Čtvrtek 14. května 1998

 

(pokračuje C. Svoboda) 

Jestli padají během vystoupení nějaká ostřejší slova, či dochází k různým strkanicím, samozřejmě nemohu vyloučit ani potvrdit. Musím totiž vycházet z oficiálních policejních podkladů, které nálady účastníků a atmosféru mítinků politických stran na rozdíl od minulosti - a nutno říci na štěstí - nesledují. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina: Děkuji, pane ministře. Dámy a pánové, otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které mám dvě přihlášky. První je paní kolegyně Vlasta Hrůzová, kterou prosím, aby se ujala slova. Připraví se kolegyně Jana Pešková.

 

Poslankyně Vlasta Hrůzová: Pane předsedající, dámy a pánové. Na mítinku v Novém Boru, kde náš předseda a poslanec českého parlamentu pan doktor Miroslav Sládek hovořil k občanům, došlo k brutálnímu napadení jeho osoby a dalších republikánů. Tento mítink, ač řádně ohlášen, nebyl ze strany městské policie dostatečně zajištěn, což ovšem není jejich vinou. Po příjezdu na náměstí v Novém Boru bylo zcela jasné, že zhruba 150 cikánů něco připravuje. Po úvodním slově pana předsedy nás cikáni hrubě uráželi jako "bílé svině" a jiné, což jsou rasistické výroky, které se v naší zemi ozývají z úst cikánů stále častěji. Snažili jsme se tuto situaci zklidnit, když jednomu z cikánů, který byl na titulní straně Lidových novin, vypadla zbraň, která při dopadu vystřelila. Domnívám se, že se nepodařilo zjistit, o jakou zbraň šlo. Zato se domnívám, že tento výstřel byl signálem k útoku, neboť v ten moment se zběsilí cikáni na nás vrhli. Několikrát srazili pana doktora Sládka na zem, kde do něho kopali a bili pěstmi. Snažili jsme se mu pomoci a přitom docházelo k dalšímu napadení a zranění republikánů. Až opakovaný výstřel ze zbraně městského policisty cikány zastavil a za pomoci Policie České republiky byli zahnáni ven z náměstí.

Tento organizovaný brutální útok byl cílený, který měl zlikvidovat pana doktora Sládka. Je smutné a zarážející, že Havel, aniž by bral ohled na práci policie, udělil milost dvěma cikánům, kteří by byli obviněni z fyzického napadení a rasové nenávisti.

V těchto dnech jsem obdržela dopis, kde je mi vyhrožováno, abych raději nevycházela ven. V případě útoku na mou osobu budu požadovat ochranu, která mi jistě nebude odmítnuta. Dnes podávám nové trestní oznámení na další osoby z řad útočníků. U mnohých z vás tato událost vzbuzuje úsměv. Ovšem dnes to byli republikáni, kteří byli brutálně napadeni, a zítra to právě můžete být vy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina: Děkuji. Současně vás prosím, paní kolegyně, abyste se ujala funkce zpravodajky k tomuto bodu, neb jste první diskutující. Děkuji vám. Dámy a pánové, prosím nyní o slovo paní kolegyni Janu Peškovou.

 

Poslankyně Jana Pešková: Pane předsedající, dámy a pánové, útoky cikánů na naše spoluobčany a také na policisty se neustále stupňují. Za poslední dobu bylo napadeno několik policistů v různých městech. Každý občan čekal od ministra vnitra, že se postaví za své policisty a bude pro ně prosazovat vyšší pravomoci. Opak je však pravdou. Tyto incidenty jsou zlehčovány a je to vlastně poplivání Policie České republiky.

Nezklamala jsem se ani při nedělní "Sedmičce", kdy ministr vnitra při debatě o napadení doktora Sládka cikány v Novém Boru se usmíval, jako by byl nesvéprávný, a odpovídal v tom smyslu - Sládek si to zavinil sám, tak co má být. To je ministr vnitra České republiky.? Pokud přistupuje k napadení poslance a předsedy parlamentní strany tímto způsobem, pak nemá v této funkci co pohledávat a je třeba, aby zvážil své odstoupení.

Další ministr - ministr Mlynář. Jeho péče o cikánskou menšinu postupně přerůstá v posedlost. S výkřikem: Stydím se, že jsem "bílý", se vrhá s plnou vervou do cikánského poslání. V Respektu o tom mohl jen psát, ale nyní má možnost svoje protinárodní teorie uskutečňovat. Podporu hradních kruhů má, tak se může pustit do díla. Patří do okruhu blouznivců, propagujících takzvanou pozitivní diskriminaci, což v praxi znamená, že např. cikáni a další etnika budou upřednostňována na úkor těch, kteří zde žijí a pracují po celé generace.

Z úst politiků a jim nakloněných přisluhovačů, tzv. novinářů, se dovídáme, že my bílí jsme rasisté, že společnost je rasismem promořená. Tito politikové chtějí náš národ paušálně usvědčit, že my Češi jsme rasisté. Toto vše je pochopitelně záměrně a účelově neustále opakováno, aby v tomto marasmu zanikl jasně se prosazující rasismus naruby, který vyhovuje vedení tohoto státu a který přímo bují v naší zemi. Pracujme proto všichni na tom, aby nebujel příliš dlouho - je to v zájmu nás všech.

Obviňování českého národa z rasismu nezůstal nic dlužen ani Václav Havel. Neváhal ve svém projevu k poslancům a senátorům v prosinci 1997 prohlásit: "Kultura v nejširším slova smyslu se měří i tím, kolik bylo u nás zlynčováno nebo zavražděno cikánů." Jako by na druhé straně neexistovaly případy Čechů zavražděných a zlynčovaných cikány. Tímto vyjádřením úmyslně přilévá oleje do ohně a nahrává těm, kteří kolektivní rasismus neustále omílají v naději, že stokrát opakovaná lež se stane nakonec pravdou.

Nedopřávejme sluchu těmto lžím a zachovejme si svůj vlastní názor, nebo se nakonec staneme hosty ve své vlastní zemi. Věřím, že nikdo z nás není příznivcem násilných činů. Problém je v tom, že politika státu vůči cikánům je špatná. Představitelé státu včetně Václava Havla považují cikány za neposlušné děti, které je nutno tolerovat a podporovat. To je ta největší potíž. Buď jsme všichni občany České republiky a máme stejná práva a povinnosti, nebo nejsme v rovnoprávném státě. Nemůže pro nikoho platit jiné pravidlo jen proto, že je cikán.

Mediálně se zveličuje, jak je cikánská menšina u nás utlačována a diskriminována. Výjezdy cikánů do zahraničí, motivované jednoznačně důvody ekonomickými, jsou nepravdivě vysvětlovány důvody rasovými a je nám podsouváno, co si o nás řeknou v cizině.

Znovu opakuji a apeluji na nás všechny - cikánská agresivita se neustále zvyšuje. Přestaňme už konečně poslouchat ty falešné humanisty, kteří omlouvají cikánskou kriminalitu jejich odlišným způsobem života a poukazováním na jinou mentalitu této problematické menšiny.

Dovolte mi závěrem, abych citovala pár titulků z tisku v České republice: Nový Jičín - Cikáni zaútočili na policisty, Moravská Třebová - Policejní stanice v obležení, Jablonec nad Nisou - Cikáni nadávali do bílých sviní, Břeclav - Cikáni útočili se sekerou v ruce, Bílina - Další útok na strážce pořádku, Rumburk - Všichni bílí prý potřebují pozabíjet, Brno - Brněnští cikáni se chystají k otevřeným útokům proti zdejším občanům. Myslím, že není více co dodat. Děkuji.

(Potlesk v části sálu.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP