhadzovaní doslova na ulicu?

Pán podpredseda vlády Csáky, vás netrápi skutočnosť, že 600 tisíc zdravých práceschopných ľudí v tomto štáte nemá prácu a sú v pozícii zbytočných ľudí?

Pán podpredseda vlády Csáky, vo vašich rukách rómska menšina v tomto štáte sa stala rukojemníkom v rukách Strany maďarskej koalície, pretože priamo ste zainteresovaní na tom, že rómska menšina čím je nevzdelanejšia a čím je sociálne odkázanejšia, tým je manipulovateľnejšou zo Strany maďarskej koalície. Živou ukážkou je finančná podpora, ktorú je maďarská vláda ochotná poskytovať každej rodine na území Slovenskej republiky vo výške 20 tisíc forintov, ak zapíše svoje deti do maďarských škôl. Vysvetlite mi, akým spôsobom sa tieto financie z rozpočtu maďarskej vlády budú dostávať na Slovensko. Kto ich bude prenášať? V kufríku vy? Ako ich budete distribuovať? Cez Stranu maďarskej koalície alebo cez váš úrad podpredsedu vlády?

Pán podpredseda vlády, vy ste nekonali absolútne žiadny podnet tak, aby ste ovplyvnili kultúrny štandard hodnotového systému tej menej civilizovanej skupiny rómskej populácie, ktorá si neosvojila po stáročia života v Európe životný štandard a kultúrny štandard európskych štátov. Na to ste mali plné právo, plné možnosti a k dispozícii dva a pol roka. V tomto smere ste ani krížom slamku nepreložili. Z tých oslavných traktátov, ktoré ste čítali na úvod, čo všetko ste dosiahli, nie je pravda nič. Však ste chodili do nášho výboru a to bolo len omieľanie buď toho, čo ste zdedili od predchádzajúcej Mečiarovej vlády, na ktorú slušné meno neviete nájsť, alebo z vlastných iniciatív len frázy, frázy, ale žiadna realizácia.

Pán Csáky, vy ste ale ani nevytvorili žiadne pozitívne momenty pre rómsku populáciu, ktorá nie je asociálna, ktorá je sociálne začlenená do spoločnosti, avšak ktorá počas tejto vládnej koalície sa ocitla ako odvrhnutá, nezamestnaná a aj bez šancí zamestnania. Nehovorte, že ste na to nemali prostriedky a možnosti. To nie je pravda. Veď predsa príslušníkom Strany maďarskej koalície je aj minister životného prostredia, pod ktorého podlieha kompetencia stavebného zákona. Pod Stranu maďarskej koalície podlieha ďalší minister - výstavby a stavebníctva. V tomto smere ako podpredseda vlády pre ľudské práva a národnosti ste nespravili ale absolútne nič. Nespravili ste absolútne nič ani v tom smere, že ste neuplatnili dôsledné uplatňovanie a rešpektovanie zákonov v tomto štáte pre asociálne správajúcich sa ľudí. Tým ste vlastne diskriminovali všetkých ostatných slušných a statočných ľudí, pretože ak sa na asociálov nevzťahujú zákonné práva a sú nepostihnuteľní, tak vlastne sú tým diskriminovaní všetci slušní obyvatelia tohto štátu.

Pán podpredseda vlády Csáky, ako ste reagovali na takýto "plátok", ktorým bola zamorená Bratislava a oblepená celá Bratislava? Táto výveska naplňuje trestnú podstatu hanobenia rasy a národa. To bolo zhromaždenie, ktoré bolo zvolávané pri príležitosti 14. marca na Námestie slobody. A v texte sa uvádza, že s výročím vzniku slovenského štátu je spojené vyhladzovanie židovského obyvateľstva. Tak mi uveďte jediný koncentračný tábor, jediné krematórium a jediného Žida, ktorý bol zavraždený na území slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945. "Krátka história slovenského štátu sa skončila fyzickou likvidáciou 70 tisíc ľudí," je tu písané. Kedy boli zlikvidovaní? Kým? Počas slovenského štátu nebol vykonaný na jeho území v rokoch 1939 - 1945 ani jediný trest smrti. Takže toto napĺňa trestnú podstatu hanobenia rasy a národa. Vzniesli ste proti tomu námietku? Ani krížom slamku ste nepreložili.

Pán podpredseda vlády Csáky, je naprosto vylúčené vaše pôsobenie v kabinete slovenskej vlády ako subjektu Strany maďarskej koalície, ktorá tvorí súčasť vládneho inštitútu iného štátu. Pod inštitút vládneho inštitútu iného štátu Strana maďarskej koalície sa začlenila de iure aj de facto 20. februára 1999 prítomnosťou podpredsedu Národnej rady a predsedu Strany maďarskej koalície Bélu Bugára na tomto rokovaní v Budapešti. Tam inštitút Maďarsko a Maďari bol oficiálne obsiahnutý do štruktúry vlády Maďarskej republiky, a teda vy Strana maďarskej koalície ste si vlastne presadli na inú stoličku do iného štátu. Nech sa páči, máte na to právo, ale potom musíte pôsobiť tam, a nie tu, pretože tu jednoducho pre vás miesto nie je. Nemôžete sedieť na dvoch stoličkách v dvoch štátoch.

Dámy a páni, hodnotenie Jána Esterházyho nepovažujem za potrebné, toto odznelo naprosto kvalifikovane, vrátane detailných citácií poslanca Oberhausera. Opriem sa o citáciu kohosi iného, a to poslanca a podpredsedu Národnej rady Bélu Bugára, ktorý je súčasne predsedom Strany maďarskej koalície. Pán Bugár, vy ste sa 23. marca 2001 v tejto snemovni vyjadrili takto, citujem doslova vašu vetu: "Ja nikdy v živote rešpektovať výsledky II. svetovej vojny nebudem," opakujem, dámy a páni, "ja nikdy v živote rešpektovať výsledky II. svetovej vojny nebudem." No ale II. svetová vojna spravila výkričník a hrubú čiaru za fašizmom, za nacizmom, za antisemitizmom, za rasizmom, za maďarským expanzionizmom, za nemeckým expanzionizmom, za talianskym expanzionizmom, vy ste sa od tohto všetkého dištancovali.

Takže pre mňa sú toto závery naprosto jednoznačné a kto triezvo uvažuje, počúva a súdi - a ja by som prosil o to aj poslancov Strany demokratickej ľavice - pán Béla Bugár sa vlastne dištancoval od záverov II. svetovej vojny, ktorá jednoznačne fašizmus a nacizmus odmietla. Dámy a páni, domnievam sa, že takí politici v snemovni a vo vláde Slovenskej republiky nemajú čo hľadať. Ak ich neodvoláte, podpisujete svoj vlastný hodnotový systém, ktorý vás takisto odsunie tam, kde odsunul všetkých tých, čo schvaľovali kroky vedúce smerom, ako uskutočňoval János Esterházy, ale aj podpredseda vlády Pál Csáky.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia traja páni poslanci, posledný je pán poslanec Cuper.

Pán poslanec Bárdos, nech sa páči.

Poslanec Gy. Bárdos:

Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

Pán poslanec Hofbauer, povedzte mi aspoň jediné z nadpráv Maďarov, ktoré Maďari získali počas tejto vládnej koalície, počas činnosti súčasnej vlády, keď je podpredsedom vlády pán Pál Csáky, a dovoľte mi, aby som vás ako poslanca Národnej rady slovenskej národnosti ako poslanec Národnej rady maďarskej národnosti upozornil na to, že podľa platných pravidiel slovenského jazyka sa správne hovorí po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, nie za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté. Neberte to v zlom, ale toľkokrát ste to povedali nesprávne, že som sa musel ozvať.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Gyurovszky.

Poslanec L. Gyurovszky:

Vážený pán poslanec Hofbauer,

vo svojej reči ste povedali viacero skutkov a viacero vecí, ktoré sa zdali byť vážne a vážne myslené. Avšak chcem poukázať na to, že zrejme vaše vystúpenie sa celkom nezakladá na pravde. Totiž, pri všetkej úcte k vašim šedinám, k tomu, že ste boli ministrom, že ste boli primátorom Bratislavy a jedným zo zakladajúcich členov VPN a podobne, musím povedať, že ak poslanec s takouto minulosťou s plnou vážnosťou povie v slovenskom parlamente zoči-voči ďalším poslancom, že pán Béla Bugár bol v Šali na Okresnom úrade a dal si predložiť menný zoznam zamestnancov okresného úradu, tak po prvé musím povedať, že ja som poslanec zo Šale. Pána Bélu Bugára už nahovárame skoro rok a pol, aby konečne prišiel do Šale, on ešte v Šali v živote nebol na Okresnom úrade, to vám môže dosvedčiť minimálne 150 zamestnancov Okresného úradu v Šali, to znamená, že keď tam nebol, tak si ho nemohol dať ani predložiť.

Preto hovorím, že ak poslanec s takouto minulosťou je ochotný a schopný s plným vedomím klamať v slovenskom parlamente, ako môžeme brať vážne ostatné časti jeho prejavu. Podľa môjho názoru poslanec vo vašom veku by už nemal klamať a tobôž nie v slovenskom parlamente. (Potlesk.)

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Cuper.

Poslanec J. Cuper:

Ja si nemyslím, že by pán Roman Hofbauer klamal. Hovoril pravdu a aj citoval pravdivo. Pokiaľ ide o výrok, ktorý hovoril, pán Bugár tu naozaj povedal, že pre neho sú výsledky II. svetovej vojny neakceptovateľné. Prečítam aj prečo nie. Pán Bugár, Parížska mierová konferencia hovorí na adresu mierových podmienok pre Maďarsko vo vzťahu k bývalému Česko-Slovensku: "Anulácia viedenského...

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Jasovský!

Poslanec J. Cuper:

... výroku, rozšírenie bratislavského predmostia, vrátenie archívov a národných pamiatok a napokon otázka transferu etnických Maďarov Česko-Slovenska." To sú dôvody, ktoré vás nútia tvrdiť v slovenskom parlamente, že nechcete uznať výsledky II. svetovej vojny.

Na druhej strane pre Maďarsko, ktoré chcelo presadiť rozšírenie maďarských hraníc na úkor Rumunska v Sedmohradsku, presadenie medzinárodného zaviazania sa susedov na poskytnutie menšinových práv národnostne garantovaných, to by pre vás mohlo byť prijateľné, pán Bugár, to aj presadzujete. Takže bolo by potrebné váš výrok poopraviť, že pokiaľ ide o to, čo je výhodné pre Maďarov a Maďarsko po II. svetovej vojne a čo sa nezakotvilo alebo zakotvilo do parížskych mierových zmlúv, to chcete akceptovať, ale to, čo sa týka Slovenska, to je pre vás akosi neakceptovateľné. Ale ja dúfam, že sa nechcete postaviť na stranu pána Csákyho, že dáte predsa len signál, že všetci Maďari sú...

(Zaznel zvuk časomiery.)

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážení páni poslanci Strany maďarskej koalície,

ak z jednej strany do Košíc prichádzal Horthy a vítal ho tam Esterházy, tak z druhej strany utekali moji rodičia, pretože odtiaľ ujsť museli. Ostal im tam byt, zariadenie, ostalo im tam všetko. Odišli s dvoma kufríkmi. Tak mi tu nerozprávajte o demokracii a o tom, aký bol Esterházy zaslúžilý vlastenec. V Slovenskom národnom povstaní Slováci ukázali, kde je ich miesto, aký je ich postoj. Tak vy tu nehovorte, kto v Európe je demokrat a kto v Európe je antifašista. A nevykrikujte teraz na mňa, pretože ja odpovedám.

Vážený pane, z mojej rodiny jeden skončil v koncentračnom tábore, jeden bol zastrelený v Malužinskej doline pod Veľkým Bokom a ďalší sa zúčastnil na pochode smrti cez hrebeň Nízkych Tatier cez Chabenec, kde Ján Šverma zahynul. Tak vy nám tu nerozkazujte a nerozprávajte o antifašizme takzvaných maďarských statočných vlastencov v rokoch 1939 - 1945, pretože je to skutočne úplne nanič.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že som bol dvoma poslancami vyzvaný nepravdivými klamlivými tvrdeniami, musím povedať, to sa dá vytiahnuť, pán poslanec Cuper, ale neviem, odkiaľ to chcete vytiahnuť, lebo pán poslanec ani to nevie, že nikdy som nepovedal v Národnej rade to, čo hovorí on. V relácii Sito, a tam sa mýlila aj pani poslankyňa Malíková, tam ste sa mýlili aj vy, som hovoril o obetiach II. svetovej vojny a povedal som, že nikdy to akceptovať nebudem. Takže ja si myslím toto a toto si musíte uvedomiť.

Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Paška, pripraví sa pani poslankyňa Dolník.

Nech sa páči.

Poslanec J. Paška:

Vážený pán predsedajúci,

kolegyne, kolegovia,

rokujeme o návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky, jej podpredsedovi Pálovi Csákymu, a nie o bývalom poslancovi Slovenského snemu Jánosovi Esterházym. Preto sa budem venovať najmä činnosti pána podpredsedu vlády. Pán podpredseda Csáky má na internetovej stránke uvedené oblasti, za ktoré ako podpredseda vlády údajne zodpovedá. Pozrime sa teda, čo prínosné pán podpredseda v uvedených oblastiach za uplynulé dva roky vykonal.

Prvým bodom, o ktorom sa zmienim a ktorý má byť v pracovnej náplni pána podpredsedu, je ochrana osobných údajov. Milé kolegyne, kolegovia, vážení občania, spomínate si na nejaké opatrenie z dielne pána podpredsedu Csákyho, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zlepšilo ochranu vašich osobných údajov? Ja nie. V oblasti ochrany osobných údajov, za ktoré zodpovedá pán podpredseda Csáky, sa jeho pričinením na Slovensku nič k lepšiemu nezmenilo, čo pre mňa znamená, že v tejto oblasti si pán Csáky povinnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky neplnil a neplní.

Ďalším bodom, ktorý charakterizuje oblasť zodpovednosti pána Csákyho ako podpredsedu vlády Slovenskej republiky, je rómska problematika. Milé dámy, vážení páni, je zrejmé, že otázka súžitia rómskej komunity s ostatným obyvateľstvom Slovenskej republiky je nesmierne zložitá a nie je možné počas jedného volebného obdobia tento problém zásadne vyriešiť. O úspešnosti pôsobenia pána podpredsedu Csákyho v tejto oblasti však veľa napovedajú trendy. Je nesporné, že za pol roka po jeho nástupe do funkcie ako osoby zodpovednej za riešenie problémov rómskej komunity sa začal hromadný exodus Rómov do viacerých krajín západnej Európy, kde Rómovia žiadali o politický azyl. Dôsledkom rozsiahleho exodu Rómov zo Slovenska bolo zavedenie vízovej povinnosti pre našich občanov zo strany viacerých krajín Európskej únie. Z uvedeného je zrejmé, že v tejto oblasti bolo pôsobenie pána Csákyho skôr na škodu Slovenskej republiky a jej občanov ako prínosom. Preto som toho názoru, že v oblasti riešenia rómskej problematiky sa pán podpredseda Csáky správa neprofesionálne a neplní to, čo by sa od člena vlády na tomto poste očakávalo.

Tretím okruhom, za riešenie ktorého je pán podpredseda Csáky zodpovedný, je boj proti drogám. Aj v tomto prípade je sústavne narastajúci počet mladých ľudí závislých od drog neodškriepiteľným svedectvom zlej práce pána Csákyho na poste podpredsedu vlády zodpovedného za boj proti drogám.

Štvrtým okruhom náplne práce pána Csákyho na poste podpredsedu vlády je trvalo udržateľný rozvoj. Milé dámy, vážení páni, poznáte nejaké kroky alebo opatrenia pána Csákyho, ktoré by na Slovensku zabezpečili trvalý udržateľný rozvoj? Máte vôbec pocit, že na Slovensku je za uplynulé dva roky vôbec nejaký rozvoj? Ak áno, tak iba rozvoj chudoby a nezamestnanosti. A ak pán Csáky zabezpečuje takýto rozvoj, tak nech radšej čím skôr zo svojej vládnej funkcie odíde.

Piatym okruhom, za ktorý je pán Csáky ako podpredseda vlády Slovenskej republiky zodpovedný, je rozvoj regiónov. Nuž, 40-percentná nezamestnanosť v niektorých slovenských regiónoch hovorí za všetko. Môžno sa pán Csáky stará o niekoľko oblastí, kde žije maďarská menšina, ale o ostatné regióny sa jeho starostlivosť zjavne rovná nule. Preto je evidentné, že si ani v tejto oblasti neplní svoje povinnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky.

Poslednou oblasťou, za ktorú pán Csáky ako člen vlády Slovenskej republiky zodpovedá, sú ľudské práva, národnostné menšiny a etnické skupiny. Nespokojnosť všetkých národnostných menšín okrem maďarskej činnosťou pána Csákyho v tejto oblasti nám napovedá, že jeho starostlivosť o národnostné menšiny je veľmi selektívna a okrem svojej menšiny sa pán podpredseda nestará prakticky o nič. Preto mi nezostáva nič iné, iba konštatovať, že pán Csáky si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z náplne činnosti podpredsedu vlády a nemá zmysel ho nechať naďalej trápiť sa s touto agendou.

Milé dámy, vážení páni, pán Csáky si zjavne zvykol na slušný plat podpredsedu vlády, služobný "bavorák" a na sladké ničnerobenie. Preto mu musíme pomôcť a hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky ho uvoľniť z vládnej funkcie, aby sa nemusel ďalej pred slovenským národom hanbiť za to, čo vystrája na poste podpredsedu vlády Slovenskej republiky.

A ešte by som chcel povedať, že sú do rozpravy prihlásení asi šiesti poslanci Slovenskej národnej strany, ktorí zrejme pre nedostatok času nebudú môcť vystúpiť, čo je dôsledok vášho náhubkového rokovacieho poriadku, ktorý ste prijali približne pred rokom.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Slavkovská. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

Pani poslankyňa, máte slovo.

Poslankyňa E. Slavkovská:

Ďakujem pekne.

Chcela by som kvitovať príspevok svojho predrečníka, ktorý sa naozaj zameral na osobu pána Csákyho, a nie na osobu Esterházyho, pretože niekedy to vyzerá tak, hlavne keď vystupujú poslanci za maďarskú koalíciu, že hovoríme väčšinou o Esterházym, a nie o Csákym. Mňa napríklad pobúrilo to, keď pán podpredseda pred touto schôdzou pre médiá povedal, že on bol v Budapešti ako podpredseda SMK, a povedal: "Tak som tam aj vystupoval." No to je teda naozaj schizofrénia. Je vôbec možné, aby člen vlády v takýchto reláciách vôbec mal právo zabudnúť na to, že je členom vlády? A to sa tu už stalo druhýkrát.

Pred dvomi týždňami sa pán minister Harna dištancoval od toho, že on nevystupoval ako člen slovenskej vlády, ale vystupoval ako podpredseda SMK, zrazu ďalší člen vlády vystupuje nie ako člen slovenskej vlády, ale ako podpredseda SMK. Skutočne mám pocit, že všetci členovia slovenskej vlády maďarskej národnosti sa hanbia za to, že sú členmi slovenskej vlády, pretože to zatĺkajú, kde môžu. Milšie im je vystúpiť ako podpredseda SMK, ako by mali povedať, že vystupujú ako člen vlády. A už to je hanba, že takýto človek sedí vo vláde.

A to nehovorím o tom, dúfam, že to obrazovka berie, ako si pán podpredseda sedí a ignorantsky sa usmieva na všetko, čo odznieva, pretože iste si v duchu myslí, že môže mi byť celá snemovňa ukradnutá.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR B. Bugár:

Ďalšia v rozprave vystúpi pani poslankyňa Dolník, pripraví sa pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa E. Dolník:

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán podpredseda vlády,

vážená Národná rada,

dovoľte mi, aby som v rámci rozpravy k návrhu na odvolanie pána Pála Csákyho z funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky vystúpila aj ja a prispela k vytvoreniu presnejšieho profilu politika, ktorého každý posudzuje podľa iných hľadísk, aby som potešila aj pani kolegyňu Slavkovskú, grófa Esterházyho, za koho má byť alebo kto má byť dôvodom odvolania pána podpredsedu vlády.

Škoda, že namiesto toho, aby nestranný súd alebo aspoň objektívni historici skúmali jeho život, politickú činnosť, okolnosti odsúdenia smrti tohto človeka - poslanca, politika -, opozícia ho využila, presnejšie jeho pamiatku na vyvolanie ďalšieho napätia v samotnej Národnej rade a následne medzi občanmi. Možno stačilo povedať, budem hlasovať proti odvolaniu pána vicepremiéra z funkcie, ale dnes už dávno nie je reč o Csákym.

Považujem za dôležité, aby som poukázala na to, že nič nie je čiernobiele, ani Esterházy ako poslanec národnej snemovne nebol. Nechcem mystifikovať jeho osobu, iba citovaním jeho vlastných slov, myšlienok, postojov zdôrazniť, že bolo by potrebné aspoň pouvažovať o tom, či skutočne bol tým, za koho ho považovali, považujú iní politici. Dovoľte mi, aby som upozornila na to, že kým poslanci opozície sa odvolávajú hlavne na články z novín, pričom sústavne poukazujú na to, aké sú noviny neobjektívne, môj príspevok je založený na vierohodných zdrojoch, totiž citovať budem výlučne zo stenografického záznamu, z rokovania Národného zhromaždenia Česko-slovenskej republiky.

A tu vopred upozorňujem, že jazyk týchto citátov niekedy nebude celkom spisovný, ale Esterházy hovoril v snemovni po maďarsky a tlmočníkov preklad som nechcela, iba v najnutnejších prípadoch, meniť. Esterházy bezpochyby zastupoval maďarskú národnostnú menšinu žijúcu v Česko-Slovensku, vystupoval v jeho mene, teda je zbytočné hovoriť o jeho činnosti v prospech svojich voličov. Avšak vo svojich vystúpeniach ako poslanec pochádzajúci zo Slovenska, dokonca z čisto slovenskej oblasti, vždy obhajoval aj záujmy Slovenska. Bol zástancom autonómie Slovenska, a nie v rámci Uhorska, ale v rámci Česko-Slovenska. Dokazujú to aj citáty, pri ktorých nebudem hovoriť konkrétne dátumy, ale pokiaľ chcete, môžem ich dodatočne povedať, kedy ich predniesol. Citujem: "Pred 18 rokmi v dobe vzniku republiky sľubovali vtedajší zodpovední činitelia, že Slovensku a Podkarpatskej Rusi bude daná autonómia, aby sme v zhode s našimi slovenskými bratmi sa sami mohli starať o osud Slovenska. Český centralizmus ničí Slovensko, centralistické politické boľševické priateľstvo Čechov znemožní, aby sa mohol vytvoriť normálny vzťah so susednými štátmi."

Poučná je aj výmena názorov Jánosa Esterházyho s inými poslancami. Na otázku poslanca Sultza, akú to chcete autonómiu, znela odpoveď: "Aká bola sľúbená v Pittsburgu." Ďalej, poslanec Kopas: "Vy chcete slovenskú autonómiu?" Odpoveď: "Áno, chcem slovenskú autonómiu, lebo to sľúbil prvý prezident Masaryk a to sa musí dodržať." Kopas: "Aby ste mohli cestovať do snemu do Budapešti?" Odpoveď Esterházyho: "Ale ja nechcem do Budapešti, ja chcem snemovať v Bratislave, rozumiete?" "Jedným z najdôležitejších činov budovateľov Československej republiky," ešte ďalej citujem Esterházyho, "bola zmluva, ktorú Česi dobrovoľne podpísali dňa 30. mája 1918 v Pittsburgu a v ktorej sa dohodli, že národ slovenský vnútri hraníc Česko-slovenskej republiky bude žiť ako národ suverénny a bude svoju krajinu spravovať ako národ suverénny."

Pri obhajobe záujmov Slovenska sa prejavilo aj jeho sociálne cítenie voči bezbranným a chudobným bez ohľadu na ich národnosť. Zase citát jeho reči: "Ak skúmame situáciu na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, vidíme, že okrem nás aj nemaďarskí jednotlivci zisťujú, že bieda je už neznesiteľná. Napríklad podľa Slovenských národných novín z 23. novembra minulého roku len na Slovensku chodilo naboso 50 tisíc detí a podľa Večerníka, Práva lidu len 40 % nezamestnaných má z polovice zaistené ľudské živobytie. Pozemková reforma nebola uskutočnená preto, aby ste malých gazdov, ktorým ste dali pozemky, teraz zničili. Uvediem jeden konkrétny prípad. V mojej dedine v rýdzo slovenskej obci bola rozdelená pôda, na ktorú som ja dostal po 800 korún na papieri a za ktorú slovenskí maloroľníci platili 2 700 korún a teraz sú v oveľa horšej situácii, než boli pred pozemkovou reformou. Tieto rozdelené pozemky putujú do vlastníctva rôznych českých bánk, lebo maloroľníci nemôžu vyhovieť svojim platobným záväzkom." Ďalej, citát: "Keby namiesto prílišného zbrojenia boli napríklad v Medzibodroží začaté väčšie vodoregulačné práce, tamojší ľud by bol oveľa spokojnejší a pokojnejší, keby tam boli rieky regulované, keby sa tam investovali peniaze do úpravy vodných tokov, ľud by sa upokojil a bola by tam iná nálada ako teraz. Niet žiadneho istejšieho prostriedku na zachovanie bezpečnosti štátu, než je konsolidovanie vnútorných pomerov."

Samozrejme, jeho a tu žijúcich Maďarov aj počas jeho pôsobenia v politickom živote obviňovali z nacionalizmu, revizionizmu, iredentizmu atď. Tieto obvinenia tvrdo odmietol a dištancoval sa od politiky maďarskej vlády. Citujem ho: "Tunajší Maďari už nespočetnekrát preukázali svoju politickú vyspelosť a rešpekt voči zákonom. Tunajší Maďari nikdy nechceli loviť v kalných vodách, ale vždy otvorene požadovali svoje práva, nikdy nechceli zneužiť väčšie alebo menšie vnútropolitické zmätky vo svoj prospech. Nuž, ja, veľavážení páni, tvrdím," hovorí Esterházy, "že nás maďarských zákonodarcov v Česko-Slovensku nič nie je do toho, akú politiku robí maďarská vláda, ale čo sa týka revízie, tú by mala uskutočniť česko-slovenská vláda vo vlastnej politike v zaobchádzaní s nami Maďarmi. Snáď nás nemôžete kvalifikovať za protištátnych len preto, že konštatujeme, že na Slovensku, kde každý, kto chcel pracovať, mal aj chlieb, teraz je nezamestnanosť, státisíce ľudí sú bez práce, keďže vláda odbúrala slovenský priemysel, aby priemysel český a moravský sa mohol rozvíjať."

Ako kresťan - katolík a zároveň politik si uvedomil nebezpečie boľševizmu a spojenectvo so Sovietskym zväzom. Na toto nebezpečenstvo upozorňoval aj parlament a vládu. "Tu ide o zásadné otázky. Na Slovensku existuje kresťanstvo už tisíc rokov, my katolíci nemôžeme dopustiť zboľševizovanie Slovenska len preto, lebo zahraničná politika vlády je zlá. Ak Česko-slovenská republika chce brániť svoje hranice, to sa nemôže diať tým, aby ľudu boli naočkované boľševické idey a aby bol spáchaný ten veľký hriech, ktorý zničí naše deti. Česko-slovenská republika mohla mať tisíce možností uzavrieť poctivé priateľstvo so svojimi susedmi a uzavrieť spojenectvo s ktorýmkoľvek susedom, len práve so Sovietmi nie. Vláda sa pritom odvoláva na každom kroku, že štát je v nebezpečí, a pritom poškuľuje k Sovietom, súčasne tvrdí o nás, že my sme nespokojní. Nuž, pozrime sa objektívne na to, kto je v Česko-Slovensku spokojný. Nie sú spokojní Česi, lebo sa obávajú hmotného úpadku. Nie sú spokojní Slováci, lebo nedostali autonómiu, práve tak ako Rusíni, ktorým toto právo bolo zabezpečené medzinárodnou zmluvou. Avšak nie sú spokojní ani Nemci a nemôžu byť spokojní ani Maďari, lebo nemajú menšinové práva, ktoré sú zakotvené v mierovej zmluve a v ústavnej listine."

Esterházy čelil aj obvineniam, že je súčasne poslancom Národného zhromaždenia v Prahe a v Hornej snemovni v Budapešti. Hoci zvyčajne nereagoval na obvinenia v tlači, v tejto veci urobil výnimku. "Je síce pravda," hovorí, "že maďarskí zákonodarcovia zastávajú všeobecne názor, že netreba reagovať na články, ktoré obsahujú osobné urážky. Teraz ale musím urobiť výnimku, lebo v novinách Slovenská politika a na základe toho vo Večerníku, Práve lidu i v Polednom liste bola uverejnená správa, že som súčasne členom pražského parlamentu a tiež Hornej snemovne v Budapešti.

Toto zlomyseľné a lživé tvrdenie dôrazne odmietam a vyhlasujem, že som sa nezúčastňoval nikdy ani aktívne, ani pasívne na voľbách do Hornej snemovne v Budapešti, ani ma nekandidovali, lebo tam každý vie, že som česko-slovenský štátny občan a člen pražského parlamentu. Pravda je tá, že v Hornej snemovni maďarského parlamentu má aktívne a pasívne volebné právo môj bratranec gróf Ján Esterházy, ktorý je maďarským štátnym občanom. O pravde sa môžete presvedčiť, keď sa spýtate pána Miloša Kobra, veľvyslanca Česko-Slovenska v Budapešti."

Čo dodať na záver? Počuli ste slová mojimi ústami mŕtveho politika, ktorý sa už nevie brániť. A nebudem podporovať návrh opozície, budem hlasovať proti tomuto návrhu.

A celkom na záver. Myslím si, že základy slušnosti hovoria, a hovorím to vám, pán kolega Cuper, že keď sme si nepotykali, tak aspoň voči mne ako žene by ste sa mali zachovať tak slušne, že na mňa nebudete vykrikovať a tykať mi.

Ďakujem. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP