Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

USNESENÍ čís. 21

zemědělského výboru

 

ze 4. schůze dne 16. října 1996 k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1995 (sněmovní tisk 74)

 

Zemědělský výbor PS po úvodním slově Ing. Karla Burdy, místopředsedy prezídia Pozemkového fondu ČR, zpravodajské zprávě posl. Ing. Miloslava Vlčka a po rozpravě

 

doporučuje Sněmovně

Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995

a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1995 (sněmovní tisk 74)

schválit .

 

 

Ing. Miloslav Vlček

Ing. Karel Machovec

Ing. Olga Sehnalová

zpravodaj výboru

předseda výboru

ověřovatelka výboru

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP