PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
II. volební období
-------------------------------------------------


251/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon

České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

(sněmovní tisk č. 251)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 21. srpna 1997 (čj. 3484/97 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 2O. srpna l997 projednala a posoudila návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a vyjádřila s tímto návrhem souhlas.

Navrhované nové znění věty druhé čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky podle názoru vlády odpovídá pojetí trestněprávní imunity představitelů zákonodárné moci v demokratickém právním státu. Jejím smyslem je chránit poslance či senátora v tom rozsahu, aby nebyla ohrožena svoboda jednání Parlamentu, a to při maximálním respektování principu rovnosti občanů před zákonem. Potřeba imunity poslance nebo senátora vzniká nabytím mandátu a končí jeho zánikem v důsledku některého z důvodů, které Ústava uvádí.

Navrhovaná změna odpovídá ústavním úpravám této problematiky v některých jiných demokratických státech.

Vláda souhlasí s navrhovaným principem, má však zároveň vážné pochybnosti o tom, že tato změna platné právní úpravy je v současné době natolik aktuální, aby odůvodňovala zásah do Ústavy České republiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP