Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1997

ll. Volební období

227.

ZÁMĚRY A OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI BYDLENÍ
Ministerstvo pro místní rozvoj

květen 1997

OBSAH

Záměry a opatření vlády v oblasti bydlení

1.Popis současného stavu
  
1.1Bytová situace v České republice
1.2Současné státní podpory
1.2.1Stavební spoření
1.2.2Hypoteční úvěry
1.2.3Program podpory výstavby nájemního bydlení
1.2.4Státní půjčka do fondů obcí
1.2.5Úhrada majetkové újmy
1.3Důsledky
  
2.Hlavní směry řešení bytového problému
2.1Rozvoj nové bytové výstavby
2.1.1Stavební spoření
2.1.2Hypoteční úvěrování
2.1.3Aktivity obcí ve výstavbě nájemního bydlení a infrastruktury
2.1.4Neziskové bytové společnosti
2.1.5Nabídka stavebních pozemků
2.2Péče o stávající bytový fond
2.2.1Půjčky obcím na modernizaci
2.2.2Úvěrování oprav bytového fondu
2.3Ozdravění trhu s byty
2.3.1Postupná liberalizace nájemného spolu se zvýšením příspěvku na bydlení
2.3.2Změny v právní úpravě vlastnických a nájemních vztahů
2.4Účast pověřeného peněžního ústavu
2.5Informační a metodická pomoc samosprávě
  
3.Časový plán opatření
3.1Casový plán opatření
  
4.Odhadovaný podíl výdajů na podporu bydlení na hrubém domácím produktu


1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

1.1 Bytová situace v České republice

- Počet trvale užívaných bytů

rok 1991 (březen - sčítání lidu, domů a bytů) 3 705 681 bytů
rok 1997 (odhad MMR dle údajů ČSÚ) 3 674 000 bytů- Celková hodnota bytového fondu cca 1 800 mld. Kč (odhad MMR)

- Počet trvale neobydlených bytů

rok 1991 (březen - sčítání lidu, domů a bytů)

371 500 bytů

Struktura dle důvodu neobydlenosti:

- prázdné po kolaudaci (ještě neobsazené) 11 600
- změna vlastníka31 200
- pozůstalostní řízení 18 600

- v rekonstrukci (uvolněné pro přestavbu) 65 600
- byty v rodinných domcích užívaných jako rekreační chalupy (bez rekolaudace) 129 200
- o byt není zájem6 100
- neobyvatelné byty37 400
- byty určené k demolici 10 100
- jiné a nezjištěno 61 700

- Struktura vlastnictví bytového fondu podle formy užívání (odhad MMR, 1996)

Formy
Podíl (%)
Bytový fond celkem
100%

Byty užívané nájemním právem

v rodinných domech
1,78
v soukromých bytových a jiných domech
7,80
v domech Stavebních bytových družstev
19,35
v domech Lidových bytových družstev
0,40
v domech právnických osob z nájemců bytů
0,38
ve státních domech
3,91
v obecních domech
23,02
v domech nezjištěného vlastníka
0,24
Byty užívané jiným právním důvodem
1,27*
Nájemní sektor celkem (zaokrouhleno)
58%

Byty užívané vlastnickým právem

v rodinných domcích
40,72
v bytových a jiných domech
1,13
Vlastnický sektor celkem
42%

* Pozn.: Jedná se např. o bezplatné užívání bytů (domovnických, firemních, služebních, dále bezplatné užívání bytů členy rodiny vlastníka atd.)

- Způsob užívání

- nájemně (včetně družstevních) -
58%
- vlastnicky -
42%

- Struktura vlastnictví bytového fondu- Průměrný počet osob na 1 byt: 2,76

(bytové domy 2,66 - rodinné domy 2,92)

- Průměrné stáří

- rodinné domy59,3 let
- nájemní domy35,2 let (odhad MMR na základě cenzu 1991)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP